Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

АМІНОКИСЛОТИ ЯК ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ

Амінокислоти широко застосовуються в медичній практиці. В першу чергу це відноситься до таких амінокислотам, як метіонін, гістидин, глутамінова і аспарагінова кислоти. В останні роки список амінокислот - лікарських препаратів - істотно розширився. У нього входять аргінін, ароматичні амінокислоти, цистеїн і деякі інші.

Глутамінова кислота використовується в психіатрії при епілепсії і особливо в дитячій психіатрії для лікування недоумства і наслідків родових травм. Крім того, її застосовують в комплексній терапії виразкової хвороби і при гіпоксії. Досить ефективним лікарським препаратом є похідне глутамінової кислоти - гамма-аміномасляна кислота, або ГАМК. Вона утворюється з глутамінової кислоти в результаті декарбоксі- воджується за допомогою ферменту глутаматдекарбоксилази, а її метаболізм відбувається під дією ферменту 4-аминобутират: 2-оксіглутаратаміно- трансферази в присутності пиридоксальфосфата. ГАМК гальмує передачу нервового імпульсу в синапсах центральної нервової системи. Крім того, ГАМК впливає на обмін глюкози, тканинне дихання і окисне фосфорилювання в головному мозку. На основі ГАМК створений лікарський препарат гаммалон (амінолон), застосовуваний при порушеннях мозкового кровообігу після інсульту, при атеросклерозі мозкових судин, втрати пам'яті.

Аспарагінова кислота сприяє підвищенню споживання кисню серцевим м'язом, має антитератогенну дією. У кардіології застосовують панангін - препарат, що містить аспартат калію і аспартат магнію. Панангин застосовують для лікування різного роду аритмій, а також ішемічної хвороби серця.

Метіонін має в своєму складі рухливу метильної групу, яка здатна переноситися на інші клітинні структури в процесах метилування, наприклад в процесах кон'югації або синтезу холіну. Захищає організм при отруєннях бактеріальними ендотоксинами і деякими іншими отрутами, в зв'язку з цим використовується як протектор від токсикантів навколишнього середовища. Володіє радіопротекторними властивостями. Лікарські препарати під назвою «Метіонін» випускаються у вигляді таблеток. Застосовуються також в геронтології як профілактичний засіб.

Гліцин, подібно ГАМК, є медіатором гальмування в ЦНС. У медичній практиці застосовується для лікування хронічного алкоголізму. Похідне гліцину - бетаїн - є ефективним гепатопротектор- ним препаратом, покращує процеси травлення.

Валін входить до складу комплексонів, що застосовуються для виведення радіонуклідів з організму.

Ефективним є використання амінокислот як харчових добавок, що має подвійне значення: як лікувальних компонентів, а також для поліпшення поживної цінності харчових продуктів і надання їм оптимальних смакових властивостей. Так, глутамінова кислота, крім фармакологічного ефекту, покращує смак м'ясних продуктів, є вельми важливим інгредієнтом при консервуванні і заморожуванні. Багато інших амінокислоти також покращують смак тих чи інших харчових продуктів. Термічна обробка їжі в присутності таких амінокислот, як валін, метіонін або гліцин, призводить до отримання своєрідного аромату м'ясних або хлібобулочних виробів. D-Триптофан у багато разів солодше сахарози і може використовуватися для діабетичного харчування. У харчовій промисловості такі амінокислоти, як гліцин, лізин, цистеїн, використовуються в якості антиоксидантів, що стабілізують ряд вітамінів, наприклад аскорбінову кислоту, і уповільнюють пероксидне окислення ліпідів. Крім того, будучи солодким на смак, гліцин застосовується в харчовій промисловості при виробництві приправ і безалкогольних напоїв.

У сільському господарстві амінокислоти застосовуються переважно в якості кормових добавок. Багато рослинні білки містять лізин в дуже малих кількостях, тому додавання лізину в корму сільськогосподарських тварин з метою їх збалансування за білкового харчування має першорядне значення. Крім того, в сільському господарстві амінокислоти застосовуються для захисту рослин від різних хвороб (метіонін, глутамінова кислота, валін). Похідні таких амінокислот, як аланін і гліцин, мають гербіцидним дією і використовуються для захисту рослин від бур'янів.

Введення в такі амінокислоти, як глутамінова або аспарагінова кислота, гідрофобних угруповань дає можливість отримувати поверхнево-активні речовини (ПАР), широко використовувані в синтезі полімерів, а також при виробництві миючих засобів, емульгаторів, добавок до моторного палива.

Косметичні засоби з добавками амінокислот більш ефективно підтримують нормальні функції шкіри, благотворно позначаються на якості волосся.

Застосування амінокислот постійно розширюється і лімітується тільки необхідним ступенем очищення і високою вартістю виробництва.

В останні роки увагу багатьох дослідників звернена до регуляторних пептидів в зв'язку з можливостями, що відкрилися медичного їх застосування в якості лікарських препаратів, що імітують дію ендогенних регуляторів організму. Як вже було сказано, великий клас нейропептидів має аналгетичну дією, причому вивчені молекулярні механізми дії багатьох регуляторних пептидів. Так, встановлено, що аналгетичну дію p-ендорфіну пов'язано із звільненням метенкефалін в мозку. Для вирішення основної проблеми застосування регуляторних пептидів в якості лікарських засобів, а саме швидкої їх деградації в організмі використовують метаболічно стабільні структурні аналоги, а також інгібітори протеїназ, які каталізують розпад поліпептидів до амінокислот. Ці інгібітори, блокуючі також розпад ендогенних енкефалінів, є особливим класом анальгетиків змішаного типу.

Для створення структурних аналогів опіоїдних пептидів проводилися модифікації їх структури: заміна L- на D-форми деяких амінокислот, модифікація С-кінцевої амінокислоти, заміни деяких залишків тирозину.

При модифікації енксфаліна найбільш стабільний аналог був отриманий при заміні гліцину на D-аланін у другій позиції з одночасним амі- дирования С-кінцевого лейцину. Перспективною є модифікація, пов'язана з введенням в поліпептид вуглеводних залишків. Так, на основі ен Кефалінія синтезовані його галактозільние похідні, що проявляють фармакологічну активність в 1000 разів ббльшую, ніж вихідний поліпептид. Синтетичний препарат даларгин, що володіє пролонгованою дією, завдяки заміні аланіну на D-форму з успіхом застосовується в медичній практиці.

 1. Біохімічні основи роботи м'язів - біохімія людини
  Сила м'язів визначається головним чином їх розміром і здатністю повністю і координовано мобілізувати зусилля. Для успішного виконання того чи іншого виду фізичних вправ потрібна велика м'язова маса і здатність розвивати високу потужність в обмежений проміжок часу порядку декількох секунд
 2. Біохімічні компоненти організму людини, основні біохімічні компоненти організму людини - біохімія людини
  Методами якісного і кількісного хімічного аналізу (див. Гл. 3) визначають, які речовини і елементи і в якій кількості входять до складу організму людини. Встановлено, що склад різних органів, тканин і організму в цілому залежить від статі, віку, раси і змінюється від індивідуума до індивідуума
 3. Білящитовідні (паращитовидні) залози - цитологія, гістологія і ембріологія
  Околощітовідние (паращитовидні) залози - це невеликі освіти округлої або овальної форми масою 0,15 ... 0,4 м У залозах розрізняють зовнішнє і внутрішнє тільця. Розташування органу у тварин різних видів сильно варіює. У великої рогатої худоби зовнішнє тільце залози знаходиться краніаль- але
 4. Біла речовина великих півкуль - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Біла речовина півкуль можна розділити на три системи : Проекційні, асоціативні і комісуральні волокна. Проекційні волокна - висхідні і низхідні шляхи, що зв'язують півкулі з іншими відділами ЦНС. Найбільш великими спадними трактами є кортико-спинальні (пірамідні), кортико рубральние (до червоного
 5. Безпліддя - фізіологія людини і тварин
  На жаль, безпліддя (як чоловіче, так і жіноче) є досить поширеною проблемою. Істотно легше діагностується безпліддя чоловіків (для цього часто досить провести аналіз на кількість і рухливість сперматозоїдів в спермі). У разі жіночого організму причинами можуть бути: захворювання яєчників;
 6. Автономна (вегетативна) нервова система - анатомія центральної нервової системи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати відмінні риси ВНС в порівнянні з іншими нейроанатомічсскімі і функціональними блоками мозку; принципи поділу ВНС на симпатичну, парасимпатичну і метасім- патичної складові; їх взаємодія; центральні і периферичні компоненти ВНС; їх
 7. Аспекти гліколізу в відновної медицини - біохімія людини
  Пентозофосфатний шлях в еритроцитах поставляє NADPH для відновлення окисленого глутатіону G-S-S-G до відновленого глутатіону 2G-SH: Реакція каталізується глутатіонредуктаза. Відновлений глутатіон руйнує в еритроцитах Н 2 0 2 в реакції, що каталізується глутатіонпероксидазою: Ця реакція має
 8. Аналізатори внутрішнього середовища організму - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Регуляцію функцій внутрішніх органів здійснює автономна нервова система, яку ділять на симпатичну і парасимпатичну. Протягом досить тривалого часу вважалося, що автономна нервова система головним, або єдиним, способом представлена еферентних шляхами. Заперечення існування аферентного ланки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua