Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою


Ст. 30 ЗУ «Про прокуратуру» зобов'язує прокурора вживати заходів до того, щоб органи досудового слідства додержувалися строків провадження слідства та тримання
під вартою, встановлених КПК. У разі неможливості закінчити озслідування
та відсутності підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечити своєчасне продовження строків слідства, а також направлення до суду і підтримання подання про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою (п. 5.5.
наказу Генпрокурора Укр. № 4/1 гн від 20.04.2004 р.).
Вчасне і швидке провадження досудового слідства є однією з найважливіших умов успішного розкриття злочину, а також забезпечення прав і законних інтересів Строк досудового слідства встановлено у 2 місяці з моменту порушення кримінальної справи і до направлення її прокурору :
-з обвинувальним висновком або постановою про передачу справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру;
- припинення або зупинення провадження у справі.
Цей строк може бути продовжений міським, р-ним і прирівняним до
них прокурором до 3-х місяців, а в особливо складних справах - прокурором АРК, прокурором області, прокурорами міст Києва і Севастополя і прирівняними до них прокурорами або їх заступниками - до 6-ти місяців. У виняткових випадках термін досудового слідства продовжується Генпрокурором Укр. або його замами.
Строк тримання під вартою під час розслідування кримінальної справи в цілому не може перевищувати 18 місяців (ст. 156 КПК України), строк продовження термінів слідства не встановлені (ст. 120 КПК України).
При поверненні судом справи для провадження додаткового слідства та при поновленні припиненої справи строк додаткового слідства у межах 1 місяця встановлюється прокурором. Подальше продовження строку провадиться на загальних підставах (ч. 4 ст. 120 КПК України).
Порушення строків слідства і тримання під вартою можуть бути встановлені прокурором шляхом ознайомлення з наглядовим провадженням у справі, визначення дати арешту за книгою обліку заарештованих, вивчення постанови
слідчого про порушення клопотання про продовження строків попереднього слідства або подання про продовження строку тримання під вартою, а також матеріалів кримінальної справи, по якій порушуються такі клопотання,
перевірки скарг про порушення строків тримання під вартою,
перевірок строків тримання під вартою у слідчому
ізоляторі та ізоляторі тимчасового утримання тощо.
Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою відбувається лише за рішенням суду з попереднім узгодженням даного подання з прокурором .
Термін тримання під вартою може бути продовжений коли у 2місячний термін, розслідування справи закінчити неможливо і відсутності підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш м'який (ч.2 ст.156 КПК).:
1) до 4 місяців - за поданням, погодженим з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням
законів органами дізнання і досудового слідства, суддею того суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу;
2) до 9 місяців - за поданням, погодженим з заступником Ген. прокурора України, прокурором АРК, області, міст
Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів,
у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини - суддею апеляційного суду;
3) до 18 місяців - за поданням, погодженим з Генпрокурором Укр., його заступником, в особливо складних справах про особливо тяжкі злочини - суддею ВСУ.
Це подання повинно подаватися слідчим прокурору відповідного рівня заздалегідь, до закінчення поточних термінів слідства або тримання під вартою, з урахуванням часу, необхідного прокурору для ознайомлення з матеріалами справи. В ньому зазначаються причини продовження строку, обставини та факти, що належить дослідити,
докази, які підтверджують, що злочин вчинено особою, яка тримається під вартою, і обґрунтування необхідності збереження цього запобіжного заходу (ч. 1 ст.165-3 КПК).
Прокурор має право дати згоду про направлення справи до суду в частині
доведеного обвинувачення Справа в частині не розслідуваних злочинів виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному порядку.
Прокурор повинен ознайомитись з усіма матеріалами справи, перевірити законність отримання доказів, їх достатність для обвинувачення.
Виявивши порушення вимог закону про строки слідства і тримання під вартою, прокурор:
виносить постанову про звільнення обвинуваченого з-під варти;
дає згоду на продовження строку слідства або відмовити в цьому (ст. 120 КПК)
дає письмові вказівки слідчому про провадження необхідних слідчих дій (ст. 227 КПК)
- вживає заходів до притягнення до відповідальності винних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою"
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  нагляд за законністю в діяльності органів дізнання та досудового слідства. брав участь у проведенні досудового слідства в справі, у розгляді справи в суді першої інстанції в апеляційному чи касаційному порядку, то ці обставини не можуть бути підставою для відводу (ч. 1 ст. 58 КПК). Питання про відвід прокурора вирішують: на досудовому слідстві - прокурор вищого рівня; у суді - суд (якщо справу
 2. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи - це покладання на зазначених суб'єктів обов'язку із забезпечення ними належної поведінкинеповнолітнього та його явки до органів дізнання, слідчого, прокурора і суду. Спосіб запобігання - виконання батьками, опікунами, піклувальниками або адміністрацією дитячої установи обов'язку іззабезпечення належної поведінки
 3. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  нагляд виступає гарантією законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства. Повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на закриття
 4. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  прокурора до суду для розгляду її по суті, коли при розслідуванні зібрано достатньо доказів і немає підстав для її закриття. До направлення справи прокурору слідчий, визнавши, що досудове слідство закінчено, повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників (ст. 217 КПК), а також обвинуваченого і його захисника (ст. 218 КПК),
 5. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  прокурораподання до суду. Таке саме подання вправі внести прокурор. Вирішуючи питання про внесення подання до суду, останній зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяттяпід варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатністьдля обвинувачення; якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи,яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою
 6. 7. Строки тримання під вартою.
  нагляд за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу; до 9 місяців - за поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної РеспублікиКрим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняними до нихпрокурорами, або самим цим прокурором у
 7. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  нагляд за досудовим слідством, обвинуваченому (кожному). Якщо у справі притягнено як обвинуваченого неповнолітнього, то слід виготовити примірники обвинувального висновку для законного представника обвинуваченого (якщо їх декілька, то для кожного) та для направлення прокуророві вищого рівня. З обвинувальним висновком ніхто із учасників досудового слідства не ознайомлюється, однак його додають до
 8. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  нагляду (ч. 1 ст. 29 Закону «Про прокуратуру»). Йдеться, перш за все, про додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини, проведення дізнання та досудового слідства, а також законність рішень, що приймаються цими органами. Можна виділити ключові моменти досудових стадій кримінального процесу, де
 9. 58. Методи прокурорського нагляду
  наглядовим провадженням по справі (де знаходяться копії основних важливих процесуальних документів).Це дає прокурору можливість прослідити строки розслідування справи, пред'явлення обви нувачення, виконання окремих слідчих дій та ін. 2) участь у провадженні дізнання і досудового слідства: - його присутність - його участь -особисте проведення окремих слідчих дій по справах, що знаходяться у
 10. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення. Він перевіряє : - чи порушено у встановленому порядку кримінальну справу (ст. 98 КПК), чи прийнято її до провадження; - чи складено постанову про притягнення особи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua