Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства


Випадки зупинення досудового слідства по крим. справі (ст. 206 КПК):
1) місцезнаходження обвинуваченого невідоме;
2) психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі;
3) не встановлено особу, яка вчинила злочин.
Загальними умовами для зупинення досудового слідства є:
1) наявність достовірних даних, які свідчать про вчинення злочину, виконання всіх необхідних слідчих дій у відсутності обвинуваченого; 2)необхідність вжиття всіх заходів по збереженню доказів, забезпеченню цивільного позову і конфіскації майна. Досудове слідство зупиняється мотивованою постановою слідчого, копія якої направляється прокуророві (ч. 4 ст. 206 КПК України). Нагляд за законністю і обґрунтованістю зупинення досудового слідства передбачає:
1) вивчення прокурором кожної зупиненої провадженням кримінальної справи і
заведеної у випадках її зупинення оперативно-розшукової справи;
2) систематичне узагальнення прокурором спільно з начальником слідчого відділу практики зупинення попереднього слідства і провадження
ОРЗ по таких справах з метою виявлення помилок;
3) регулярне витребування від органу дізнання інформації про результати виконання плану ОРЗ по розшуку обвинуваченого або встановленню особи, яка вчинила злочин;
4) періодичне доручення органам досудового слідства, дізнання, органів
внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції проведення у підпорядкованих їм підрозділах перевірок виконання доручень слідчого і вказівок прокурора про розшук обвинувачених або встановлення осіб, які вчинили злочин .Прокурор вивчає питання своєчасності та обґрунтованості оголошення слідчим розшуку обвинуваченого, обґрунтованості обставин, що обвинувачений дійсно страждає на тяжке захворювання і саме через це досудове слідство не може бути закінчене. Це може
мати місце лише коли такий факт підтверджується довідкою лікаря або висновком судово-психіатричної чи судово-медичної експертизи.
Прокурор скасовує незаконну і необґрунтовану постанову слідчого про зупинення досудового розслідування коли:
1) відпали обставини, передбачені ч. 1 ст. 206 КПК для зупинення попереднього слідства;
2) не виконані всі слідчі дії або виникла необхідність в проведенні окремих слідчих дій по збиранню і перевірці доказів;
3) до зупинення провадження у справі не винесено постанову про притягнення особи як обвинуваченого;
4) по справі є достатні докази для пред'явлення особі обвинувачення;
5) можливе виділення матеріалів в окреме провадження щодо одного або декількох обвинувачених і направлення справи суду;
6) обставини кримінальної справи досліджені з порушенням закону;
7) слідчі дії проведені з порушенням закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства"
 1. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  наглядовим провадженням у справі, визначення дати арешту за книгою обліку заарештованих, вивчення постанови слідчого про порушення клопотання про продовження строків попереднього слідства або подання про продовження строку тримання під вартою, а також матеріалів кримінальної справи, по якій порушуються такі клопотання, перевірки скарг про порушення строків тримання під вартою, перевірок
 2. 58. Методи прокурорського нагляду
  наглядовим провадженням по справі (де знаходяться копії основних важливих процесуальних документів).Це дає прокурору можливість прослідити строки розслідування справи, пред'явлення обви нувачення, виконання окремих слідчих дій та ін. 2) участь у провадженні дізнання і досудового слідства: - його присутність - його участь -особисте проведення окремих слідчих дій по справах, що знаходяться у
 3. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення. Він перевіряє : - чи порушено у встановленому порядку кримінальну справу (ст. 98 КПК), чи прийнято її до провадження; - чи складено постанову про притягнення особи
 4. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  прокурора до суду для розгляду її по суті, коли при розслідуванні зібрано достатньо доказів і немає підстав для її закриття. До направлення справи прокурору слідчий, визнавши, що досудове слідство закінчено, повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників (ст. 217 КПК), а також обвинуваченого і його захисника (ст. 218 КПК),
 5. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  нагляд за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства. брав участь у проведенні досудового слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції в апеляційному чи касаційному порядку, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу (ч. 1 ст. 58 КПК). Питання про відвід прокурора вирішують: на досудовому слідстві - прокурор вищого рівня; у суді - суд (якщо справу
 6. 3. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  нагляду за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства, що саме по собі є алогічним. Функцію кримінального переслідування (державного обвинувачення) він продовжує виконувати і в судових стадіях процесу. При цьому його діяльність залишається публічною, тобто здійснюється відповідно до вимог принципу публічності (офіційності). Але ж і суд діє на підставі цього принципу. У
 7. 3. Об'єднання і виділення кримінальних справ (ст. 26 КПК).
  нагляд за виконанням законівпри провадженні розслідування, на направлення справи до суду вчастині доведеного обвинувачення у разі, якщо неможливо закінчити розслідування справи у повному обсязі у строки триманняособи під вартою (якщо немає підстав для зміни запобіжного заходу)(ч. З ст. 156 КПК); встановлення під час розслідування кримінальної справиінших злочинів, учинених особою, щодо якої
 8. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  нагляд за законністю досудового слідства (начальникаслідчого відділу, прокурора); інших осіб (заінтересованих у результатах вирішення кримінальної справи). Залежно від того, хто безпосередньо діє, всі слідчі дії поділяють на ті, що провадять: слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальна справа; слідчий, якому провадження слідчої дії доручено іншим слідчим (ст. 118 КПК); слідчий, якому
 9. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  наглядом прокурора злочин буде розкрито, встановлено особу, яка підлягає притягненню як обвинувачений, і зібрано матеріали, необхідні для переслідування її перед судом. ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: Слідство може бути зупинено у всій кримінальній справі абощодо окремих обвинувачених. Про зупинення досудового слідства слідчий складає постанову,яка не підлягає затвердженню прокурором. Одночасно із
 10. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ*
  нагляду за законністю і діяльності органів дізнання та досудового слідства; 2) обвинувачення. Перша функція переважає. Отримавши від слідчого кримінальну справу з обвинувальним висновком, прокурор, перевіривши, чи не було порушень закону під час розслідування, розглядає можливість направлення справи до суду. За позитивного вирішення цього питання прокурор перетворюється із наглядача на державного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua