Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Юридична відповідальність та її види


Юридична відповідальність поділяється на перспективну (позитивну) і
ретроспективну (негативну). Позитивна юридична відповідальність - сумлінне
виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою
державою, колективом людей та окремою особою. Ретроспективна юридична
відповідальність - специфічні правовідносини між державою і правопорушником
внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням
суб'єкта правопорушення, покладанням на обов'язку витерпіти несприятливі
наслідки за скоєне правопорушення. Принципи юридичної відповідальності:
відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення наміру;
законність, невідворотність, доцільність і справедливість покладення
юридичної відповідальності; гуманність і своєчасність юридичної
відповідальності та ін. Мета юридичної відповідальності - вияв її
соціальної необхідності та ефективності. Розрізняють такі види мети
юридичної відповідальності: покарання правопорушника; вплив на свідомість
правопорушника; моральну перебудову особи; формування у людини, яка
порушила норми права, настанови на правомірну поведінку надалі; виховний
вплив на інших людей з метою попередження правопорушень з їхнього боку.
Функції юридичної відповідальності - головні напрямки юридичного впливу як
на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і
виховання суб'єктів права, які скоїли чи можуть скоїти правопорушення,
Розрізняють такі види функцій попереджувальну; виховну; каральну;
компенсаційну; інформаційну та ін. Поширеною є класифікація ретроспективної
юридичної відповідальності залежно від галузевої належності правової,
норми, що порушена. На цій підставі розрізняють: Кримінальна
відповідальність - що полягає в застосуванні заходів кримінального
покарання до фізичних осіб, винних у скоєнні злочину. Адміністративна
відповідальність, під якою розуміють покладення на порушників
загальнообов'язкових правил адміністративних стягнень, цивільно-правова
відповідальність - відповідальність фізичної чи юридичної особи за
порушення договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди;
Дисциплінарна відповідальність - різновидність відповідальності працівника
за порушення трудової дисципліни з застосуванням до нього догани та
звільнення; Матеріальна відповідальність розглядається за матеріальну
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення
покладених на нього трудових обов'язків. Як самостійний вид ретроспективної
юридичної відповідальності в теорії права розглядають скасування актів, які
суперечать чинному законодавству полягає в тому, що компетентний орган чи
службова особа застосовує правовідновлювальну санкцію, скасовуючи незаконно
прийнятий акт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Юридична відповідальність та її види"
 1. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  Під порушенням лісового законодавства слід розуміти протиправну дію або бездіяльність, яка завдає шкоди лісам або земельним ділянкам лісового фонду чи не завдає такої шкоди, але направлена проти встановленого порядку користування лісами, а також земельними ділянками лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної в цьому особи. Перелік порушень лісового законодавства міститься в ст.
 2. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 4. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної
 5. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних
 6. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  Адміністративна відповідальність як правовий Інститут адміністративного \ права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права " як підгалузі адміністративного права. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку та злочину.
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 9. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
  Поряд з суверенними державами усе більше активну роль у міжнародних відносинах, урегульованих нормами права, грають і інші учасники, які в сукупності утворять поняття «суб"єкти міжнародного права». Поняття «суб"єкт права» було вироблено загальною теорією права стосовно до права взагалі. Незважаючи на те що міжнародне право - це особлива система права, разом з тим - це право, тому
 10. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  Держави є єдиними суверенними суб'єктами міжнародного права, тому що міжнародна правосуб'єктність властива їм у силу самого факту їх існування. Держави відіграють основну роль на міжнародній арені не тільки тому, що вони мають територію, населення, апарат влади і управління (публічна влада), але і тому, що вони мають суверенітет, який заперечує наявність над ними якогось іншого суб'єкта
© 2014-2022  ibib.ltd.ua