Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування


Процесуальна характеристика прокурора.
1. Прокурор - це суб'єкт кримінально-процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*.
Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт перебування його на цій посаді у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (районі, області).
Прокурор не може брати участі в розслідуванні та (або) розгляді кримінальної справи і підлягає відводу (самовідводу) за тихсамих обставин, що і судця (ст. 54 КПК). Проте, якщо прокурор
* На досудових стадіях кримінального процесу (порушення кримінальної справи і досудового слідства) прокурор здійснює нагляд за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства.
брав участь у проведенні досудового слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції в апеляційному чи касаційному порядку, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу (ч. 1 ст. 58 КПК).
Питання про відвід прокурора вирішують:
на досудовому слідстві - прокурор вищого рівня;
у суді - суд (якщо справу розглядає колегія суддів), суддя(якщо справу слухає одноособово суддя).
4. Прокурор зобов'язаний (частини 1 і 2 ст. 25 КПК):
здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які провадять дізнання і досудове слідство, тобто на досудових стадіях кримінального процесу;
в усіх стадіях процесу* своєчасно вживати передбачених законом заходів до усунення будь-яких порушень закону, хто б їх нечинив;
брати участь у судовому засіданні (винятком є випадки, колирозглядають справи приватного обвинувачення та коли прокурорвідмовився від підтримання державного обвинувачення);
змінити обвинувачення в суді за наявності до того підстав;
- відмовитися від підтримання державного обвинувачення,якщо в результаті судового розгляду буде переконаний, що данісудового слідства не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення.
Для того, аби прокурор міг виконати зазначені обов'язки, йому надано такі права":
І) на досудовому провадженні (ст. 227 КПК):
вимагати від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомостіпро вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини;
перевіряти не менше ніж один раз на місяць виконання вимогзакону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини;
скасовувати незаконні та необгрунтовані постанови слідчихта осіб, які провадять дізнання;
' Винятком є судові стадії кримінального процесу, в яких прокурор не здійснює функцію нагляду за дотриманням закону судом. У них прокурор є представником однієї із сторін (обвинувачення), а тому не має права вживати заходів імперативного характеру до суду (суддів). Він має право лише оскаржити судове рішення, постановлене, на його думку, з порушенням закону.
У кримінально-процесуальному законі застосовується термін "повноваження". Останні в загальній теорії права визначають як "правообов'язки", тобто як поєднання прав і обов'язків. Причому центр ваги у співвідношенні прав і обов'язків припадає на обов'язки, бо за їх невиконання настає юридична відповідальність (О. Ф. Скакун).
давати письмові вказівки про розслідування злочинів, прообрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікаціюзлочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини;
доручати органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшукосіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а такождавати вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебуваютьу провадженні прокурора або слідчого прокуратури;
санкціонувати проведення обшуку (за винятком обшуку житлата іншого володіння особи), усунення обвинуваченого від посадита інші дії слідчого і органу дізнання у випадках, передбаченихкримінально-процесуальним законом;
продовжувати строк розслідування (ст. 120 КПК);
давати згоду або подавати до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також про продовженнястроку тримання під вартою (статті 156, 165-2 КПК);
повертати кримінальні справи органам досудового слідства зісвоїми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;
вилучати від органу дізнання і передавати слідчому будь-якусправу, передавати справу від одного органу досудового слідстваіншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпеченнянайбільш повного й об'єктивного розслідування;
усувати особу, яка провадить дізнання, або слідчого від подальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при розслідуванні справи;
порушувати кримінальні справи або відмовляти в їх порушенні;
закривати або зупиняти провадження в кримінальних справах;
давати згоду на закриття кримінальної справи слідчим у тихвипадках, якщо це передбачено законом;
затверджувати обвинувальні висновки (постанови);
направляти кримінальні справи до суду;
вирішувати питання про допущення захисника до участі в справі;
здійснювати інші повноваження, надані йому законом;2) у судових стадіях:
підтримувати перед судом державне обвинувачення;
подавати докази;
брати участь у дослідженні доказів;
заявляти клопотання і висловлювати свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду;
викладати свої міркування щодо застосування кримінальногозакону і міри покарання щодо підсудного та ін.
5. Прокурор перебуває в такому статусі протягом часу, відведеного законом на виконання всіх завдань кримінального процесу (від його початку до закінчення).
6. Прокурора за невиконання своїх обов'язків у кримінальному процесі може бути притягнуто до таких видів юридичної відповідальності:
кримінально-процесуальної - скасування прийнятих рішень;визнання незаконними доказів, зібраних із порушенням процесуальної форми тощо;
кримінальної за злочини:
- у сфері службової діяльності (розділ XII КК);
- проти правосуддя (статті 371-374; 380-381 КК);
- дисциплінарної згідно із відомчими нормативно-правовимиактами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування"
 1. Процесуальна характеристика слідчого.
  процесуального примусу. Чинний КПК не розкриває змісту поняття "слідчий", а лише обумовлює його відомчу належність. Зокрема, в п. 7 ст. 32 і ст. 102 КПК зазначено, що досудове слідство у кримінальних справах проводять слідчі прокуратури", слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції, слідчі органів Служби безпеки України. Питання віднесення слідчого до суб'єктів, які виконують
 2. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  процесуальною компетенцією. У межах цієї системи (організму) всі вказані органи "пов'язані" правилами, встановленими публічною владою, і зобов'язані охороняти інтереси суспільства та права окремих його членів. Однак ця система не є закритою для суспільства. Організацію (структуру) та повноваження щодо провадження у кримінальних справах згаданих органів встановлено законом, а тому є відкритими для
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  процесуальний механізм захисту прав і свобод людини в сфері виконавчої влади ще тільки має бути створений. Нагальні потреби подолання визначених недоліків адміністративного законодавства переважним чином обумовлюють і зміст інших конкретних напрямків сучасного розвитку і реформування адміністративного законодавства України. Глава 7. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу
 4. Ознаки суб'єктів кримінально-процесуального права:
  процесуальнимзаконом; вони є суб'єктами певних процесуальних прав і обов'язків; діють у кримінальному процесі відповідно до своїх прав іобов'язків; вступають у процесуальні правовідносини. Учасники кримінального процесу розрізняються за своїм процесуальним станом, виконанням кримінально-процесуальних функцій і завдань. У кожного з них своя мета, вони вступають між собою у різноманітні
 5. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого провадження.
 6. 2.3. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію захисту
  процесуальним законом не передбачено. Підозрюваний зобов 'язаний: з'являтися за викликом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду; не перешкоджати встановленню істини у незаконний спосіб; виконувати вимоги слідчого щодо участі у провадженні слідчихДій. Підозрюваний має право: знати, в чому його підозрюють, давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на
 7. 2.4. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують допоміжну функцію
  процесуальне рішення, прийнятеза його заявою; - на одержання копії постанови про закриття кримінальної справи, порушеної за його заявою. Заявник перебуває в такому статусі від моменту прийняття компетентним органом від нього заяви про злочин до прийняття занею рішення про порушення кримінальної справи чи про відмовув її порушенні. Юридична відповідальність заявника: - кримінальна - за завідомо
 8. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  процесуальні заходи забезпечення безпеки суб'єктів: у стадії досудового слідства - ч. 4 ст. 174; ч. 2 ст. 224 КПК; у стадії попереднього розгляду справи суддею - ч. 2 ст. 255;ст. 253; ч. 4 ст. 254 КПК; у стадії судового розгляду - ч. З ст. 263; ч. 2 ст. 290; ч. 2 ст. 292;ч. 2 ст. 300; частини 6-11 ст. 303; п. З ч. 1 ст. 306; п. 13 ч. 1 ст. 324КПК. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 4: Забезпечення безпеки
 9. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  процесуальних структур, а також державних службовців - осіб, які спеціально підготовлені і професійно зайняті у системі державних органів. Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосконаленням державної служби. Метою реформування цього інституту є становлення справді професійної, високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби. Основними
 10. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  процесуального механізму оскарження громадя нами та іншими суб'єктами порушених прав як у межах системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом. Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, що адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері
© 2014-2022  ibib.ltd.ua