Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі


Основною формою закінчення досудового слідства є направлення
слідчим кримінальної справи з обвинувальним висновком через прокурора до суду для розгляду її по суті, коли при розслідуванні зібрано достатньо доказів і немає підстав для її закриття. До направлення справи прокурору слідчий, визнавши, що досудове слідство закінчено, повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача,
цивільного відповідача або їх представників (ст. 217 КПК),
а також обвинуваченого і його захисника (ст. 218 КПК),
роз'яснює їм право ознайомитися з матеріалами розслідування і надає їм справу для ознайомлення (час якого законом не обмежено). Але якщо обвинувачений і його захисник зволікають з ознайомленням,
слідчий вправі своєю постановою, затвердженою прокурором, визначити
їм певний строк .Прокурор перед затвердженням постанови повинен переконатися у наявності достатніх підстав до цього шляхом вивчення документації про час ознайомлення обвинуваченого і його захисника
з матеріалами справи та звернути увагу на їх доводи. Крім того, він оцінює достатність встановленого слідчим строку ,враховуючи обсяг і характер інформації та інші обставини справи.
Прокурор на протязі 3-х днів після одержання скарги на відмову слідчого у задоволенні клопотання обвинуваченого і його захисника про доповнення матеріалів розслідування зобов'язаний розв'язати її на підставі вивчення матеріалів справи і повідомити про результати заявника (ст. 235 КПК).
Після ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи
слідчий передає її з обвинувальним висновком прокурору.
Прокурор перевіряє справу з обвинувальним висновком згідно ст. 228 КПК:
1) чи мала місце подія злочину;
2) чи має місце діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад злочину;
3) чи були додержані під час провадження дізнання та досудового слідства вимоги КПК про забезпечення права підозрюваного і обвинуваченого на захист;
4) чи немає у справі обставин, що тягнуть за собою закриття справи згідно із ст. 213 КПК;
5) чи пред'явлено обвинувачення за всіма встановленими злочинними діями обвинуваченого;
6) чи притягнуті як обвинувачені всі особи,що викриті у вчиненні злочину;
7) чи правильно кваліфіковані дії обвинуваченого за статтями кримінального закону;
8) чи додержано вимоги закону при складанні обвинувального висновку;
9) чи правильно обрано запобіжний захід;
10) чи вжито заходів до забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна;
11) чи виявлено причини , які сприяли вчиненню злочину, і чи вжито заходів до їх усунення;
12) чи додержано органами дізнання або досудового слідства всіх інших вимог КПК. Прокурор приймає одне із рішень, передбачених ст. 229 КПК:
1) затверджує або складає новий обвинувальний висновок;
2) повертає справу органу дізнання або слідчому із своїми письмовими вказівками для провадження додаткового розслідування;
3) закриває справу, склавши про це постанову.
Після затвердження обвинувального висновку прокурор направляє справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого.
Водночас прокурор перевіряє наявність обставин, які тягнуть закриття справи:
1) у зв'язку з наявністю підстав, які дозволяють звільнити від
кримінальної відповідальності за злочин (ст. 7-11 КПК);
2) у зв'язку з наявністю обставин, які виключають провадження у справі (ст. 6 КПК);
3) за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК).
Наприклад, вчинене особою діяння втратило суспільну небезпеку, у зв'язку з дійовим каяттям особи, примиренням обвинуваченого з потерпілим, у зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, у зв'язку з передачею особи на поруки та закінченням строків давності. Закриття справи у зв'язку із встановленням обставин, що виключають провадження (ст. 6 КПК), не потребує згоди прокурора, але перевірки потребує законність і обґрунтованість прийнятого рішення.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі"
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  нагляд за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства. брав участь у проведенні досудового слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції в апеляційному чи касаційному порядку, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу (ч. 1 ст. 58 КПК). Питання про відвід прокурора вирішують: на досудовому слідстві - прокурор вищого рівня; у суді - суд (якщо справу
 2. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  нагляду за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства, що саме по собі є алогічним. Функцію кримінального переслідування (державного обвинувачення) він продовжує виконувати і в судових стадіях процесу. При цьому його діяльність залишається публічною, тобто здійснюється відповідно до вимог принципу публічності (офіційності). Але ж і суд діє на підставі цього принципу. У
 3. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  нагляд за законністю досудового слідства (начальникаслідчого відділу, прокурора); інших осіб (заінтересованих у результатах вирішення кримінальної справи). Залежно від того, хто безпосередньо діє, всі слідчі дії поділяють на ті, що провадять: слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальна справа; слідчий, якому провадження слідчої дії доручено іншим слідчим (ст. 118 КПК); слідчий, якому
 4. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  нагляду та ін., тобто розгляд справ про адміністративні проступки не складає основного змісту їх діяльності. Стадія розгляду справи включає в себе наступні етапи: а) підготовка справи до розгляду; б) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи; в) прийняття постанови; г) доведення постанови до відома. При підготовці справи до розгляду державному органу (посадовій особі) необхідно вирішити
 5. Стадії.
  нагляд за законністю та обґрунтованістю вказаних дій, перевірку судом за скаргами заінтересованих осіб законності та обґрунтованості постанови прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи. Зміст стадії порушення кримінальної справи: прийняття компетентними органами чи особами інформації про злочин, її оформлення і реєстрація; розгляд цієї інформації, і, в разі
 6. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення. Він перевіряє : - чи порушено у встановленому порядку кримінальну справу (ст. 98 КПК), чи прийнято її до провадження; - чи складено постанову про притягнення особи
 7. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  наглядовим провадженням у справі, визначення дати арешту за книгою обліку заарештованих, вивчення постанови слідчого про порушення клопотання про продовження строків попереднього слідства або подання про продовження строку тримання під вартою, а також матеріалів кримінальної справи, по якій порушуються такі клопотання, перевірки скарг про порушення строків тримання під вартою, перевірок
 8. 2. Додержання правил про підслідність кримінальних справ (ст. 112 КПК).
  нагляд за досудовим слідством, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів (ч. 6 ст. 112
 9. Процесуальна характеристика допиту свідка.
  прокурора, ані рішення суду. Присутність понятих під час допиту свідка не передбачено. Мета допиту свідка полягає в отриманні фактичних данихщодо юридично значущих обставин кримінальної справи від особи,щодо якої у слідчого є дані про те, що їй щось відомо про обставини справи. Підстави допиту свідка: фактична - наявність у слідчого даних про те, що певнійособі відомі обставини, що мають значення
 10. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  наглядом прокурора злочин буде розкрито, встановлено особу, яка підлягає притягненню як обвинувачений, і зібрано матеріали, необхідні для переслідування її перед судом. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: Слідство може бути зупинено у всій кримінальній справі абощодо окремих обвинувачених. Про зупинення досудового слідства слідчий складає постанову,яка не підлягає затвердженню прокурором. Одночасно із
© 2014-2022  ibib.ltd.ua