Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Подання апеляцій.


Апеляція - подання прокурора або скарга учасника кримінального процесу про скасування або зміну рішення місцевого суду в апеляційному порядку (п. 15 ст. 32 КПК).
Апеляція має відповідати певним вимогам, які можуть бути основними та додатковими.
Основні вимоги до апеляції викладено в ч. 1 ст. 350 КПК, згідно з якою в апеляції зазначають:
назву суду, якому адресовано апеляцію;
особу, яка подає апеляцію;
вирок, ухвалу чи постанову, на які подають апеляцію, і назвусуду, який їх постановив;
у чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови тадоводи на її обгрунтування;
прохання особи, яка подає апеляцію;
перелік документів, які додають до апеляції.
Додаткову вимогу до апеляції викладено в ч. 2 ст. 350 КПК: при обґрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови апеляція має містити посилання на відповідні аркуші справи.
Якщо вимоги щодо змісту апеляції не виконано, головуючий (суддя місцевого суду) залишає її без руху, про що складає постанову, повідомляє про це апелянта і пропонує виконати вимоги протягом 7 діб з моменту одержання повідомлення. Якщо апелянт не виконав вимоги, то головуючий приймає рішення про визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду, про що складає постанову. Останню може бути оскаржено до апеляційного суду, який вправі своєю ухвалою визнати апеляцію такою, що підлягає розгляду.
Процесуальний порядок подання апеляції на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції.
1. Апеляцію подають через суд, який постановив вирок, ухвалучи постанову (якщо подано до апеляційного - він направляє її домісцевого суду).
Строк подання апеляції становить 15 діб з моменту проголошення оскаржуваного судового рішення, а для засудженого, який перебуває під вартою, - 15 діб із моменту вручення йому копії вироку. Протягом цього строку:
справа ніким не може бути витребувана із суду;
суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи;
Наслідком подання апеляції є те, що зупиняється набрання чинності судовим рішенням.
2. Про надходження апеляції суд першої інстанції:
направляє повідомлення особам, інтересів яких вона стосується;
вивішує на дошці об'яв суду оголошення про надходженняапеляції.
Протягом 5 діб з часу поміщення оголошення на дошці об'явзаінтересовані особи можуть одержати в суді копію апеляції абоознайомитися з нею в суді.
Після цього протягом 5 днів ці особи можуть подати свої заперечення на апеляцію до суду першої інстанції або до апеляційногосуду.
Суд першої інстанції протягом 7 діб передає справу запеляцією і запереченнями на неї до апеляційного суду і визначаєдату розгляду ним справи (не пізніше 3 місяців із дня направлення справи до апеляційного суду - ч. 2 ст. 354 КПК). Направляючисправу до апеляційного суду, місцевий суд повинен враховувативимоги ч. 2 ст. 354 КПК, згідно з якою справа має надійти доапеляційного суду не пізніше, ніж за місяць до визначеної нимдати розгляду.
Про дату призначення справи до апеляційного розгляду судпершої інстанції оповіщає заінтересованих осіб шляхом:
направлення повідомлень;
розміщення оголошення на дошці об'яв суду
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Подання апеляцій."
 1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  поданих апеляцій; право виступати в судових дебатах за результатами судовогослідства, проведеного судом апеляційної інстанції; право підтримувати апеляції або відмовитися від них. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії У стадії апеляційного провадження для виконання її завдань застосовують притаманні тільки для неї процесуальні засоби: ознайомлення сторін із матеріалами кримінальної справи
 2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  подання апеляцій (ст. 348 КПК); прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чиапеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальнийвисновок. Касаційні скарги на: вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів; ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, мають право подати: особи,
 3. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  подання до суду. Таке саме подання вправі внести прокурор. Вирішуючи питання про внесення подання до суду, останній зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяттяпід варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатністьдля обвинувачення; якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи,яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  подання апеляції, її змінута доповнення, так і про її відкликання. Перевірка як законності, так і обґрунтованості рішення судупершої інстанції. Суд апеляційної інстанції перевіряє: правильність встановлення фактичних обставин справи; правильність застосування кримінального закону; дотримання норм кримінально-процесуального закону. 3. Перевірка законності та обгрунтованості судового рішення тільки
 5. Подання касацій.
  подання, касаційна скарга) - подання прокурора, скарга учасника процесу про скасування або зміну судового рішення в касаційному порядку (п. 19 ст. 32 КПК). Зміст касаційних скарг і подання мають відповідати вимогам, встановленим законом щодо апеляцій (ст. 350 КПК). До скарги (подання) додають стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких вона
 6. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
  подано апеляцію - післярозгляду справи апеляційною інстанцією (якщо вирок цією інстанцією не було скасовано). Якщо вирок скасовано, то стадія виконання вироку не виникає; - після стадії касаційного провадження: - якщо на вирок апеляційного суду, постановлений ним як судомпершої інстанції, було внесено касаційну скаргу чи подання - післярозгляду справи касаційною інстанцією (якщо вирок цією
 7. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку. Не
 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  подання ідентифікатора рахунку при розрахунках та в банківських документах. Номер має до 14 цифр. Перші п'ять жорстко регламентовані. Інші (від 0 до 9 цифр) банк формує відповідно до власних можливостей і потреб. До номера аналітичного рахунку включають лише частину параметрів з усього набору, інші параметри зберігаються поза номером рахунка і можуть використовуватися під час виконання окремих
 9. 3.Види обліку в комерційних банках.
  подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання
 10. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  подання в установленому порядку документів з питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання у користування таких угідь та об'єктів; видача відповідних дозволів чи інших документів на право переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення; забезпечення ведення державного