Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Квитки з державного права 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Білет № 19. 1.Компетенція Президента РФПрезидент відповідно до Конституції володіє широким колом повноважень, що випливають з його статусу як глави держави і забезпечують йому можливість виконувати закріплені за ним функції.
Президент має повноваження, пов'язані з формуванням федеральних органів державної влади. Президент призначає Голову Уряду Російської Федерації за згодою Державної Думи, призначає на посади заступників Голови Уряду і Федеральних міністрів за пропозицією Голови Уряду.
Відносно органів судової влади Президент пропонує кандидатури суддів Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду, Генерального Прокурора. Призначає ж перелічених осіб Рада Федерації.
На Президента покладено Конституцією та ряд повноважень, пов'язаних з діяльністю Державної Думи (ст. 84). Він призначає вибори Державної Думи у відповідності з Конституцією і федеральним законом; розпускає Державну Думу у випадку та порядку, передбачених Конституцією.
Президент підписує і оприлюднює федеральні закони Російської Федерації, має право відкладального вето, вносить законопроекти у Державну Думу; наділений повноваженнями звертатися до Конституційного Суду із запитом про відповідність Конституції Російської Федерації передбачених у ст. 125 Конституції нормативних актів, про тлумачення Конституції. Президент має право, поряд з іншими суб'єктами, зазначеними в ст. 134 Конституції, вносити пропозиції про поправки та перегляд Конституції.
Крім вирішення питань про склад Уряду, Президент має право головувати на його засіданнях, приймає рішення про відставивши Уряду. Постанови і розпорядження останнього у встановлених Конституцією випадках можуть бути скасовані Президентом. Перед новообраним Президентом Уряд складає свої повноваження.
Президент має право припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів федерації у випадку якщо цих актів Конституції Російської Федерації і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом. Президент Російської Федерації призначає та звільняє з посади своїх повноважних представників в суб'єктах федерації.
Він визначає основні напрями зовнішньої політики країни, веде переговори і підписує міжнародні договори, ратифікаційні грамоти, приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників, призначає і відкликає дипломатичних представників після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних Зборів Російської Федерації.
Президент Російської Федерації стверджує військову доктрину Російської Федерації, є Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Росії, призначає і звільняє вище командування Збройних Сил, формує і очолює Раду Безпеки. Йому надано право у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресій вводити на території країни або в окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі. З дотриманням останньої умови Президент Російської Федерації уповноважений оголошувати і про введення на території Росії надзвичайного стану.
Конституція віднесла до компетенції Президента право призначення всеросійського референдуму. Він призначає референдум у відповідності з федеральним конституційним законом. Останній передбачає умови обов'язкового призначення референдуму на вимогу зазначених у ньому органів, певної кількості депутатів, а також виборців.
Вирішення питань громадянства, надання політичного притулку, нагородження державними нагородами Російської Федерації, присвоєння почесних звань Російської Федерації, вищих військових та вищих спеціальних звань, здійснення помилування.
Президент з метою реалізації своїх функцій і повноважень здійснює правотворчу діяльність. Він видає укази і розпорядження, які обов'язкові для виконання на всій території Россшйской Федерації. Акти Президента Російської Федерації не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і федеральним законам.
Для забезпечення виконання своїх повноважень Президент формує Адміністрацію Президента, що закріплено на конституційному рівні (ст. 83). На чолі Адміністрації варто Керівник Адміністрації. У її функції входить створення всіх необхідних ортанізаціонних, інформаційних консультатмвно-правових, матеріально-технічних та інших багатосторонніх умов, без яких неможливі здійснення повноважень глави держави, зв'язок Президента Російської Федерації з іншими федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Квиток № 19. 1.Компетенція Президента РФ "
 1. Білет № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
  Компетенції та органи спеціальної компетенції. Вони можуть бути також поділені на органи галузеві, керівні певними галузями управління, і органи, що здійснюють міжгалузеве управління. Слід розрізняти колегіальні і єдиноначальні. Органи судової влади - Конституційний Суд Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації, Вищий Арбітражний Суд Російської
 2. Білет № 16. 1.Структура ФС
  компетенції. У ведення Ради Федерації віднесені такі питання: затвердження і зміна меж між суб'єктами РФ; твердження указів Президента про введення воєнного та надзвичайного стану; вирішення питань про використання збройних сил РФ за межами Росії; призначення виборів Президента РФ; відмова від посади Президента РФ; призначення на посаду суддів Конституційного,
 3. Білет № 22. 1.Состав і компетенція Уряду РФ
  Згідно статті 110 Конституції РФ, виконавчу владу в Росії здійснює Уряд РФ, яке складається з Голови, заступника голови, федеральних міністрів. У РФ Президент не очолює безпосередньо Уряд, однак грає вирішальну роль в процесі його формування, вирішує питання про відставку Уряду РФ, а також може головувати на засіданнях
 4. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  компетенцію П-ва, ст. 110, 114 Конституції РФ. У систему федеральних органів виконавчої влади входять: 1. федеральні міністерства, це федеральний орган виконавець-ної влади, який проводить державну політику і здійснює управління у встановленій сфері діяльності, а також координую-щий в цій сфері діяльності діяльності інших органів виконавець-ної влади. Міністерством
 5. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  компетенції і викликають певні наслідки. Розрізняють такі форми виконавчої влади: 1 - правові - пов'язані з виданням правових актів, які спричиняють зміни або перетворення адм. пр-ний. 2 - неправові - не пов'язані з виданням правових актів і не тягнуть виникнення, зміну, припинень пр-ний. Правові форми здійснення виконавчої влади: право-творча і
 6. Види і стадії адміністративного права
  компетенції Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти і доповіді керівників про стан справ у керованій ним галузі . Воно володіє повноваженнями щодо скасування актів цих органів у випадку якщо їх Конституції РФ та ін нормативним актам. б) відомчий здійснюють органи галузевої компетенції щодо підвідомчих їм об'єктів. Він полягає у перевірці цими органами
 7. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  компетенцію і намагатися вирішувати справи, віднесені законом до виключного відання суду; 2) дозвіл правових питань іншими органами в межах їх компетенції (наприклад, третейськими судами, адміністративними органами) правосуддям не є . За угодою сторін виник або що може віз-никнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним
 8. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  компетенцію Вищого Арбітражного Суду РФ і арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації. Загальний принцип розмежування родової підсудності, закріплений у ч. 1 ст. 34 АПК РФ, можна визначити наступним чином: справи, підвідомчі арбітражним судам, підсудні арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації, за винятком справ, підсудних винятково Вищому Арбітражному Суду РФ. Вищий
 9. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  компетенції. У ряді випадків справи, віднесені до ведення арбітражних судів, можуть вирішуватися іншими органами, наприклад третейськими судами, в тому числі міжнародними комерційними ар-бітражамі, органами адміністративної юрисдикції. Однак діяльність зазначених органів з вирішення правових конф-ліктов не є правосуддям і не може позбавити зацікавлених осіб права на звернення до
 10. 4. Поняття підсудності, її види
  компетенцію Вищого Арбітражного Суду РФ і арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації. Загальний принцип розмежування родової підсудності, закріплений у ч. 1 ст. 34 АПК РФ, можна визначити наступним чином: справи, підвідомчі арбітражним судам, підсудні арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації, за винятком справ, підсудних виключно Вищому Арбітражному Суду РФ. Вищий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua