Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

67. Ефективність міжнародної безпеки

Проблема ефективності міжнародної безпеки має немаловажне значення в справі підтримки миру на нашій планеті. У період холодної війни рівень недовіри й взаємної підозрілості між СРСР і США, ОВД і НАТО був дуже високий, що змушувало протиборчі сторони озброюватися й накручувати нові витки в гонці озброєнь. Добре відоме вираження Президента США Р. Рейгана, що народи не довіряють один одному не тому, що вони збройні; вони озброюються, оскільки не довіряють один одному. Багато в чому проблема ефективності міжнародної безпеки пов'язана з питаннями контролю за виконанням міжнародних зобов'язань по роззброюванню й обмеженню озброєнь. Як уже згадувалося, СРСР і США адресували один одному докори відносно роззброювання й контролю. Радянський Союз у главу кута ставив саме роззброювання без особливої уваги до механізмів контролю, у той час як Сполучені Штати насамперед акцентували увагу на контролі, але не на роззброюванні. Зрозуміло, що нема рації містити міжнародні договори про роззброювання без певних механізмів контролю, як і нерезонно говорити про контроль взагалі без його вв'язування з роззброюванням і мірами довіри
У цей час є значний міжнародний досвід розробки й здійснення мер контролю відповідно до двосторонніх і багатосторонніх угод. Ці міри включають: використання національних технічних засобів контролю; міжнародні процедури з використанням механізмів ООН і ОБСЄ; обмін інформацією й даними; проведення консультацій або інспекцій, у тому числі інспекцій на місцях; створення спеціальних контрольних органів; проведение періодичних конференцій для розгляду ходу виконання того або іншої угоди
Під національними технічними засобами контролю прийнято розуміти штучні супутники Землі, сейсмічні станції й інше встаткування, що дозволяє вести спостереження за певною державою за його межами. Ці засоби дають можливість збирати інформацію про військову активність держави й сумлінності виконання зобов'язань по разоруженческим угодах. У міжнародних договорах не дається визначення поняттю національних технічних засобів контролю, однак є положення, що забороняють активну або пасивну протидію цим засобам, а також утримується вимога про відповідність використання даних засобів загальновизнаним нормам міжнародного права. Такі положення, зокрема, є в Договорі про обмеження засобів протиракетної оборони між СРСР і США 1972 р., Тимчасовій угоді про деякі міри в області обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1972 р. (ОСВ-1), Договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь 1979 р. (ОСВ-2). У Договорі про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності між СРСР і США 1987 р. передбачене активне сприяння перевіряється стороной, що, національним технічним засобам контролю іншої сторони в певних Договором ситуаціях
Досить ефективним заходом контролю є інспекції на місцях. Суть цієї міри полягає в тім, що групи інспекторів на основі договірних положень відвідують певні об"єкти, що перебувають на території іншого або іншого учасників договору, з метою перевірки виконання взятих за договором зобов"язань. Така міра контролю передбачена в Договорі про Антарктику 1959 р., Підсумковому документі Стокгольмської конференції НБСЄ по мірах зміцнення довіри й безпеки й роззброювання в Європу 1986 р. і наступних Віденських документах 1990 і 1992 р., Договорі про РСМД між СРСР і США 1987 р., Договорі про звичайні збройні сили в Європі 1990 р., Конвенції про заборону розробки, виробництва, нагромадження й застосування хімічної зброї і його знищенні 1993 р. идр.
В останній Конвенції втримується положення про створення міжнародного органа по перевірці дотримання даної Конвенції - Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО). Перша сесія Конференції держав - учасників ОЗХО відкрилася в гаазькому Будинку конгресів 7 травня 1997 р., через тиждень після вступу Конвенції про заборону розробки, виробництва, нагромадження й застосування хімічної зброї і його знищенні 1993 р. всилу. Деякі договори передбачають використання як національних, так і міжнародних мір контролю за дотриманням їхніх положень. Наприклад, у Договорі про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї й інших видів зброї масового знищення 1971 р. система перевірки складається з декількох рівнів і може здійснюватися в однобічному порядку, колективно декількома учасниками або за допомогою міжнародних процедур у рамках ООН. У цьому договорі також передбачений обіг для цілей перевірки до консультативних механізмів, у яких експерти беруть участь в особистій якості.
Нинішній рівень наукового й технічного розвитку дозволяє усунути перешкоди на шляху контролю. Однак прагнення деяких держав розробляти такі системи озброєнь і способи їхнього розміщення, які б ускладнювали можливості контролю за ними, викликає тривогу, оскільки технічна складність нових видів і систем зброї ускладнює й робить дорожче розробку мер контролю за їхнім обмеженням або скороченням. У зв"язку із цим виникає необхідність прискорення темпів переговорів у разоруженческой області й підвищення їхньої результативності. В остаточному підсумку це буде сприяти більше ефективній системі міжнародної безпеки
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "67. Ефективність міжнародної безпеки"
 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміється правило поводження, що признається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового. Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого
 2. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
  Основні принципи міжнародного права являють собою загальновизнані норми вищого порядку, що утворять фундамент міжнародного права й покликані забезпечити стабільне й ефективне функціонування міжнародної системи. Основними вони йменуються тому, що є принципами загального міжнародного права й поширюються на всі суб'єкти міжнародного права на відміну від галузевих міжнародно-правових принципів.
 3. 53. Порядок прийняття рішень і їхня юридична чинність
  Істотну роль у процесі прийняття рішень міжнародної конференції грають її керівні посадові особи, що обираються зі складу делегацій. Звичайно для руководства конференції обираються: голова, заступник голови, генеральний доповідач; голова, заступник голови й доповідач кожного комітету й необхідне число інших посадових осіб, покликаних забезпечити ефективність роботи конференції. Керує роботою
 4. 64. Загальний характер безпеки
  У другій половині XX в. міжнародна безпека придбала загальний характер. Пояснюється це поруч факторів: 1) мир став дійсно взаємозалежним; 2) все більше число проблем придбало глобальний характер; 3) якісні характеристики сучасних озброєнь вимагають загальних зусиль членів міжнародного співтовариства в справі підтримки миру. Виходячи з розуміння загального характеру безпеки, міри, спрямовані на
 5. 82. Міжнародно-правовий режим Антарктики
  Антарктика - значний по площі регіон земної кулі, що простирається від Південного полюса до 60° ю.ш. У даний регіон входять континент Антарктида, острови довкола нього й південні частини Тихого, Індійського й Атлантичного океанів. Пріоритет у відкритті й дослідженні Антарктиди належить російським мореплавцям М.П. Лазарєву й Ф.Ф. Беллинсгаузену, що очолив першу антарктичну експедицію 1819 - 1821
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 7. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 років країна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних, ефективних
 8. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері
  Найважливішим джерелами міжнародного екологічного права є Декларація ООН з навколишнього середовища, яку прийнято в 1972 р. на Всесвітній конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, Швеція); Всесвітня стратегія охорони природи, прийнята МСОП (1980р.); "Декларація Ріо", яку схвалено міжнародною конференцією з навколишнього середовища і розвитку в 1992р. (Ріо-де-Жанейро,
 9. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 років країна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних,
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua