Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Капітальні інвестиції


- господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації. Амортизаційна політика має бути спрямована на підвищення фінансової заінтересованості суб'єктів господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів.
До капітальних інвестицій відносять витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентаря, проектно-пошукові роботи та інші витрати.
За радянських часів як єдина форма капітального інвестування визнавалось капітальне будівництво - інвестиційна діяльність, що здійснюється з метою створення нових і відтворення діючих основних фондів, в які вкладаються кошти. Як підрядна діяльність капітальне будівництво регулюється § 3 гл. 61 ЦК, гл. 33 ГК. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про інвестиційну діяльність» однією з форм реалізації республіканських державних інвестицій є республіканське державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві, яке розміщується, як правило, на конкурсній основі з урахуванням економічної вигідності цих замовлень для підприємств і організацій. Положення про підрядні контракти в будівництві України затверджене Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури (протокол від 15 грудня 1993 р. № 9).
Крім того, у цій сфері існує Закон України «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» від 06.04.2000, але його чинність зупинено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Капітальні інвестиції"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
 2. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  Основні засоби - матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Об'єкт основних засобів - закінчений
 3. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
  Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит, на який поширюються вимоги Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 435 і зареєстрованої в Міністерстві
 4. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
  Відображення оперативного лізингу (оренди) лізингодавцем Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку балансових рахунків 4300, 4400 і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунків 4300, 4400, 4309, 4409; Кредит рахунків 4300, 4400, 4309, 4409. Лізингодавець протягом
 5. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв'язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об'єднуються під загальною назвою інвестування. У державі з командно-адміністративною економікою
 6. 73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.
  Важливим, об'єктивно необхідним процесом у господарській діяльності підприємницьких структур є фінансове планування -сукупність методів і засобів визначення джерел одержання фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання для забезпечення господарської діяльності. Фінансове планування пов'язане, передусім, з плануванням виробничої діяльності. Показники усіх планових фінансових інструментів
 7. § 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України
  Інвестиції є багатогранним явищем, у зв'язку з чим вони можуть бути класифіковані за низкою підстав . За характером і ступенем участі суб'єктів у інвестиційній ді- яльності інвестиції поділяються : на капітальні; фінансові;
 8. Реінвестиція
  - господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій. Залежно від об'єктів інвестування розрізняють такі форми інвестиційної діяльності : інноваційна діяльність; капітальні вкладення. 1. Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
 9. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  У процесі обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі
 10. 1. Структура капіталу банку
  Термін "капітал" означає багатство (грошові кошти, цінні папери, майно), яке використовується його власниками для накопичення. Капітал банку (власний капітал) - спеціально створені фонди і резерви, які призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної і господарської діяльності, відшкодування можливих збитків і знаходяться у використанні банку протягом усього періоду його
© 2014-2020  ibib.ltd.ua