Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства


Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство, у загальних рисах сформульовані у ч. 2 ст. 29 Закону «Про прокуратуру». Так, нагляд має своїм завданням сприяти:
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; 2) виконанню закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;) запобіганню незаконному
притягненню особи до кримінальної відповідальності;
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх
вчиненню. Прокурори всіх рівнів мають забезпечити безумовне реагування на вчинені порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про злочин до прийняття остаточного рішення у справі; своєчасне поновлення
порушених прав і законних інтересів учасників кримінального
процесу, усунення їх причин, забезпечення відшкодування
матеріальної та моральної шкоди.
З метою здійснення зазначених завдань прокурор наділений важливими повноваженнями владно-
розпорядчого характеру(ст. 227 КПКУ). В той же час повноваження прокурора - це не тільки його права,
але і обов'язки: при виявленні порушень закону він зобов'язаний реалізувати свої права щодо їх усунення, поновити порушені права і притягнути до відповідальності
осіб, які припустилися цих порушень. Це є одним із принципів організації і діяльності прокуратури, передбачений
ЗУ «Про прокуратуру» (п. 4 ст. 6 Закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства"
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  завдань кримінального процесу (від його початку до закінчення). 6. Прокурора за невиконання своїх обов'язків у кримінальному процесі може бути притягнуто до таких видів юридичної відповідальності: кримінально-процесуальної - скасування прийнятих рішень;визнання незаконними доказів, зібраних із порушенням процесуальної форми тощо; кримінальної за злочини: - у сфері службової діяльності (розділ XII
 2. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та ін. Обсяг адміністративних прав та обов'язків іноземців, осіб без громадянства та біженців вужчий ніж громадян України: вони не мають права на участь у державному управлінні, на державну службу,
 3. Формою досудового розслідування
  завдання: встановлення і відшкодування збитку; виявлення й усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів; виховання громадян у дусі поваги честі та гідності громадянина, прагнення до справедливості й додержання законів. Юридичною підставою для здійснення досудового розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Досудове розслідування може провадитися тільки за порушеною
 4. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  додержання прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві; встановленого порядку вирішення заяв і повідомлень про злочини, проведення дізнання та досудового слідства, а також законність рішень, що приймаються цими органами. Можна виділити ключові моменти досудових стадій кримінального процесу, де предметом прокурорського нагляду є законність дій та процесуальних рішень слідчого
 5. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  законів органами дізнання та досудового слідства поділяються на: 1) повноваження, спрямовані на запобігання порушень законності (відвід слідчого, особи, що провадить дізнання, відмова у санкціонуванні слідчих дій, ненадання згоди на закриття кримінальної справи та ін.); 2) повноваження, спрямовані на виявлення порушень законності (перевірка прокурором матеріалів кримінальної справи, розгляд
 6. 58. Методи прокурорського нагляду
  додержання норм КПК України. Письмова вказівка прокурора - це процесуальний акт, який скеровує хід розслідування і його результати. Вони є обов'язковими. Оскарження вказівок вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання. Слідчому надано право не виконувати цих вказівок і передати справу вищестоящому прокуророві з письмовим викладенням своїх заперечень (ч. 2 ст. 114, ч. ст. 227 КПК
 7. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
  завданнями стадії порушення кримінальної справи. Прокурор, який здійснює таку перевірку, має, зокрема, своєчасно з'ясовувати: - повноту, правильність обліку та реєстрації заяв та повідомлень про злочини, що надійшли до органів внутрішніх справ; - додержання термінів реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також перевірки їх в порядку, становленому ст. 97 КПК; -
 8. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  додержані додаткові умови притягнення до кримінальної відповідальності та застосування названого заходу до неповнолітніх та до осіб, які страждають на психічні розлади. При взятті під варту з огляду на виняткові випадки прокурор перевіряє фактичні підстави і на обов'язкову наявність обставин ст. 150 КПК. При погодженні та підтриманні подання про взяття під варту прокурори керуються вичерпним
 9. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
  додержанням законів органами дізнання і досудового слідства, суддею того суду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу; 2) до 9 місяців - за поданням, погодженим з заступником Ген. прокурора України, прокурором АРК, області, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів, у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини - суддею апеляційного суду; 3) до 18 місяців -
 10. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  завдання виявлення вже встановлених об'єктів розшуку. За цією лінією проводиться розмежування функціональних обов'язків правоохоронних органів. Розшукова діяльність при розслідуванні різних видів злочинів передбачає комплекс дій, спрямованих на: 1) створення умов, що ускладнюють перебування особи, яка переховується, на нелегальному становищі, перешкоджають їй перебувати у певному місці, вільно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua