Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ, ПІДСТАВИ І ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ


Загальні цілі застосування запобіжних заходів у кримінальномупроцесі регламентовано в ч. 1 ст. 148 КПК:
1) запобігання (звідси - запобіжні заходи):
спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду;
перешкоджанню встановленню істини у кримінальній справі;
продовженню злочинної діяльності;
2) забезпечення:
- виконання процесуальних рішень.
Загальними підставами застосування запобіжних заходів є достатні підстави вважати", що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений (ч. 2 ст. 148 КПК):
1) намагатиметься ухилитися від:
слідства і суду (наприклад, висловлював наміри виїхати за межінаселеного пункту; оголошувався його розшук у цій справі; одержавзакордонний паспорт) або
виконання процесуальних рішень (ухилявся без поважних причин від явки за викликом; ігнорував письмове зобов'язання проявку);
2) перешкоджатиме встановленню істини у справі (чинив впливна свідків і/або потерпілих, інших обвинувачених, схиляючи їх довідмови від давання показань; погрожував експерту з тією самоюметою) або
' У 1995 р. предметом розгляду у Верховній Раді України був проект закону про внесення змін до КПК, пов'язаних із новою регламентацією підстав до застосування запобіжних заходів (автор В. Онопенко). Законопроект передбачав, що підставою до застосування запобіжних заходів мають бути не "підстави вважати", а "достатні дані". Проект не набрав достатньої кількості голосів депутатів.
3) продовжуватиме злочинну діяльність (раніше неодноразово засуджувався; після вчинення злочину, у зв'язку з яким порушено справу, знову вчинив злочин чи злочини).
Така поведінка зазначених осіб:
шкодить виконанню кримінальним процесом своїх завдань;
порушує баланс змагальності, бо сторона захисту незаконнопосідає вигіднішого становища (ухиляється від слідства, суду; перешкоджає встановленню істини тощо).
Підставами до застосування запобіжних заходів є дані:
1) про негативну поведінку обвинуваченого, що загрожує балансуможливостей сторін;
2) що вказують на можливість продовження такої поведінки вмайбутньому.
Регламентуючи підстави до застосування запобіжних заходів, держава немов би вибачається перед обвинуваченим, державні органи і не застосовували б обмежень, але така поведінка особи змушує їх це зробити.
Текстуально ч. 1 і ч. 2 ст. 148 КПК наближені одна до одної. Відмінність же цілей і підстав застосування запобіжних заходів полягає в такому. Цілі є бажаним майбутнім результатом, якого очікують після застосування того чи іншого заходу, а підстави - це те, що вже відомо і покладено в основу рішення про застосування запобіжного заходу. Певно, що в законі достатньо було б вказати тільки на підстави, бо саме їх, а не цілі, покладено в основу процесуального рішення. Окрім того, цілі та підстави застосування запобіжних заходів формулюються в гіпотезі норми кримінально-процесуаль-ного права ("якщо обвинувачений буде"), яка повинна характеризуватися єдністю змісту. Формулювання двох різних понять в одній гіпотезі "розпорошує" її зміст.
Якщо немає підстав для застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений або підсудний дає письмове зобов'язання про явку за викликом дізнавача, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування.
Загальні правила застосування запобіжних заходів:
1) може бути застосовано тільки у порушеній кримінальнійсправі й лише за наявності до того підстав;
при вирішенні питання про застосування того чи іншого запобіжного заходу, крім підстав, зазначених у ст. 148 КПК, враховуютьтакож інші, як-от тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюютьабо обвинувачують особу; її вік, стан здоров'я; сімейний і матеріальний стан; вид діяльності; місце проживання та інші обставини, що її характеризують;
може бути обраний тільки органом дізнання, слідчим, прокурором, судом (суддею);
запобіжний захід не може бути суворішим, ніж покарання застаттею, за якою особу обвинувачують (наприклад, взяття під вартузастосовують у справах про злочини, за які передбачено покаранняу вигляді позбавлення волі на строк понад три роки - ч. 1 ст. 155КПК);
запобіжний захід обирається, як правило, щодо обвинуваченого, підсудного, засудженого, а щодо підозрюваного - у виняткових випадках (ч. 4 ст. 148 КПК);
дозволено застосовувати запобіжний захід тільки щодо належного суб'єкта (не можна щодо неповнолітнього, який не досягвіку кримінальної відповідальності);
щодо однієї особи може бути застосовано тільки один запобіжний захід. Однак це не заперечує можливості одночасного застосування іншого заходу процесуального примусу (наприклад, обвинуваченого, щодо якого обрано підписку про невиїзд, можна усунутивід посади, яку він обіймає);
запобіжний захід застосовують і замінюють на інший за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалоюсуду, а взяття під варту - виключно за постановою судді або заухвалою суду;
запобіжний захід скасовують або замінюють, якщо вже немаєпотреби в раніше обраному заході;
запобіжний захід, крім взяття під варту, обраний прокурором, може бути скасовано або замінено слідчим (органом дізнання)лише за згодою прокурора;
запобіжний захід може бути змінено у випадках, якщо:
його обрано необгрунтовано або незаконно, але є підстави дообрання іншого заходу;
суттєво змінилися обставини, що їх було враховано при обраннізапобіжного заходу (наприклад, змінилася кваліфікація злочину,стан здоров'я обвинуваченого);
12) запобіжний захід скасовують:
при закритті кримінальної справи (ч. 1 ст. 214 КПК);
при постановленні виправдувального вироку (ч. 9 ст. 335 КПК).Якщо підсудний перебуває під вартою, то суд негайно звільняє йогоз-під варти в залі судового засідання (ст. 342 КПК);
при постановленні вироку, яким підсудного звільнено від відбування покарання або засуджено до покарання, не пов'язаного зпозбавленням волі.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Загальною метою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання завдань кримінального процесу.
Підстави до застосування запобіжних заходів складаються іздвох елементів: 1) даних про негативну поведінку обвинуваченого, що загрожує балансу можливостей сторін; 2) даних, що вказують на можливість продовження такої поведінки в майбутньому.
3. Застосування запобіжних заходів здійснюється за певними правилами, які мають щодо них загальний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ЗАГАЛЬНІ ЦІЛІ, ПІДСТАВИ І ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ"
 1. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  правила Організації Об'єднаних Націй щодозаходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила) від14 грудня 1990 р. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арештув будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня1988 р. //
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  правилами кримінально-процесуального закону, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка вчинила цей злочин (ч. 1 ст. 104 КПК). Згідно із ч. 1 ст. 108 КПК орган дізнання проводить у цій справі слідчі дії у строк не більше 10 днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка вчинила злочин. Продовження цього строку законом не передбачено. Виняток з цього правила встановлено ст. 67 Кодексу
 3. 1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  правила ознайомлення заінтересованих учасників досудо-вого слідства з матеріалами кримінальної справи. 1. Матеріали справи пред'являють для ознайомлення у підшитому та пронумерованому вигляді. Законом не встановлено правила,за якими належить систематизувати перед підшивкою матеріалисправи. Практикою ж напрацьовано такі "неписані" правила систематизації: матеріали кримінальної справи слід
 4. Поняття екологічного права України
  застосуванням норм даної галузі права призведе до дублювання багатьох правових норм в інших галузях права або ж навіть до звуження матеріальної частини таких галузей права, як адміністративне і кримінальне. Видається, що українській правовій думці ще треба віднайти оптимальні засади взаємодії та розмежування галузей права. Потрібна якась певна кількість законів, щось на зразок «критичної маси» у
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  правила правового регулювання відповідних видів екологічних відносин за принципами юридичної рівності сторін. Це має місце, наприклад, у договірних відносинах, пов'язаних з використанням природних ресурсів, у позадоговірних відно-синах, що виникають при експлуатації природних об'єктів тощо. Викладена особливість закріплена у багатьох нормативних актах, які регулюють екологічні відносини. -
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  правила правового регулювання відповідних видів екологічних відносин за принципами юридичної рівності сторін. Це має місце, наприклад, у договірних відносинах, пов'язаних з використанням природних ресурсів, у позадоговірних відносинах, що виникають при експлуатації природних об'єктів тощо. Викладена особливість закріплена у багатьох нормативних актах, які регулюють екологічні відносини. Окреме
 7. Поняття екологічного права України
  застосуванням норм даної галузі права призведе до дублювання багатьох правових норм в інших галузях права або ж навіть до звуження матеріальної частини таких галузей права, як адміністративне і кримінальне. Видається, що українській правовій думці ще треба віднайти оптимальні засади взаємодії та розмежування галузей права.. Потрібна якась певна кількість законів, щось на зразок "критичної маси"
 8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  правила внутрішнього розпорядку, громадський порядок або підозрюються у вчиненні дрібного розкрадання. На процес оновлення методу адміністративного права впливають і зміни, що відбуваються в сучасних умовах у змісті державного управління, зокрема у зв'язку з більш широким використанням нових методів управлінського впливу. На противагу пе- 251 реважаючому застосуванню в минулому
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  правилами, діловими звичаями, адміністративними традиціями. Вся різноманітність адміністративних процедур може бути класифікована на підставі розмежування таких основних стадій (етапів) адміністративного процесу як: а) розробка й прийняття (у правовій чи не правовій формі) уп равлінських рішень, тобто актів управління; б) організація виконання прийнятих рішень за допомогою різно манітних
 10. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  правила поведінки і визнання його в якості юридично обов'язкового; - зміст волі держави складає його міжнародно-правова позиція, тобто позиція держави з усіх питань міжнародного права, що знаходить своє вираження не тільки в його заявах, але й у практичних діях на міжнародній арені. Така позиція має системоутворюючий характер і містить у собі: а) загальне ставлення держави до міжнародного