Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства


Прокурорський нагляд виступає гарантією законності в діяльності органів дізнання та досудового слідства.
Повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить
дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на закриття кримінальної справи та ін.); 2) повноваження, спрямовані на виявлення порушень законності
(перевірка прокурором матеріалів кримінальної справи, розгляд заяв та скарг учасників процесу, участь у слідчих діях та ін.); 3) повноваження, спрямовані на усунення порушень
законності (скасування незаконних постанов слідчого, дача вказівок про проведення повторних слідчих дій,
повернення справи для провадження додаткового розслідування та ін.). Крім цього, для притягнення осіб, які припустилися порушень закону, прокурор використовує овноваження,
передбачені ст. 24 Закону «Про прокуратуру».
При здійсненні нагляду прокурор в межах своєї компетенції ст. 227 КПКУ:
1) вимагає від ОДДС для перевірки кримінальної справи матеріали про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені
або ті, що готуються, злочини;
2) скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання;
3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів,
про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих
слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини; 4) доручає органам дізнання виконання постанов про
затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає казівки
про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого
прокуратури;
5) бере участь у провадженні дізнання та досудового слідства і в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;
6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії слідчого і органу
дізнання; продовжує строк розслідування ;
7) дає згоду або звертається до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту,
а також про продовження строку тримання під вартою в порядку, встановленому КПК;
8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства зі своїми вказівками;
9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства до іншого, а також від одного слідчого до іншого з метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного розслідування;
10) при порушенні закону при розслідуванні справи усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого
від подальшого ведення дізнання або досудового слідства;
11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні;
закриває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли це передбачено
КПК; затверджує обвинувальні висновки (постанови), направляє кримінальні справи до суду;
12) вирішує питання про допущення захисника до участі в справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства"
 1. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  повноваженнями владно- розпорядчого характеру(ст. 227 КПКУ). В той же час повноваження прокурора - це не тільки його права, але і обов'язки: при виявленні порушень закону він зобов'язаний реалізувати свої права щодо їх усунення, поновити порушені права і притягнути до відповідальності осіб, які припустилися цих порушень. Це є одним із принципів організації і діяльності прокуратури, передбачений
 2. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  повноваження". Останні в загальній теорії права визначають як "правообов'язки", тобто як поєднання прав і обов'язків. Причому центр ваги у співвідношенні прав і обов'язків припадає на обов'язки, бо за їх невиконання настає юридична відповідальність (О. Ф. Скакун). давати письмові вказівки про розслідування злочинів, прообрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікаціюзлочину,
 3. 58. Методи прокурорського нагляду
  прокурор використовує такі методи: 1) ознайомлення з матеріалами розслідування кримінальної справи : - шляхом безпосередньої перевірки і вивчення матеріалів. Справи він вивчає показання свідків, потерпілого, обвинуваченого, висновки експертизи та інші докази, робить висновок про повноту і всебічність розслідування, законність постанов слідчого; - заслуховування доповіді особи, яка проводить
 4. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення. Він перевіряє : - чи порушено у встановленому порядку кримінальну справу (ст. 98 КПК), чи прийнято її до провадження; - чи складено постанову про притягнення особи
 5. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  прокурора вживати заходів до того, щоб органи досудового слідства додержувалися строків провадження слідства та тримання під вартою, встановлених КПК. У разі неможливості закінчити озслідування та відсутності підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечити своєчасне продовження строків слідства, а також направлення до суду і підтримання подання про
 6. 7. Строки тримання під вартою.
  прокурором кримінальної справи з обвинувальним висновком до суду або до моменту скасування або заміни на інший, більш м'який запобіжний захід. Якщо у двомісячний строк розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу на більш м'який немає, його може бути продовжено: 1) до 4місяців - за поданням, погодженим із прокурором, який Здійснює нагляд за
 7. 2.4. Етапи стадії
  прокурора із: обвинувальним висновком (ст. 225 КПК); постановою про направлення справи до суду для вирішенняпитання про застосування примусових заходів медичного характеру(ч. 2 ст. 417 КПК); постановою про закриття справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру (ч. 1 ст. 7-3, ч. 1ст. 9 КПК; ч. 1 ст. 97 КК); постановою про направлення кримінальної справи до суду
 8. 3.3. Інші види правової допомоги
  повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, і Генеральна прокуратура України - щодо вчинення процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ (провадження окремих процесуальних дій щодо справ про
 9. Формою досудового розслідування
  повноваженнями органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, спрямована на виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та викриття винних, забезпечення вирішення завдань кримінального
 10. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  прокурорського нагляду (ч. 1 ст. 29 Закону «Про прокуратуру»). Йдеться, перш за все, про додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини, проведення дізнання та досудового слідства, а також законність рішень, що приймаються цими органами. Можна виділити ключові моменти досудових стадій кримінального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua