Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ


2.1. Завдання стадії
Завдання апеляційного провадження визначаються контрольною (перевірною) функцією цієї стадії щодо рішень, ухвалених судами першої інстанції (місцевими судами). Такими завданнями є:
виявлення помилок матеріального (кримінально-правового)і процесуального характеру, допущених місцевими судами в процесірозгляду і вирішення кримінальних справ;
вжиття передбачених законом заходів до усунення виявленихпомилок шляхом скасування або зміни судового рішення, що ненабрало чинності, а також постановлення замість останнього нового рішення (вироку).
2.2. Учасники стадії
У стадії апеляційного провадження беруть участь:
суд у складі трьох професійних суддів апеляційного суду (ч. 4ст. 17 КПК);
особи, які мають право подати апеляцію (апелянти):
засуджений, його законний представник і захисник - у частині,що стосується інтересів засудженого;
виправданий, його законний представник і захисник - у частинімотивів і підстав виправдання;
законний представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховногохарактеру, - у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичногохарактеру;
обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законнийпредставник і захисник - у частині мотивів і підстав закриттясправи;
обвинувачений, щодо якого справу направлено на додатковерозслідування, його законний представник і захисник - у частинімотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;
312
цивільний відповідач або його представник - у частині, щостосується вирішення позову;
прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першоїінстанції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, - у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, якийбрав участь у розгляді справи судом першої інстанції;
потерпілий і його представник - у частині, що стосуєтьсяінтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в судіпершої інстанції;
цивільний позивач або його представник - у частині, що стосується вирішення позову;
особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
інші особи у випадках, передбачених КПК (ч. З ст. 52-5, ч. 5ст. 97, ч. З ст. 99-1, ч. 9 ст. 106, ч. 7 ст. 165-2, ч. 4 ст. 165-3, ч. 5 ст. 177,ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 236-2, ч. 6 ст. 236-6, ч. 5 ст. 246, ч. З ст. 248, ч. 5ст. 251, ч. 4 ст. 276, ч. 4 с. 281, ч. 4 ст. 282, ч. 6 ст. 407, ч. 4 ст. 408,ч. З ст. 408-2, ч. З ст. 408-3, ч. 5 ст. 410, ч. 5 ст. 411-1, ч. 5 ст. 414, ч. 5ст. 414-1, ст. 424, ст. 449 КПК).
За учасниками апеляційного провадження зберігаються всі ті права, що вони їх мали на попередніх стадіях кримінального процесу.
Окрім того, в стадії апеляційного провадження учасників наділено правами, які дозволяють їм обстоювати власні інтереси в цій стадії:
право давати пояснення з приводу поданих апеляцій;
право виступати в судових дебатах за результатами судовогослідства, проведеного судом апеляційної інстанції;
право підтримувати апеляції або відмовитися від них.
2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
У стадії апеляційного провадження для виконання її завдань застосовують притаманні тільки для неї процесуальні засоби:
ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи (ч. 4ст. 349 КПК);
оповіщення учасників процесу про надходження апеляції (ч. 1ст. 351 КПК) шляхом:
направлення їм повідомлень;
поміщення оголошення на дошці об'яв суду;
- доповідь судді при попередньому розгляді справи апеляційнимсудом (ч. З ст. 357 КПК);
- висловлення учасниками апеляційного провадження думокЩодо питань, винесених на попередній розгляд справи апеляційним судом (ч. З ст. 357 КПК);
підготовчі дії (ч. 1 ст. 362 КПК);
роз'яснення прав учасникам (ч. 1 ст. 362 КПК);
вирішення апеляційним судом клопотань учасників (ч. 1ст. 362 КПК);
доповідь головуючого або одного із суддів (ч. 2 ст. 362 КПК);
давання доручень суду першої інстанції (ч. 4 ст. 358 КПК);
судові слідчі дії (в разі провадження судом апеляційної інстанції судового слідства) - ч. 5 ст. 362 КПК; ' - ;-
давання пояснень (ч. 1 ст. 362 КПК); -
інші процесуальні засоби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ"
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  характеристика прокурора. 1. Прокурор - це суб'єкт кримінально-процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт
 2. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  характеристики, класифікація: Конспект проблемної лекції. - Дніпропетровськ, 2002. Громов Н. А., Зайцева С. А. Оценка доказательств в уголовном про-цессе. - М., 2002. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальніаспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. - 2003. -№ 1. Зеленецкий В. С. Проблеми формирования совокупности доказа-тельств в уголовном процессе. -
 3. Виклик до суду
  характеристика позовного провадження та провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин. Порівняльна характеристика провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин, та окремого провадження. Порівняльна характеристика окремого та позовного провадження. Принципи цивільного процесуального права. Конституційні принципи цивільного процесуального права.
 4. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного управління. Відмінність актів державного управління від інших юридичних документів. 3. Класифікація
 5. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права. 20. Адміністративно-правовий статус громадян України. 21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадян ства і біженців. 22. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права. 23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміні стративного права. 24.
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід законодавче визначити такі групи державних посад: - політичні; - адміністративні; - патронатні. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби. Радикальним заходом реформування державної служби має стати чітке законодавче розмежування двох
 7. 77. Державні кордони
  характеристик (розміри, колір, характеристики вогнів і т.д.). Повітряні і підземні кордони не позначаються. В даний час йде процес демаркації українсько-білоруського й українсько-молдавського кордону. При позначенні лінії кордону на місцевості можливі невеличкі відхилення від делімітаційного опису (особливо поблизу населених пунктів), виникаючі розбіжності вирішуються змішаними комісіями, а в
 8. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  провадження в цивільних справах, що визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків, а також цивільних процесуальних дій, за допомогою яких вони реалізуються їх суб 'ектами - судом і учасниками процесу. Відповідно до сг. 1 ЦПК завданнями цивільної о судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного справедливого,
 9. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  провадження та в інших випадках, передбачених законом, здійснюється судом колегіально: - у судах апеляційної інстанції цивільні справи розглядаються колегією у складі трьох суддів, з числа яких в установленому законом порядку визначається головуючий; у суді касаційної інстанції - колегією у складі п'яти суд дів; у зв'язку з винятковими обставинами - колегією суддів судової палати у цивільних
 10. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  провадження у цивільній справі - звернення до суду із заявою про захист прав, свобод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів (ч. 1 ст. 45 ЦПК України); подання заяви і скарги про апеляційне оскарження рішення і ухвали суду першої інстанції (статті 292, 295 ЦПК України); подання касаційної скарги на рішення і ухвалу суду першої і апеляційної інстанції (ст. 324 ЦПК України);
© 2014-2022  ibib.ltd.ua