Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.


Стаття 217. Ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача з матеріалами справи
Визнавши досудове слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий повідомляє про це потерпілого та його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників і роз'яснює їм їх право ознайомитися з матеріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення.
В разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати потерпілому і його представникові, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам можливість ознайомитися з ними. Цивільний відповідач може знайомитися з матеріалами справи в межах, передбачених частиною 2 статті 51 цього Кодексу.
Зазначені особи мають право робити виписки із справи і
заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий приймає рішення за правилами, передбаченими статтею 129 цього Кодексу.
Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення зазначеним особам не пред'являються.
Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення оформляється протоколом з додержанням правил статті 220 цього Кодексу.
Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення
слідства і пред'явлення йому матеріалів справи
Визнавши зібрані докази достатніми для складання
обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення досудового слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у
складі трьох осіб у випадках, передбачених законом.
Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи з участю захисника, йому пред'являються для ознайомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з матеріалами
справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів справи і порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто декількох обвинувачених, слідчий повинен пред'явити кожному з них усі матеріали слідства.
Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства і що йому пред'явлено матеріали справи для ознайомлення, зазначається в протоколі про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи.
Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість ознайомитися з усіма матеріалами справи і захисникові, про що складає окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів справи має бути відкладено до явки захисника, але не більше як на три дні. При неможливості для обраного обвинуваченим захисника з'явитися в цей строк слідчий вживає заходів, передбачених частинами четвертою і шостою статті 47 цього Кодексу.
Матеріали досудового слідства пред'являються для ознайомлення підшитими і пронумерованими. Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і зберігаються окремо від кримінальної справи.
Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі, потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи."
 1. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  дії досудового слідства, є доказування обставин злочину. З огляду на це переважну більшість процесуальних засобів становлять засоби пізнавальної діяльності слідчого, до яких належать: згідно зч. 1 ст. 66 КПК: слідчі дії; вимога від підприємств, установ, організацій, посадових осіб ігромадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; - вимога
 2. 1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  дії з усіма матеріалами кримінальної справи. Перед тим, як зробити це, слідчий має додатково перевірити: чи роз'яснено учасникам процесу їхні права та обов'язки; чи немає підстав для зміни або доповнення обвинувачення; чи немає підстав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу; чи виділено матеріали щодо обвинувачених, злочини яких слідрозслідувати в іншій кримінальній справі; чи зібрано всі
 3. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  дії досудового слідства в судові стадії; 2) обвинувальний висновок визначає межі судового розглядусправи. Тому він має відповідати таким вимогам: бути об'єктивним (спиратися в ньому треба тільки на перевірені докази); визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації злочину; юридично обгрунтованим, з посиланням на норми кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей
 4. 58. Методи прокурорського нагляду
  дії слідчого та органу дізнання, які можуть бути подані як через слідчого, так і прокурору. Прокурор на протязі 3-х днів після одержання скарги зобов'язаний розв'язати її і про результати повідомити скаржника. Скарга і копія повідомлення про результати її вирішення приєднуються до справи. При перевірці скарги прокурор знайомиться з матеріалами кримінальної справи, опитує заявника і інших осіб,
 5. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  дії досудового слідства застосовується: 1) якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі (ч. 1 ст. 155 КПК); 2) якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний чи обвинувачений намагатимуться ухилитись від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або
 6. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  слідчого про порушення клопотання про продовження строків попереднього слідства або подання про продовження строку тримання під вартою, а також матеріалів кримінальної справи, по якій порушуються такі клопотання, перевірки скарг про порушення строків тримання під вартою, перевірок строків тримання під вартою у слідчому ізоляторі та ізоляторі тимчасового утримання тощо. Взяття під варту та
 7. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  дії обвинуваченого за статтями кримінального закону; 8) чи додержано вимоги закону при складанні обвинувального висновку; 9) чи правильно обрано запобіжний захід; 10) чи вжито заходів до забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна; 11) чи виявлено причини , які сприяли вчиненню злочину, і чи вжито заходів до їх усунення; 12) чи додержано органами
 8. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  дії (ч. 3 ст. 104 КПК). Це саме стосується розшуку осіб, які зникли, щодо яких є підстави вважати, що вони могли бути вбиті (розшук трупа, його частин), або ж предметів (злочинного посягання, знарядь злочину). Оперативно-розшуковий аспект розкриття злочинів пов'язаний з діяльністю органів дізнання, у зв'язку з чим на них покладається вжиття необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і
 9. § 3. Наступний етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  дії. Позитивні результати можуть бути отримані шляхом перевірки та уточнення показань обвинуваченого на місці. Розслідування порушень правил екологічної безпеки вимагає застосування спеціальних знань з різних наукових галузей, оскільки коло об'єктів дослідження у зазначених справах дуже різноманітне. У методиці розслідування вказаних злочинів складається система типових експертиз, серед яких
 10. Потерпілий має право (статті 49, 267 КПК):
  дії слідчого, прокурора й судді, на вирокабо ухвали суду й постанови судді; висловлювати свою думку щодо клопотань інших учасниківсудового розгляду; давати пояснення з приводу досліджуваних судом обставинсправи; ставити питання свідкам, експертові, спеціалістові та підсудним; брати участь в огляді місця вчинення злочину, речових доказів,документів; - користуватися допомогою представника, яким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua