Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Законність та правопорядок


Законність - це правовий режим точного виконання чинних законів усіма
суб'єктами права; режим, за якого забезпечуються права і виконуються
обов'язки людиною, державою і громадянським суспільством. Основними
засадами законності вважають: зверхність закону в системі нормативних
актів; найвища юридична сила належить Конституції України. Єдина
законність означає, що на всій території України закон однаковою мірою
повинен діяти стосовно до всіх суб'єктів права. Незаперечність закону в
соціальній практиці характеризується тим, що ніхто не може скасувати закон,
окрім органу, який його прийняв. Реальний характер законності має місце
тоді, коли вимоги закону не тільки проголошуються, а й впроваджуються в
життя. Забезпечення прав людини. Одним із важливих принципів законності є
ідея здійснення законів в інтересах людини і для забезпечення її прав.
Невідворотність відповідальності за правопорушення. Кожне скоєння
правопорушення має тягти за собою відповідальність винної особи.
Взаємозв'язок законності й доцільності. Закони повинні встановлювати все,
що доцільно, забороняти все, що недоцільно. Взаємозв'язок законності й
культурності. За відсутності єдиної законності нема й культурності. Ці два
поняття обумовлюють одне одного. Взаємозв'язок законності й справедливості.
Не тільки сам закон, а й способи його здійснення, а також його втілення в
повсякденне життя мають спиратися на справедливість. Результатом законності
визнають правопорядок. Це - реалізовані правові норми в системі суспільних
відносин, у яких діяльність суб'єктів права є правомірною. Правопорядкові
притаманні такі вимоги: непорушення загальноправових заборон; безперешкодне
здійснення правового становища людини і громадянина, реалізація учасниками
правовідносин суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків;
невідворотність юридичної відповідальності правопорушників у разі
невиконання обов'язків, порушення прав і законних інтересів. Із законністю
і правопорядком тісно пов'язані такі юридичні категорії, як суспільний
порядок, громадський порядок, дисципліна. Суспільний порядок - реальний
порядок суспільних відносин, що відповідають не тільки нормам права, а й
іншим соціальним нормам. Громадський порядок - порядок у громадських
місцях. Дисципліна - своєчасне і точне виконання вимог, що випливають із
нормативних та індивідуально-правових актів, норм. Отже, законність, як
режим відповідності суспільних відносин чинним законам що утворюється
завдяки їх здійсненню суб'єктами права, характеризується правопорядком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Законність та правопорядок"
 1. § 5. Виконавчі органи влади на місцях
  законність і правопорядок; дотримання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля; підготовку і виконання обласних і районних бюджетів тощо. Рішення глав місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим законодавчим актам, можуть бути скасовані Президентом або
 2. § 1. Поняття і структура правової системи
  законність, правопорядок. Взаємодія елементів (компонентів) правової системи суспільства дозволяє виділити п 'ять підсистем її функціонування'. 1) інституційну - суб'єктний склад (суб'єкти права) як такий, що створює систему, чинник усієї правової системи; 2) нормативну (регулятивну) - правові норми і принципи, що регулюють відносини між суб'єктами права, що об'єктивовані та систематизовані в
 3. § 6. Функції та принципи правопорядку
  законність і демократія є взаємозалежними. Правопорядок - це законність у дії, якщо поведінка суб'єктів є правомірною. В ст. 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Законність - засіб встановлення правопорядку. Результатом зміцнення законності є вищий
 4. § 7. Державна дисципліна
  законність і правопорядок тісно пов'язані між собою, тому що державна дисципліна неможлива без 460 додержання І виконання законів і свідомого позитивного ставлення державних службовців до встановленого правопорядку. Однак між законністю і дисципліною є відмінності у змісті та місці в системі правового регулювання. 1. З погляду права законність є основою дисципліни, але дисципліна - не тільки
 5. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
  законність молодої Української республіки. Боротьба із злочинністю на основі суворого дотримання законності вимагала вдосконалення технічних засобів пошуку, закріплення і дослідження речових доказів, залучення в кримінальне судочинство фахівців з різних галузей знання. Постановою РНК УСРР від 10 червня 1923 року у містах Києві, Харкові та Одесі були створені кабінети науково-судової експертизи,
 6. § 5. Поняття правопорядку
  законність - це принцип, метод діяльності, режим дій і відносин, то правопорядок є їх результатом. Правопорядок - стан (режим) правової упорядкованості (вре-гульованості і погодженості) системи суспільних відносин, що складається в умовах реалізації законності. Інакше: це атмосфера нормального правового життя, що встановлюється в результаті точного і повного здійснення розпоряджень правових норм
 7. § 6. Кодифікація
  законність. Правові норми і правопорядок були замінені партійними директивами і чисткою кадрів. Після смерті голови центрального комітету компартії Китаю Мао Цзедуна (1976 р.) був узятий курс на перетворення економічних відносин у напрямку розвитку приватного права. З 1978 p., коли Ден Сяопін прийшов до влади, Китай проводив політику економічної експансії та модернізації. Розпочалися роботи з
 8. Тема 6. Форми державного управління
  законність. Остання обумовлюється: а) наявністю компетенції у суб'єкта управління; б) його відповідністю закону по суті; в) відповідністю меті закону; г) його прийняттям у передбачений законом строк; д) дотриманням процесуальних правил видання акту. Акти державного управління, які не відповідають вимогам, що висуваються до них, признаються дефектними: нікчемними або заперечними. Нікчемні акти
 9. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне із наступних рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скрагу або протест без задово лення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним 58 актом про адміністративну відповідальність, з тим, щоб стягнення не було
 10. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  законністю діяльності органів виконавчої влади. Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів .-> . державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і 0 дисципліни у державному управлінні. 1 Забезпечення законності передбачає необхідність створення сис теми її гарантій, а саме: загальні передумови (політичні, економічні, ідеологічні, організаційні,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua