Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. Додержання правил про підслідність кримінальних справ (ст. 112 КПК).


Правила про підслідність встановлюють межі компетенції слідчих щодо досудового розслідування кримінальних справ.
Підслідність - це сукупність встановлених законом ознак кримінальної справи, згідно з якими вона належить до провадження того чи іншого органу досудового слідства.
Види підслідності:
предметна (родова), відповідно до правил якої орган слідства(слідчий органів внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратуричи податкової міліції), який повинен розслідувати справу, визначається характеристиками вчиненого злочину;
персональна (спеціальна, суб'єктна) - визначається характеристиками суб'єкта злочину. Наприклад, усі кримінальні справипро злочини, вчинені:
неповнолітніми - є підслідними слідчим органів внутрішніхсправ (ч. 2 ст. 112 КПК);
військовослужбовцями - слідчим військової прокуратури (занаказом Генерального прокурора України від 5 серпня 1994 р. № 16"Про підслідність кримінальних справ військовим прокурорам);
працівниками правоохоронних органів, службовими особами,які посідають особливо відповідальне становище (ст. 9 Закону України від 16 грудня 1993 р. "Про державну службу"), особами, посадияких віднесено до 1-3 категорій посад державних службовців (ч. 2ст. 25 вказаного Закону) - слідчим органів прокуратури (ч. 1 ст. 112КПК);
3) підслідність за зв 'язком справ - визначається за двома правилами:
кримінальну справу розслідує той орган слідства, до підслідності якого належить злочин, у зв'язку з яким порушено кримінальну справу, - наприклад, злочин, передбачений ст. 384 КК -завідомо неправдиве показання (ч. 6 ст. 112 КПК);
якщо слідчі податкової міліції, розслідуючи справу про злочин,віднесений до їх компетенції, встановлять певні злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції (ч. 4 ст. 112 КПК);
альтернативна підслідність. Згідно з правилом щодо визначенняальтернативної підслідності кримінальні справи про деякі злочиниє підслідними одночасно кільком органам досудового слідства. Томуїх розслідує той орган, який виявив злочин і порушив у зв'язку зцим кримінальну справу. Як правило, ці злочини завдають істотноїшкоди загальносуспільним інтересам, а тому їх розслідування євкрай актуальним для суспільства. Тому законодавець створює умовиз метою запобігти втратам часу на розслідування кримінальнихсправ, пов'язаним із їх направленням за підслідністю від одногооргану слідства до іншого. Наприклад, справи про легалізацію(відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК), є підслідними органам досудового слідстваодночасно всіх відомств;
територіальна підслідність. Згідно з нею визначають питанняпро те, слідчий якого саме адміністративного району (області) повинен розслідувати кримінальну справу, тобто справи розподіляютьміж однойменними ланцюгами органів розслідування. Досудове слідство провадять у тому районі, де вчинено злочин (ст. 116 КПК).Однак якщо місце вчинення злочину невідоме, а також з метоюнайбільш повного і швидкого його розслідування, слідство можепровадитися за місцем:
виявлення злочину або
перебування підозрюваного, обвинуваченого або
перебування більшості свідків.
У слідчій практиці іноді виникають суперечки щодо того, слідчий якої саме адміністративно-територіальної одиниці повинен здійснювати розслідування справи. Такі спори розв'язують відповідно дост. 117 КПК:
у межах одного району - районний прокурор;
у межах області - обласний прокурор;
якщо справу порушено в кількох районах або містах різнихобластей - Генеральний прокурор або його заступник;
6) виключна (імперативна) підслідність - згідно з її правиламиорган, який здійснюватиме досудове слідство, визначає своїм рішенням відповідний прокурор. Таких правил два:
слідчі прокуратури, окрім злочинів, указаних у ч. 1 ст. 112КПК, за постановою Генерального прокурора України, його заступників, прокурора області та прирівняних до них прокурорів можутьрозслідувати й інші злочини (ч. 1 ст. 112 КПК);
якщо під час розслідування кримінальної справи буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, і які не підслідні тому органу, який здійснює у справі досудове слідство, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим слідством, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів (ч. 6 ст. 112 КПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Додержання правил про підслідність кримінальних справ (ст. 112 КПК)."
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях
 2. Право порушити кримінальну справу мають:
  правилами про підслідність (ст. 112 КПК). При цьому слідчі прокуратури можуть порушити будь-яку кримінальну справу, бо вони вправі розслідувати всякий злочин, але слідчі військової прокуратури порушують тільки кримінальні справи про злочини, підсудні військовим судам. Органи дізнання вправі порушити кримінальну справу у межах їх компетенції, визначеної ст. 101 КПК. При цьому міліція в принципі
 3. 36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
  додержанням правил статті 220 цього Кодексу. Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма
 4. § 2. Початковий етап розслідування ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
  додержання екологічних правил; 3) журнали чергових посадових осіб промислових, енергетичних, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ і організацій, що здійснюють згідно з виробничим (технологічним) процесом скидання стічних вод, відходів виробництва; 4) журнали (книги) обліку виробничих викидів; 5) транспортні документи на перевезення відходів виробництва (наряди,
 5. 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.
  додержанням всіх правил судочинства; вирок суду проголошується публічно. Винятки з цього принципу пов'язані з необхідністю закритого розгляду кримінальної справи, який провадять: ' Принцип гласності судового розгляду студенти часто плутають із принципом публічності. Ці принципи різні за змістом (див. принцип публічності), хоча й тісно пов'язані між собою: кожний громадянин (член суспільства) має
 6. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  правилами, встановленими публічною владою, і зобов'язані охороняти інтереси суспільства та права окремих його членів. Однак ця система не є закритою для суспільства. Організацію (структуру) та повноваження щодо провадження у кримінальних справах згаданих органів встановлено законом, а тому є відкритими для суспільства. Останнє має право на здійснення громадського контролю за діяльністю органів,
 7. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  додержанням вимог, передбачених ч. З ст. 206, ст. 209 КПК. Зупинення дізнання у кримінальних справах на підставі пунктів 1 і 2 ч. 1 ст. 206 КПК не є можливим, бо ці норми передбачають зупинення провадження у справі щодо обвинуваченого, а органи дізнання не мають права приймати рішення про притягнення як обвинуваченого. Дізнання у справах про злочин, що не є тяжким, закінчується направленням
 8. 2.4. Етапи стадії
  додержанням законів органами, які проводять дізнання'та досудове слідство". Наказ Генерального прокурора України від 5 серпня 1994 р. № 16"Про підслідність кримінальних справ військовим прокурорам". Вказівка Генерального прокурора прокурорам областей, міст Києва,Севастополя та прирівняним до них прокурорам від 18 лютого 1994 р.№ 15-08 окв. "Щодо практики продовження строків слідства". Інструкція
 9. За результатами розгляду апеляцій на вироки
  додержанням загальних правил апеляційного провадження, але має певні особливості: апеляцію на ці постанови подають безпосередньо до апеляційногосуду; під час перевірки цих рішень судове слідство не провадять; апеляції розглядають не пізніше, ніж через 3 доби після їх надходження до апеляційного суду; для розгляду цих апеляцій відповідні матеріали невідкладновитребовує апеляційний суд; апеляційну
 10. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  додержанням вимог ст. 26 КПК (ст. 439 КПК). Особливості, що стосуються окремих процесуальних дій: Пред'явлення обвинувачення неповнолітньому та його допитобов'язково провадять у присутності захисника. При пред'явленні обвинувачення неповнолітньому та йогодопиті можуть бути присутні педагог або лікар, батьки чи інші законні представники неповнолітнього (ст. 438 КПК). Підставамиучасті цих осіб є:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua