Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

За результатами розгляду апеляцій на вироки


які не набрали законної сили, ухвалені місцевими судами, або постанови про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалені місцевими судами, апеляційний суд:
1) виносить ухвалу про:
залишення вироку чи постанови без зміни, а апеляції - беззадоволення;
скасування вироку чи постанови і повернення справи прокуророві на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд досуду першої інстанції;
скасування вироку чи постанови і закриття справи; зміну вироку чи постанови;
постановляє свій вирок, скасовуючи повністю чи частково вироксуду першої інстанції;
постановляє свою постанову, скасовуючи повністю чи частковопостанову суду першої інстанції.
У результаті розгляду апеляцій на ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом, про закриття справи або направлення справи на додаткове розслідування; на окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевим судом; на інші постанови місцевих судів у випадках, передбачених ст. 52-5, ч. 5 ст. 97, статтями 165-2, 165-3, 177, 205 КПК апеляційний суд:
1) виносить ухвалу про:
залишення ухвали чи постанови без зміни, а апеляції - беззадоволення;
скасування ухвали чи постанови і повернення її на новийсудовий розгляд до суду першої інстанції, а у разі скасування ухвали
чи постанови - про закриття справи і повернення її на додаткове розслідування;
скасування окремої ухвали чи постанови;
зміну ухвали чи постанови;
2) постановляє свою ухвалу, скасовуючи повністю чи частково ухвалу чи постанову суду першої інстанції.
Підстави до ухвалення зазначених вище рішень викладено в статтях 367-374, 376, 378 КПК.
Слід звернути увагу, що апеляційна інстанція не вправі постановити свій вирок, скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції про закриття справи або направлення справи на додаткове розслідування.
Апеляційна перевірка постанов, винесених у порядку, передбаченому статтями 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 КПК, здійснюється з додержанням загальних правил апеляційного провадження, але має певні особливості:
апеляцію на ці постанови подають безпосередньо до апеляційногосуду;
під час перевірки цих рішень судове слідство не провадять;
апеляції розглядають не пізніше, ніж через 3 доби після їх надходження до апеляційного суду;
для розгляду цих апеляцій відповідні матеріали невідкладновитребовує апеляційний суд;
апеляційну перевірку цих рішень проводять у часових межахстадії досудового слідства.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Завданнями стадії апеляційного провадження є виявлення тавиправлення помилок матеріального і процесуального характеру.
Суд апеляційної інстанції має право постановити свій вирок,погіршивши становище засудженого, за умови, якщо питання проце ставилося в апеляції прокурора або потерпілого.
Суд апеляційної інстанції не вправі постановити свій вирок,скасувавши ухвалу (постанову) суду першої інстанції про закриттясправи або направлення справи на додаткове розслідування.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Виникнення і закриття апеляційного провадження повністюзалежить від реалізації сторонами свого диспозитивного права подати і відкликати апеляцію.
Суд апеляційної інстанції переглядає тільки рішення місцевихсудів, що не набрали чинності.
3. Результатом діяльності апеляційного суду може бути залишення рішення суду першої інстанції без змін, зміна цього рішення і постановлення свого рішення (в тому числі вироку), направлення справи для провадження додаткового досудового слідства або на новий судовий розгляд.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 березня1988 р. № 3 "Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування".
Постанова Пленуму Верховного Суду України від ЗО травня 1997 р.№ 7 "Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальнихсправах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. -К., 2004.
Наукові та навчально-методичні джерела
Димитров Ю. Навіщо нам потрібний апеляційний суд? // ПравоУкраїни. - 1994. - № 3-4. - С. 44-46.
Ледяцкий М., Хавронюк Н. Апелляционное обжалование требует усо-вершенствования // Юридическая практика. - 2003. - № 6. - 11 февраля.
Маляренко В. Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційномупорядку // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 2.
Михеєнко М., Шишкін В. Апеляційне провадження як резерв змагальності в судах другої інстанції // Право України. - 1995. - № 1.
Мотовиловкер Я. О. Проверка законности и обоснованности приго-вора. - Ярославль, 1975.
Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов,ухвал суду в кримінальних справах // Право України. - 2003. - № 10.
Пилипчик П. П. Апеляційне провадження у кримінальних справах //Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 2.
Пилипчук П. П. Перевірка рішень суду першої інстанції у проектінового Кримінально-процесуального Кодексу України // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 6.
9. Свєтлов Н. Л. Перевірка законності та обгрунтованості вироків. -К., 1991.
Филин Д. В. Диспозитивно-публичное начало апелляции в уголов-ном процессе Украйни // Право і безпека. - 2002. - № 1.
Шевчук П. І. До питання створення та дії апеляційних судів в судовійсистемі України // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 2.
Шевчук П. І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник ВерховногоСуду України. - 2000. - № 4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "За результатами розгляду апеляцій на вироки"
 1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  результатами судовогослідства, проведеного судом апеляційної інстанції; право підтримувати апеляції або відмовитися від них. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії У стадії апеляційного провадження для виконання її завдань застосовують притаманні тільки для неї процесуальні засоби: ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи (ч. 4ст. 349 КПК); оповіщення учасників процесу про
 2. 16. Джерела міжнародного права.
  результаті кількаразового повторення протягом тривалого часу набуло мовчазного визнання суб'єктів міжнародного права і виконується ними в їх міжнародній практиці в якості звичайної міжнародно-правової практики. Протягом тривалого часу звичай відігравав дуже важливу роль у розвитку міжнародного права і був його головним джерелом. Ця його роль у міжнародних відносинах у минулому дала підставу
 3. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  результат вирішення справи Умовно можна виділити такі характерні риси новішими іе-ннх обставин: вони є істотними ;иія справи, тобто такими, що можуть вилинути на кінцевий результат розгляду та вирішення справи; вони повинні об'єктивно існувати на момент розгляду і ви рішення цивільної справи та постановления відповідного судового рішення; з об'єктивних причин ці обставини повинні бути
 4. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  результати діяльності. Якщо в результаті кримінально-процесуальної діяльності слідчий отримує судові докази, то оперативний працівник під час ОРД - тільки дані про факти, джерела таких фактів, які тільки шляхом наступного проведення слідчих дій можуть стати доказами у кримінальній справі. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1: 1. Кримінально-процесуальне право є органічним елементом системи вітчизняного права.
 5. 7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.
  результати можуть фіксуватися технічними засобами і висвітлюватися в засобах масової інформації. Навіть у разі проведення закритого судового розгляду (див. винятки з цього принципу) принцип гласності не виключається, бо: - у залі судового засідання присутні потерпілий, свідки, прокурор, захисники та інші учасники судового розгляду'; слухання справ здійснюється з додержанням всіх правил
 6. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  результатах справи; за наявності інших обставин, які зумовлюють сумнів у його об'єктивності. Порядок вирішення заявленого відводу регламентовано ст. 57 КПК. У складі суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть бути особи, які є родичами між собою. Статтею 55 КПК регламентовано обставини, за яких не допускається повторна участь судді у розгляді тієї самої справи. Згідно з цією статтею: суддя,
 7. 5. Протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів
  результати. Згідно з п. 2 ст. 10 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (далі - Закон про ОРД) матеріали оперативно-розшу-кової діяльності використовують для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. У чинному законодавстві України про ОРД немає окремої норми, яка б встановлювала вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів, розкривала їх зміст та
 8. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  результатах оцінки одних і тих самих доказів, здійснюваної різними посадовими особами, які ведуть кримінальний процес. Саме тому законодавець передбачає право прокурора і суду всіх інстанцій, які, оцінивши докази, що є у справі, дійшли інших висновків, аніж слідчий, повернути кримінальну справу для провадження додаткового досудо-вого слідства. Правила оцінки доказів покладено і в основу
 9. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  результатами певного обсягу діяльності у кримінальній справі (підстави до застосування запобіжного заходу), так і для провадження процесуальних дій (підстави до провадження обшуку; до приводу свідка чи обвинуваченого тощо). Спірним у теорії кримінального процесу є питання про звільнення від доказування загальновідомих і преюдиційних фактів. Наприклад, у стадії порушення кримінальної справи для
 10. 2. ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ, ПІДСТАВИ І ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
  результатом, якого очікують після застосування того чи іншого заходу, а підстави - це те, що вже відомо і покладено в основу рішення про застосування запобіжного заходу. Певно, що в законі достатньо було б вказати тільки на підстави, бо саме їх, а не цілі, покладено в основу процесуального рішення. Окрім того, цілі та підстави застосування запобіжних заходів формулюються в гіпотезі норми
© 2014-2022  ibib.ltd.ua