Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами.


Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами - це конституційно-правове положення, згідно з яким розгляд кримінальних справ у всіх судах(місцевих, апеляційних, касаційних) є відкритим.
Пункт 7 ч. З ст. 129 Конституції України; статті 20, 87-1 КПК.
У кримінальному процесі цей загально правовий принцип виявляється через такі положення:
- ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про часі місце розгляду своєї справи. Призначивши кримінальну справу досудового розгляду, суддя вирішує питання про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання (п. 5 ч. 1 ст. 253 КПК). У цьому списку обов'язково мають бути учасники судового процесу (сторони).Закон спеціально регламентує порядок вручення повісток про виклик до суду підсудному та іншим учасникам (ч. 1 ст. 254 КПК).
Ґрунтовно регламентується і порядок оповіщення учасників процесу про день перегляду судового рішення. Про дату призначення справи до апеляційного розгляду суд першої інстанції оповіщає заінтересованих осіб, надсилаючи відповідні повідомлення та розміщуючи оголошення на дошці об'яв суду. Засудженому, якого утримують під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомляють через начальника відповідної установи (ч. З ст. 354 КПК);
розгляд кримінальних справ у всіх судах є відкритим - всіособи, які досягли 16 років, мають право бути присутніми під часслухання справ. Особи, які не досягли цього віку, також маютьправо бути присутніми, але тільки в тому разі, якщо вони є підсудними, потерпілими або свідками у справі (ч. 4 ст. 271 КПК);
хід судового розгляду та його результати можуть фіксуватися технічними засобами і висвітлюватися в засобах масової інформації.
Навіть у разі проведення закритого судового розгляду (див. винятки з цього принципу) принцип гласності не виключається, бо:
- у залі судового засідання присутні потерпілий, свідки, прокурор, захисники та інші учасники судового розгляду';
слухання справ здійснюється з додержанням всіх правил судочинства;
вирок суду проголошується публічно.
Винятки з цього принципу пов'язані з необхідністю закритого розгляду кримінальної справи, який провадять:
' Принцип гласності судового розгляду студенти часто плутають із принципом публічності. Ці принципи різні за змістом (див. принцип публічності), хоча й тісно пов'язані між собою: кожний громадянин (член суспільства) має право знати про те, які дії вчинює суд у загальносуспільних (публічних) інтересах.
' Бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим, має право Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (п. 9 ст. 13 Закону України від 23 грудня 1997 р. "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").
обов'язково:
- якщо відкритий розгляд суперечить інтересам охорони державної таємниці;
з ініціативи суду або за клопотанням учасників:
у справах про злочини осіб, які не досягай 16-річного віку;
у справах про статеві злочини;
в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі;
у разі, якщо цього потребують інтереси безпеки осіб, взятихпід захист.
Загальноправові принципи, що діють у кримінально-процесуальному праві, мають настільки загальний характер, що в державах із усталеними правовими системами (зокрема у Франції) поряд із принципами судочинства існує поняття "фундаментальні основи права", під якими розуміють "права і свободи, що лежать в основі існування будь-якого демократичного суспільства"1.
Закріплені в Основному та в кримінально-процесуальному законах нашої держави права особи на свободу та особисту недоторканність, таємницю листування, на захист, недоторканність житла, недоторканність особи є демократично-правовими інститутами кримінального процесу. Законне обмеження цих прав має місце в багатьох сферах правоохоронної діяльності держави. Необхідність розгляду їх як принципів у галузі кримінально-процесуального права зумовлено тим, що саме в часі провадження у кримінальних справах обмеження конституційних прав громадян можуть бути найсуттєвішими (достатньо вказати на можливість арешту - досудового позбавлення свободи особи - на термін до 18 місяців). Відображаючи свободу людини у демократичному суспільстві, конституційні принципи стають "фундаментальними основами кримінально-процесуального права" (як і будь-якої іншої галузі права).
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Загально правові принципи, що діють у кримінально-процесуальному праві, закріплено в Конституції України та міжнародно-правових документах.
Положення цих принципів обов'язково відображаються (іноді - дублюються) в кримінально-процесуальному законі.
Конституційні принципи по суті є "фундаментальними основами кримінально-процесуального права".
1 Европейское право / Под общ. ред. Л. М. Литвина. - М., 2002. - С. 92.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Принцип гласності судового розгляду справи та його повного фіксування технічними засобами."
 1. 15. Принцип гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.
  принцип гласності характеризує демократизм цивільного судочинства і сприяє здійсненню ним запобіжної і виховної функцій. Відкритий розгляд справ дає змогу громадянам безпосередньо стежити за роботою суду, а це підвищує його відповідальність за законне і правильне вирішення цивільних справ. Гласність цивільного процесу забезпечує правову пропаганду чинних законів, обізнаність населення з
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 3. 70. Фіксування цивільного процесу.
  судового засідання. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою звукозаписувальної о гемгічного засобу секретарем судового засідання або за розпорядженням головуючого іншим працівником апарату суду. Зроблений судом технічний запис є офіційним записом судового засідання. Закон передбачає можливість повного або часткового відтворення, роздрукування, копіювання технічного запису судового
 4. 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
  судового розгляду кримінальної справи законодавець передбачив специфічні процесуальні засоби Діяльності суду. Як і в стадії досудового слідства, стрижнем кри-мінально-процесуальної діяльності під час судового розгляду є доказування обставин злочину. З огляду на це переважна більшість процесуальних засобів - це засоби пізнавальної діяльності, а саме: - судові слідчі дії: допит підсудного (ст. 300
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  принципах: перевірка й оцінювання знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; перевірка й оцінювання знань мають проводитися система-тично, планово, у нерозривному зв'язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики; перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням
 6. 61. Регіональні міжнародні організації
  принципи, на яких повинна була бути побудована майбутня Ліга. 22 березня 1945 року в Каїрі відбулася загально-арабська конференція, у якій взяли участь сім арабських держав (Сирія, Ліван, Йорданія, Ірак, Саудівська Аравія, Ємен і Єгипет), і в той же день відбулося підписання Пакту ЛАД представниками шести арабських держав (представник Ємену підписав Пакт пізніше, 5 травня 1945 року). Пакт ЛАД
 7. 23. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки.
  судових засіданнях, подавати докази, браги участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб,
 8. 49. Належність доказів і допустимість засобів доказування.
  принцип) належності доказів, закріплене в ст. 58 ЦПК. It усіх поданих доказів суд повинен відбирати для подальшого дослідження і обгрунтування мотивів рішення тільки ті, які мають зв'язок з фактами, що необхідно встановити. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ст. 58 ЦПК). Головуючий спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного
 9. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
  принципу демократичності кримінального судочинства. При використанні технічних засобів необхідно процесуально оформити: 1) факт застосування технічних засобів і прийомів; 2) матеріали, які отримані в результаті їх застосування. Використання криміналістичної техніки доцільно відображати в протоколі за такою схемою: де, коли, у зв'язку з чим, щодо яких об'єктів, ким, для чого і що застосовано,
 10. ПЕРЕДМОВА
  принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими схемами, що забезпечило не "випинання" особливостей понять, а їх системний опис; 2) виклав правовий блок навчальної дисципліни: методи кримінально-процесуального права, його предмет, норми тощо; 3) зробив спробу максимально поєднати положення кримінально-процесуального права із положеннями загальної теорії та інших галузей
© 2014-2022  ibib.ltd.ua