Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Діяльність військової організації держави в особливих умовах

Під особливими умовами розуміються введення надзвичайного стану і введення воєнного стану.

1. Надзвичайний стан. Надзвичайний стан означає що вводиться відповідно до Конституції Російської Федерації і Федеральним конституційним законом «Про надзвичайний стан» від 30 травня 2001 р. № 3-ФКЗ на всій території Російської Федерації або в її окремих місцевостях особливий правовий режим діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування , організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх посадових осіб, громадських об'єднань, що допускає встановлені зазначеним Федеральним конституційним законом окремі обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства, прав організацій та громадських об'єднань, а також покладання на них додаткових обов'язків (ст. 1 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан»).

Введення надзвичайного стану є тимчасовим заходом, що застосовується виключно для забезпечення безпеки громадян і захисту конституційного ладу Російської Федерації.

Надзвичайний стан може вводитися лише в умовах, коли обставини, що служать підставою для його введення, являють собою реальну, надзвичайну і неминучу загрозу безпеці громадян або конституційному ладу, усунення якої неможливо без застосування надзвичайних заходів.

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності обставин, які являють собою безпосередню загрозу життю і безпеці громадян або конституційному ладу Російської Федерації і усунення яких неможливе без застосування надзвичайних заходів. До таких обставин відповідно до ст. 3 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан» відносяться:

а) спроби насильницької зміни конституційного ладу Російської Федерації, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, терористичні акти, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, підготовка і діяльність незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян, нормальної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

б) надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, надзвичайні екологічні ситуації, у тому числі епідемії та епізоотії, що виникли в результаті аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійних і інших лих, що спричинили (можуть спричинити) людські жертви, нанесення шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищі, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності населення і потребують проведення масштабних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідно до ст. 8 Федерального закону «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» від 21 грудня 1994 р. № 68-ФЗ Президент Російської Федерації вводить згідно ст.ст. 56 і 88 Конституції на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях надзвичайний стан при надзвичайних ситуаціях і може приймати рішення про залучення при необхідності до ліквідації надзвичайних ситуацій Збройних Сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань.

На період надзвичайного стану можуть встановлюватися особливі заходи, передбачені ст.ст. 11-15 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан», наприклад:

- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

- комендантська година, тобто заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих пропусків і документів, що засвідчують особу, у встановлений час доби;

- перевірка документів у місцях скупчення громадян, а у виняткових випадках при наявних даних про наявність у громадян зброї - особистий огляд, огляд речей, житла і транспортних засобів;

- обмеження або заборона продажу зброї , отруйних речовин, спиртних напоїв; у виняткових випадках допускається тимчасове вилучення у громадян вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів, отруйних і вибухових речовин, а у підприємств, установ і організацій також і навчальної військової техніки і радіоактивних речовин та ін

У разі введення надзвичайного стану для ліквідації стихійних лих, епідемій, епізоотій, великих аварій, що ставлять під загрозу життя і здоров'я населення та вимагають проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт, на додаток до вищевказаних можуть застосовуватися такі заходи:

а) тимчасове виселення (евакуація) громадян з районів, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;

б) введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;

в) встановлення карантину та проведення інших санітарно-протиепідемічних заходів;

г) мобілізація ресурсів державних підприємств, установ і організацій, зміна режиму їх роботи, переорієнтація на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

д) відсторонення від роботи на період надзвичайного стану керівників державних установ, підприємств та організацій, при неналежному виконанні ними своїх обов'язків, і призначення тимчасово виконуючими обов'язки зазначених керівників інших осіб;

е) у виняткових обставинах, пов'язаних з необхідністю невідкладного проведення аварійно-рятувальних робіт, допустима мобілізація працездатного населення і транспортних засобів громадян для проведення зазначених робіт при обов'язковому забезпеченні безпеки праці.

Для забезпечення режиму надзвичайного стану використовуються сили і засоби органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, федеральних органів безпеки, внутрішніх військ, а також сили і засоби органів у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (ст.ст. 15, 16 Федерального конституційного закону «Про надзвичайний стан»).

У виняткових випадках на підставі указу Президента Російської Федерації на додаток до зазначених силам і засобам для забезпечення режиму надзвичайного стану можуть залучатися Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи. Війська і органи прикордонної служби залучаються для забезпечення режиму надзвичайного стану тільки з метою охорони Державного кордону Російської Федерації.

Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи залучаються для виконання наступних завдань:

а) підтримання особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено надзвичайний стан , і виїзду з неї;

б) охорона об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту, та об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей, а також для навколишнього природного середовища;

в) роз'єднання протиборчих сторін, що беруть участь у конфліктах, що супроводжуються насильницькими діями з застосуванням зброї, бойової та спеціальної техніки;

г) участь у припиненні діяльності незаконних збройних формувань;

д) участь у ліквідації надзвичайних ситуацій та рятуванні життя людей у складі сил Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

При цьому на військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів поширюються положення федерального законодавства про внутрішні війська в частині, що стосується умов, порядку і меж застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки, гарантій особистої безпеки військовослужбовців та членів їх сімей, гарантій їх правового і соціального захисту.

2. Військовий стан. У період, коли держава перебуває в стані війни і відображає агресію або перебуває перед лицем реальної агресії, колишній (мирний) уклад життєдіяльності держави і суспільства не в змозі забезпечити організацію ефективної відсічі агресору або запобігти агресії, вводиться режим воєнного стану.

З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується з моменту оголошення про припинення військових дій, але не раніше їх фактичного припинення (п. 2 ст. 18 Федерального закону «Про обороні »). Стан війни оголошується федеральним законом у разі збройного нападу на Російську Федерацію іншої держави або групи держав, а також у разі необхідності виконання міжнародних договорів Російської Федерації. У зазначений період проводиться ряд мобілізаційних заходів.

Під мобілізацією в Російській Федерації розуміється комплекс заходів щодо переведення економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій на роботу в умовах воєнного часу, перекладу Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань на організацію і склад військового часу.

Заходи, здійснювані в період мобілізації, визначаються Федеральним законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» від 26 лютого 1997 р. № 31-ФЗ.

Зазначеним Федеральним законом (ст. 10) на громадян покладені такі обов'язки: з'являтися за викликом у військові комісаріати для визначення свого призначення в період мобілізації та у воєнний час; виконувати вимоги, викладені в отриманих ними мобілізаційних приписах , повістках і розпорядженнях військових комісарів; надавати відповідно до законодавства Російської Федерації у воєнний час з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що знаходяться в їх власності, з відшкодуванням державою понесених ними збитків у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

Громадяни в період мобілізації та у воєнний час залучаються до виконання робіт з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави, а також зараховуються в спеціальні формування у встановленому порядку.

Режим воєнного стану включає в себе комплекс економічних, політичних та інших заходів, спрямованих на створення умов для відбиття або запобігання агресії.

Військовий стан є особливий правовий режим діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та організацій, що передбачає обмеження прав і свобод. Воно вводиться на всій території Російської Федерації або в окремих її місцевостях у разі агресії або безпосередньої загрози агресії проти Російської Федерації (ст. 19 Федерального закону «Про оборону»).

Порядок введення воєнного стану встановлено Федеральним конституційним законом «Про воєнний стан в Російській Федерації» від 30 січня 2002 р. № 1-ФКЗ. Воєнний стан вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях указом Президента Російської Федерації з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації (ч.

2 ст. 87 Конституції Російської Федерації) . Указ про воєнний стан повинен бути затверджений Радою Федерації (п. «б» ст. 102 Конституції Російської Федерації).

Метою введення воєнного стану є створення умов для відбиття або запобігання агресії проти Російської Федерації. Період дії воєнного стану починається з дати і часу початку дії воєнного стану, які встановлюються указом Президента Російської Федерації про введення воєнного стану, і закінчується датою і часом відміни (припинення дії) воєнного стану.

 Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи, що входять у військову організацію держави, при забезпеченні режиму воєнного стану виконують такі завдання: 

 - Підтримання особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній; 

 - Участь у порятунку і евакуації населення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями; 

 - Охорона військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища; 

 - Припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичної та диверсійної діяльності; 

 - Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; 

 - Участь у проведенні інших заходів щодо забезпечення режиму воєнного стану. 

 На території, на якій ведуться військові дії і введено військовий стан, на органи військового управління на підставі указу Президента Російської Федерації може бути покладено застосування заходів, віднесених до компетенції інших державних органів, зокрема: 

 - Посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища; 

 - Введення особливого режиму роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища; 

 - Евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням таким жителям стаціонарних або тимчасових житлових приміщень; 

 - Введення та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній; 

 - Обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду; 

 - Введення контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, засобів масової інформації, використання їх роботи для потреб оборони; заборона роботи приемопередающих радіостанцій індивідуального користування; 

 - Введення військової цензури за поштовими відправленнями та повідомленнями, переданими за допомогою телекомунікаційних систем, а також контролю за телефонними переговорами, створення органів цензури, які безпосередньо займаються зазначеними питаннями; 

 - Інтернування (ізоляція) відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права громадян іноземної держави, воюючого з Російською Федерацією; 

 - Заборона або обмеження виїзду громадян за межі території Російської Федерації та ін 

 Контрольні питання 

 1. Що розуміється під військовою організацією держави? 

 2. Які основні критерії формування військової організації держави? 

 3. Назвіть склад військової організації Російської Федерації. 

 4. Чи адекватний склад військової організації сучасному політичному та соціально-економічному становищу Російської Федерації? 

 5. Назвіть шляхи модернізації військової організації держави. 

 6. Який порядок використання військової організації при оголошенні режиму надзвичайного стану? 

 7. Які особливості діяльності військової організації в умовах воєнного стану? 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Діяльність військової організації держави в особливих умовах"
 1.  Розділ III. Правозастосовна та правоохоронна діяльність у військовій організації держави
    діяльність у військовій організації
 2.  Глава 5. Правові форми комплектування військової організації держави
    військової організації
 3.  Розділ I. Правові основи військової діяльності держави
    діяльності
 4.  Глава 14. Основи організації та діяльності військових судів, військової прокуратури та юридичної служби
    діяльності військових судів, військової прокуратури та юридичної
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    діяльності співробітників ФСБ і їхні вимоги до освіченості, вихованості, розвиненості та практичного професіоналізму? 2. У чому полягають особливості об'єктів діяльності співробітників ФСБ і що вимагають вони від співробітників? 3. Охарактеризуйте специфіку особливих умов і небезпек діяльності співробітників ФСБ та їх підготовки для дій у них. 4. Розкрийте особливості
 6.  Глава 4. Правове становище військової організації государства86
    військової організації
 7. Данське завоювання.
    військової організації корінний Англії. Наприкінці Х в. набіги датчан (раніше відображені при королі Едгара) посилилися, і Англосаксонське королівство підпало під владу єдиної монархії Данії, Норвегії та Англії. Розквіт нової держави припав на правління короля Кнута (1016 - 1035 рр..). У цілому організація нового королівства зберегла принципи варварського держави, але, борючись з опором
 8. § 4.3. Ассірійська держава
    військовою організацією, що склалася в ході активної завойовницької
 9. 49. Конституційні обов'язки громадян
    діяльність товариства. Причому залежно від своєї специфіки одні обов'язки звернені до кожного, інші тільки до громадянина Російської Федерації. Основні обов'язки - це конституційно закріплені та охоронювані правовою відповідальністю вимоги, пропоновані кожній людині і громадянину, пов'язані з необхідністю його участі у забезпеченні інтересів суспільства, держави,
 10. 87. Армія як інститут держави. Правовий статус військовослужбовців.
    діяльність військових, розмежування юрисдикції між силовими цивільними і військовими інститутами, нормування ролі армії обороною від зовнішнього ворога. Для забезпечення рівноваги між цивільною та військовою владою військовослужбовцям на дійсній військовій службі не представляються цивільні права в повному обсязі. Для військовослужбовців діє принцип здійснення права як громадянами, але не як
 11. 6. Функції держави, внутрішні та зовнішні
    діяльності держави з управління життям суспільства: Політична - формування легітимної (відповідної загороді) системи управління життям суспільства. Економічна-економічна стратегія, регулювання ринкових відносин з метою функціонування економіки країни в оптимальному режимі. У тоталітарних державах - командні методи - планово-розподільна економіка. У демократичних, з
 12. § 9. Обмеження по військовій службі
    військовій службі є те, що воно призначається: засудженим військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом замість виправних робіт, передбачених санкціями статей Особливої частини КК; військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у випадках, передбачених санкціями статей Особливої частини КК за вчинення злочинів проти військової служби. Військова служба, згідно зі ст. 35
 13. М. Термін дії патентної охорони
    військової таємниці або коли застосування фармацевтичного кошти відкладалося з причини випробування ліків та оформлення ліцензій на його використання. За російським патентного законодавства, патент на винахід діє протягом 20 років. Зазначений строк починає текти з дати надходження заявки в Патентне відомство РФ, т. Е. з дати пріоритету. Оскільки певний час йде на
 14. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
    діяльність з управління суспільством. Поняття механізм держави ширше апарату держави. Механізм держави по суті апарат в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua