Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Державне замовлення.

Функціонування держави, її органів неможливе без відповідного матеріального забезпечення. Воно здійснюється за допомогою поставок продукції для державних потреб - потреб країни в продукції, роботах, послугах, необхідних для вирішення соціально-економічних проблем, підтримання її обороноздатності і безпеки, створення і утримання на належному рівні державних матеріальних резервів .
Відповідно до Господарського кодексу України (ст. 13), а також до закону від 22 грудня 1995 року "Про поставки продукції для державних потреб" такі поставки забезпечуються шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення державних замовлень на поставку (закупівлю) цієї продукції, робіт чи послуг серед суб'єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.
Державними замовниками, за Законом від 21 грудня 1999 року "Про внесення змін до Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" , виступають Верховна Рада та інші центральні органи державної влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська місцеві державні адміністрації, державні організації, визначені законом про Державний бюджет, а також організації, уповноважені Кабінетом Міністрів укладати державні контракти.
Державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються їх господарські відносини.
Поставки продукції для державних потреб, як уже зазначено, забезпечуються за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел фінансування, що залучаються до цього в порядку, визначеному Законом від 22 лютого 2000 року "Про закупки товарів, робіт і послуг за державні кошти". Цей Закон встановлює загальні правові та економічні основи здійснення процедур таких закупок з метою створення конкурентного середовища в цій сфері, забезпечення їх прозорості та оптимального і раціонального їх використання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Державне замовлення."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення команд "згори" з наміром догодити вищому начальнику. Тому навіть саме поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох
 2. 3.Засоби державного регулювання господарської діяльності.
  державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій таї субсидій. Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання господарської діяль-ності визначаються
 3. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  державних замовлень і зміст яких повинен відповідати цим замовленням (плановані договори). господарські договори, які укладаються на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг на підставі господарських намірів сторін (на основі вільного волевиявлення сторін), юридично виражених істотними умовами договорів (регульовані договори). Залежно від способу виникнення розрізняють формальні,
 4. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
  державних або громадських обов'язків, виконанням обов'язку громадянина України, пов'язаного з рятуванням життя людини, та охороною власності й правопорядку; 7) сім'ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов'язків, виконанні обов'язку громадянина України, пов'язаною з рятуванням життя людини та охороною власності й правопорядку; 8) сім'ям осіб, які загинули на виробництві
 5. Формою державного впливу
  державних органів, що виникає в процесі реалізації їх специфічних завдань і функцій у разі застосування обраного методу державного впливу на економіку. Розрізняють такі основні правові форми : планування (директивне й індикативне), індивідуальне управлінське рішення, контроль, нагляд, координація, формування звітності, інформаційне забезпечення суб'єктів господарських відносин, припинення
 6. Державне замовлення
  державного регулювання економіки способом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб'єктів господарювання незалежно від їх форми власності. У випадках, передбачених законодавством, Кабінет Міністрів
 7. Державний контракт
  державного замовлення згідно з Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 р. - це договір, укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовідносини замовника і виконавця. Законодавством України можуть бути передбачені особливості державного
 8. 2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
  державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона-виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються
 9. Договори за державним замовленням
  державним замовленням укладаються між визначеними законом суб'єктами господарювання-виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що вповноважені від імені держави укладати договори (державні контракти), в яких визначаються господарські зобов'язання сторін та регулюються відносини замовника з виконавцем щодо виконання державного замовлення. Ухилення від укладення договору за
 10. Укладання господарських договорів за рішенням суду
  державним замовленням або договорів, укладання яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, установлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду в разі, якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору. День набрання чинності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua