Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Апарат держави


Апарат держави - система всіх державних органів, які здійснюють завдання та
виконують певні функції держави. Основними принципами державного апарату
України є: демократизм; національна рівноправність; законність;
суверенність; поділ влади; соціальна справедливість; гуманізм і милосердя;
поєднання переконання і примусу; гласність, відкритість і врахування
громадської думки. Принцип демократизму в Україні характеризується тим, що
державний апарат формується з волі більшості населення, виражає та виконує
волю громадянського суспільства. Як корінна, так і решта національних груп,
що проживають на території України, є рівноправними. Держава гарантує всім
здійснення, охорону, захист і відтворення політичних, економічних,
громадських, соціальних і культурних прав. Державний апарат організується й
діє на підставі законів. Його діяльність спрямовується на виконання законів
у порядку, передбаченому чинним законодавством. Державний апарат є єдиним
носієм влади на засадах самостійності й незалежності, виразником
суверенітету народу і нації. Державна влада в Україні здійснюється за
принципом її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. Єдиним органом
законодавчої влади є Верховна Рада України, виконавчої - Кабінет Міністрів
України. Правосуддя в Україні здійснюється виключно Конституційним,
загальними та господарськими (арбітражними) судами. Принцип соціальної
справедливості державного апарату означає, що його завданням є забезпечення
соціальної злагоди, між різними частинами суспільства. Державний апарат
визначає, гарантує, допомагає здійснювати всім верствам населення їхні
суб'єктивні права, охороняє та захищає основні права людини і громадянина,
віддаючи пріоритет загальнолюдським цінностям. Важливим принципом
державного апарату України є поєднання методів виховання і примусу. Примус
до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання.
Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними
громадськими об'єднаннями і рухами, вивчає громадську думку і враховує її в
організації та здійсненні покладених на нього завдань. Державний апарат є
системою державних органів, що здійснюють свої функції, реалізуючи волю
громадянського суспільства, всього українського народу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Апарат держави"
 1. Процесуальна характеристика слідчого.
  апарату. На сьогодні є три погляди щодо місця органів досудового слідства в системі апарату держави: залишити слідчий апарат у підпорядкуванні тих відомств, щой у радянський час, де він перебуває і сьогодні; підпорядкувати суду, запровадивши посади слідчих суддів абосудових слідчих (як це було за Статутом кримінального судочинства 1864 р.); вивести його із підпорядкування окремих відомств і
 2. ЗМІСТ
  апарату § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади § 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування § 8. Професійна і державна служба. § 9. Служба в
 3. § 2. Предмет теорії держави і права
  апарату держави, режиму законності та правопорядку та ін. Пізнання закономірностей - це пізнання законів взаємозв'язку явищ. 3. Грунтується на єдності та діалектичному взаємозв'язку держави і права. Держава і право - різні соціальні явища, що орга- 11 нічно пов'язані між собою, обумовлюють одне одного, знаходяться у відносинах нерозривної єдності та взаємного проникнення. Уся побудова держави
 4. § 5. Функції держави
  апарату держави і відбиваються у компетенції, у предметі ведення, у правах і обов'язках (повноваженнях), закріплених за ними. Наведені нижче функції держави відбивають реалізацію загаль-носоціальних, або «спільних справ» (а не класових), що забезпечують об'єктивне існування людей. Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та
 5. § 1. Механізм держави
  апарату» держави. Тим часом поняття механізму держави ширше за поняття державного апарату за складом і структурою. Механізм держави, по суті, є апаратом у дії, у функціонуванні - із усіма зв'язками, що існують і виникають між його частинами. Механізм держави має розглядатися не як проста сукупність складових його елементів (державних органів, організацій, установ), а як система цих елементів,
 6. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  апарату держави: у вузькому і широкому розумінні. Апарат держави (у вузькому розумінні) - власне управлінський апарат або апарат виконавчої влади, який складається з чиновників і очолюється вищими виконавчими органами. Апарат держави (у широкому розумінні) -- поряд із власне управлінським апаратом включає главу держави, парламент, мі- 90 сцеві органи управління, збройні сили, міліцію
 7. § 4. Публічне і приватне право
  апарату держави, адміністративних відносин, державної служби, кримінального переслідування і відповідальності, принципів, норм і інститутів міждержавних відносин і міжнародних організацій і т.д. - сфера «приватних справ»: сфера статусу вільної особи, приватної власності, вільних договірних відносин, спадкування, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів і т.д. Ознаки публічного
 8. § 4. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок як основний юридичний зміст правовідносин
  апарат держави - примус, якщо інша сторона не виконує свої обов'язки (стягувати в примусовому порядку борг, відновлювати незаконно звільненого на роботі). Право-домагання є продовженням права-вимагання і найважливішою гарантією виконання певних обов'язків. Не слід ототожнювати суб'єктивне право і правомочність, оскільки суб'єктивне право: а) може бути до виникнення правомочності, існувати
 9. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  апарату інших державних органів (апа рату прокуратури, апарату судів, Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України тощо), а також в адміністраціях державних підприємств, установ, організацій; - управлінські відносини, пов'язані із реалізацією функцій та пов- 12 новажень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та
 10. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  апарату, взаємовідносини людини і держави та ін. Слід особливу увагу звернути на те, що в умовах адміністративної реформи адміністративно-правові норми повинні відіграти важливу роль в утвердженні конституційного постулату: у взаємовідносинах людини з державою, в особі державних органів центральною постаттю виступає людина. Слід мати на увазі, що адміністративно-правові норми досить
© 2014-2022  ibib.ltd.ua