Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ


Обвинувальний висновок - це кримінально-процесуальний акт, в якому відображено рішення слідчого, затверджене прокурором, чи самого прокурора про закінчення досудового слідства і направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про винність обвинуваченого.
В обвинувальному висновку:
підбивають підсумки проведеного розслідування;
дають юридичну кваліфікацію злочину;
викладають аналіз зібраних доказів.
Підставами до складання обвинувального висновку є:
встановлення особи, яка вчинила злочин;
пред'явлення їй обвинувачення;
обґрунтованість обвинувачення достатньою сукупністюдоказів;
відсутність підстав до закриття кримінальної справи абонаправлення її до суду для вирішення питання звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Основні положення щодо складання обвинувального висновку, які впливають на його значення:
1) це рішення обумовлює розвиток кримінального процесу, перехід його із стадії досудового слідства в судові стадії;
2) обвинувальний висновок визначає межі судового розглядусправи. Тому він має відповідати таким вимогам:
бути об'єктивним (спиратися в ньому треба тільки на перевірені докази);
визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації злочину;
юридично обгрунтованим, з посиланням на норми кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права;
- в обвинувальному висновку слід уникати надміру натурального опису злочинних дій, що мають жорстокий або інтимнийхарактер. У пункті 4 постанови Пленуму Верховного Суду Українивід 29 червня 1990 р. № 5 "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку" суддямрекомендовано кримінальні справи, обвинувальні висновки у яких
254
складено з недопустимою натуралізацією опису злочинних дій, що унеможливлює їх публічне оголошення, зі стадії попереднього розгляду справи відповідно до вимог ст. 230 КПК повертати прокуророві для складання нового обвинувального висновку;
- текст має відповідати вимогам щодо граматики, лексики тощо.
Форма обвинувального висновку - це його внутрішня структура.
Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК обвинувальний висновок складається з
описової та резолютивної частини' і додатків.
В описовій частині зазначають:
- обставини справи, як їх встановлено на досудовому слідстві;
місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненогокожним з обвинувачених (як їх викладено у постанові про притягнення як обвинуваченого), а також зібрані у справі докази тавідомості про потерпілого;
показання кожного із обвинувачених по суті пред'явленогообвинувачення, доводи, наведені на свій захист, і результати їх перевірки;
наявність обставин, які обтяжують та пом'якшують покарання.
Існує чотири способи викладення у описовій частині фактичних обставин справи: 1) систематичний; 2) хронологічний; 3) поепізод-ний; 4) змішаний.
У резолютивній частині:
наводять відомості про особу кожного із обвинувачених (анкетні дані);
коротко викладають суть обвинувачення із зазначенням статтікримінального закону, її кваліфікуючих ознак (якщо вони є).
До обвинувального висновку додають:
список осіб, що підлягають виклику в судове засідання, з зазначенням їх адрес та аркушів справи, де викладено їх показання абовисновки. У списку з метою нерозголошення відомостей про осіб,щодо яких у порядку, передбаченому статтями 52-1 та 52-3 КПК,застосовано заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім'я іпо батькові зазначають псевдонім, а замість адреси - назву органу,який здійснює заходи безпеки, та його адресу;
довідку про рух справи та про застосування запобіжного заходу з зазначенням часу і місця тримання під вартою кожного зобвинувачених, якщо їх заарештовано;
довідки про речові докази, про цивільний позов, про заходи,вжиті до забезпечення цивільного позову і можливої конфіскаціїмайна;
Об'єктивно в обвинувальному висновку є і вступна частина, де містяться відмітка про затвердження висновку прокурором, назва документа ("обвинувальний висновок"), вказується номер кримінальної справи, хто є обвинувачений у справі. Цю частину законодавець не регламентує.
довідку про судові витрати в справі за час досудового слідстваз посиланням на відповідні аркуші справи;
переклад обвинувального висновку мовою, якою володіє обвинувачений (якщо обвинувальний висновок складено мовою, якоюне він не володіє).
Кількість примірників обвинувального висновку визначають із такого розрахунку: по одному - у кримінальну справу (оригінал), прокуророві, який здійснює нагляд за досудовим слідством, обвинуваченому (кожному). Якщо у справі притягнено як обвинуваченого неповнолітнього, то слід виготовити примірники обвинувального висновку для законного представника обвинуваченого (якщо їх декілька, то для кожного) та для направлення прокуророві вищого рівня.
З обвинувальним висновком ніхто із учасників досудового слідства не ознайомлюється, однак його додають до опису документів, що містяться у кримінальній справі. Підшивають обвинувальний висновок до справи після протоколу (протоколів), складених відповідно до вимог ст. 218 КПК. Між цим протоколом і обвинувальним висновком не повинно бути жодних документів.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Обвинувальний висновок є підсумковим для стадії досудовогослідства процесуальним документом, в якому відображають результати провадження в цій стадії.
Обвинувальним висновком окреслюються межі майбутньогосудового розгляду кримінальної справи.
Цей процесуальний документ складається із описової, резолютивної частини та додатків.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ: -,
Перед тим, як ознайомити учасників досудового слідства зматеріалами кримінальної справи, слідчий повинен додатково перевірити, чи не було під час провадження в ній порушень закону.
Ознайомлення з матеріалами досудового слідства здійснюється за правилами та в порядку, визначеними законом.
Прийняття рішення про складання обвинувального висновкує однією із форм закінчення досудового слідства.
В. Т. Маляренка. - К., 2004.
і постановлення вироку" // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. "
Наукові та навчально-методичні джерела
Белозеров Ю. Н., Ефимичев С. П. Обвинительное заключение. - М.,1992.
Бьїков В. М., Гришин Ю. А. Обвинительное заключение по группово-му уголовному делу: Лекция. - Ташкент, 1988.
Гришин Ю. А. Окончание досудебного следствия с составлением об-винительного заключения: проблемьі и пути реформирования. - Луганск,1999.
Ефимичев С. П. Правовьіе и организационньїе вопросьі окончанияпредварительного расследования с обвинительньш заключением. - Волгоград, 1977.
Ефимичев С. П. Оформление уголовного дела. - Волгоград, 1990.
Калмьіков Ю. Н., Стремовский В. А. Обвинительное заключение всоветском уголовном процессе. - Ростов-на-Дону, 1970.
Каткова Т. В., Каткова А. Г. Закінчення досудового слідства таскладання обвинувального висновку по кримінальній справі. - Харків,2002.
Коханов В. А., Савкин А. В. Обвинительное заключение по уголовному делу. - М., 1993.
Мариупольский Л. А., Статкує В. Ф., Тульчина В. С. Обвинительноезаключение в советском уголовном процессе. - М., 1969.
Питерцев С. К. Составление обвинительного заключения. - Л.,1988.
Постовой Д. А. Обвинительное заключение в советском уголовномпроцессе. - Харьков, 1964.
Рьіжаков А. П. Окончание предварительного расследования. - М.,1999.
Якубович Н. А. Окончание предварительного следствия по делам,направляемнм в суд. - М., 1970.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 р. № 5 "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ"
 1. 37. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
  значенням статті кримінального закону, яка передбачає даний злочин. Обвинувальний висновок підписує слідчий з зазначенням місця і часу його складання. Якщо обвинувальний висновок складено мовою, якою не володіє обвинувачений, його має бути перекладено на рідну мову обвинуваченого або іншу мову, якою він володіє. Переклад обвинувального висновку приєднується до справи. Стаття 224. Додатки до
 2. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  значених законом джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, мас бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці г непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановлениям вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т.
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  поняття не визначено), якщо: 1) є показання потерпілих або свідків, які прямо вказують на цю особу як на таку, що вчинила злочин; факт вчинення злочину цією особою підтверджує висновокексперта; особа з'явилася з повинною; у цієї особи (при ній, у її житлі, на робочому місці тощо)вилучено речові докази. Якщо особу, яка вчинила злочин, що не є тяжким, не встановлено, дізнання по справі зупиняють із
 4. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
  поняття. Кримінальна відповідальність - кримінально-правове поняття, пов'язане з кримінальним покаранням особи. В основі її в правовій державі містяться правовідносини, однією із сторін яких є особа, що вчинила злочин, а тому зобов'язана зазнати певних правових обмежень, а іншою - держава з її правом публічного засудження винного і призначення законного, обґрунтованого і справедливого покарання.
 5. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 6. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  значений період, дати оцінку цим змінам. Для аналізу беруть базисні темпи росту за декілька періодів. Найчастіше розбивка на періоди відбувається поквартально. Цінність результатів горизонтального аналізу суттєво знижується в умовах інфляції, коливань цін на ресурси та частих нововведень у податковому законодавстві, які впливають на розподіл доходу. В цій ситуації на деяких підприємствах з
 7. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  значенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу. У процесі роботи над курсовою роботою в план роботи можуть бути внесені зміни, обумовлені прийняттям нових нормативних актів, недостатністю зібраного матеріалу та іншими причинами. 2.4. Викладення матеріалу Після підбору і вивчення
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 9. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  поняття цілий ряд конкретних стадій і юридичних дій: упорядкування і прийняття тексту договору* встановлення автентичності тексту, підписання договору, ратифікація й інші засоби вираження згоди на обов'язковість договору, такі, як затвердження, прийняття, приєднання, обмін документами, що утворюють договір. До стадій укладання належать також обмін або депонування ратифікаційних грамот. Деякі
 10. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
  поняття загального й повного роззброювання: - розпуск збройних сил, ліквідація військових установ, включаючи бази, припинення виробництва озброєнь, а також їхня ліквідація або використання в мирних цілях; - ліквідація всіх запасів ядерного, хімічного, бактеріологічного й іншого видів зброї масового знищення й припинення виробництва такої зброї; - ліквідація всіх засобів доставки зброї масового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua