Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Договори за державним замовленнямДоговори за державним замовленням укладаються між визначеними законом суб'єктами господарювання-виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що вповноважені від імені держави укладати договори (державні контракти), в яких визначаються господарські зобов'язання сторін та регулюються відносини замовника з виконавцем щодо виконання державного замовлення.
Ухилення від укладення договору за державним замовленням є порушенням господарського законодавства і тягне за собою відповідальність, передбачену ГК та іншими законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Договори за державним замовленням"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  договорами, а також іншими актами законодавства України. Права і обов'язки громадян, що закріплюються адміністративним правом України, в основному похідні від конституційних. Вони конкретизуються у законах та підзаконних актах. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян має відбутися шляхом закріплення в законі не тільки природних, загальновизнаних прав і свобод, що є
 2. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  договори. Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють два різновиди господарських договорів: господарські договори, які укладаються на підставі державних замовлень і зміст яких повинен відповідати цим замовленням (плановані договори). господарські договори, які укладаються на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг на підставі господарських намірів сторін (на основі
 3. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень1. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових договорів про організацію перевезення вантажів та замовлень відправників. Умови та порядок організації перевезення в
 4. 29. Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки.
  договорів у підприємницькій діяльності. За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і
 5. 47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.
  договорний правочин (протокол намірів), відповідно до якого вони беруть зобов'язання укласти Д. у подальшому на умовах, що передбачено переддоговорним правочином. З урахуванням цього документа учасники планують свою діяльність, організовують підготовчу роботу для укладення Д., готують необхідну документацію, розміщують замовлення на матеріали, устаткування, укладають аналогічні правочини з
 6. 2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
  договорів), а також установлює завеликий строк для врегулювання можливих розбіжностей між сторонами. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто через обмін листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також способом
 7. Укладання господарських договорів за рішенням суду
  договорів за державним замовленням або договорів, укладання яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, установлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду в разі, якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору. День
 8. § 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
  договору. Під останнім розуміється договір, однією стороною якого є інвестор, а другою - сторона, що приймає інвестиції, - реципієнт (фізична або юридична особа - як існуюча, так і така, що спеціально створена інвестором, а також держава), що регулює відносини з приводу довготермінового вкладення майна, майнових прав і інших цінностей, що мають ринкову вартість (у визначеному вигляді, формі і
 9. Капітальні інвестиції
  договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» від 06.04.2000, але його чинність
 10. Реінвестиція
  договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукомістких розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світових ринках продукції 2. Капітальні вкладення - інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів (див. раніше).
© 2014-2022  ibib.ltd.ua