Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б. . Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Форми організації шлюбу і сім'ї, їх витоки та еволюція

Вступ до шлюбу і створення сім'ї нині настільки пересічне явище, що здається, так було завжди. Європейський тип шлюбності виник більше 300 років тому, але історія виникнення моногамної сім'ї налічує багато тисячоліть.

Вважається, що в первісному людському суспільстві існував проміскуїтет, тобто мали місце невпорядковані статеві стосунки, коли самці злучалися по черзі з різними самками. Ідея про спільність дружин і безладному статевому спілкуванні, що панували в первісному стані людства, не нова, проте абсолютно нерегульовані статеві відносини навряд чи існували коли-небудь.

Прямоходіння і перехід до м'ясної їжі, якої завжди не вистачало, повинні були ускладнити взаємини в людському суспільстві, що неминуче вело до бійок і вбивств. Про це свідчать знахідки черепів предлюдей, на яких є сліди численних переломів.

Заперечення проти промискуитета дають аргументацію для прояснення еволюції шлюбно-сімейних відносин. У1геу вважав: «Якщо така повна спільність дружин і майна існувала коли-небудь, то це було можливо тільки у народностей, які жили,

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

зразок дикунів, дарами багатою, незайманої природи, тобто в дуже обмеженому числі на великому просторі землі. Якби тоді існувала спільність дружин, який чоловік захотів би взяти на себе турботи про дитину, про який він, і, звичайно цілком грунтовно, не міг би з упевненістю сказати, що саме він його батько. А так як жінка була б не в змозі прогодувати свою дитину собственним1і силами, то рід людський не міг би існувати »1

Фактором, що перешкоджає повному знищенню раннього людського співтовариства, могло служити створення стійких парних зв'язків. При цьому самка поступово втрачала якості, які приваблюють самців (набухання статевої шкіри, збуджуючі запахи та ін.), нині збереглися лише рудименти цих властивостей. Все більш індивідуальними ставали закличні сигнали, спрямовані вибірково на одну особину чоловічої статі. Це були вже зачатки тієї високої вибірковості статевого потягу, яке є ознакою, що відрізняє людину від усіх інших представників тваринного світу.

З появою пологів статеві зносини були впорядковані, але вважати цей час настанням шлюбних відносин було б невірно. Статеві стосунки існують і до шлюбу і поза ним; шлюб же несе в собі певні права та обов'язки, визнані суспільством. Вперше такі обов'язки виникли з появою групового шлюбу, що представляє собою союз двох родів, який забезпечував статеві стосунки між ними. В умовах групового шлюбу, насамперед, виникали права та обов'язки щодо забезпечення харчуванням і вихованню дітей і підлітків. Всі діти перебували в жіночій групі, і лише подорослішавши, хлопчики переходили в групу чоловіків; провідна роль стала належати жінці, тобто настало століття матріархату.

Вже давно було відмічено, що у багатьох народів в основу всіх сімейних прав кладеться походження від матері, а не від батька. Сюди слід віднести право спадкування племінника, тобто право успадкування братові матері, крім його власних дітей. На осно-

1 Жінка: Монографія. Кн.1. Сиктивкар-Кіров, 1995. С. 571.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

вання цього і подібних фактів дійшли того висновку, що спочатку існував так званий матріархат, який проявлявся, по суті, в багатофункціональності жінки, а не в її верховенстві.

Групи жінок і чоловіків жили поруч, ведучи спільне господарство. Спочатку не існувало шлюбу як такого, отже, не було і сім'ї, існували лише родові союзи, в яких панував «комунальний шлюб». Кожен чоловік, що належав невеликій групі, вважав себе чоловіком всіх жінок тієї ж групи. Такі статеві стосунки у первісних народів називають гетеризма.

У первісному періоді людства типовими були такі види шлюбно-сімейних відносин:

1. Неподільна сім'я, що складається з групи родичів; жінки і діти не мають певного чоловіка і батька, вони належать усім чоловікам групи.

2. Сегментарная сім'я: глава сім'ї має окремих дружин, у братів - загальні дружини, а всі сестри мають кілька спільних чоловіків.

3. Індивідуальна сім'я: спільність дружин знищена, кожен чоловік має одну або кілька дружин (моногінія, полігінія), або жінка має кілька чоловіків (поліандрія).

Наявність полігамії у примітивних народів пов'язують з двома причинами:

1. У них немає «єдинобожжя», - існує пантеон богів: старший і підлеглі;

2. Відсутність аскези.

Полігамія закріпилася в тих країнах, де панівною релігією є іслам, дівчаток там народжувалося більше, ніж хлопчиків, до того ж через постійні війни цей перекіс ставав ще різкіше. За законами шаріату мусульманин може мати не більше 4 дружин, кількість наложниць не обмежувалася. Полігамні відносини зовсім не заперечують любов, але любов не завжди буває і в моногамних шлюбах.

Поліандрія виникла, по-перше, внаслідок пережитків матріархату, коли жінка вибирала собі чоловіка (або чоловіків) за своїм смаком, по-друге, у деяких народів були прийняті величезні викупи за наречену, от і доводилося батькам декількох бра

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

тьев «купувати» ім одну дружину на всіх, по-третє, значне перевищення числа жінок над кількістю чоловіків у шлюбному возрасте1.

Наступним етапом розвитку шлюбних відносин є моногамний шлюб у його сучасному вигляді. З виникненням приватної власності і розширенням мінової торгівлі поступово на перший план висувається чоловік. Якщо в парній сім'ї і чоловік, і жінка брали участь у міру своїх можливостей у створенні матеріальних і побутових благ, то тепер жінка поступово втрачає своє положення, і чоловік захоплює кермо влади в свої руки. Завдання жінки зводиться до народження дітей, які будуть успадковувати майно батька. На перший план виноситься дотримання подружньої вірності. Материнство завжди достовірно відомо, а батьківство - ні. Єдиний «надійний» спосіб для чоловіка отримати в спадкоємці свого власного дитини - жорстко контролювати і обмежувати жінку. (Згадаймо варіанти російських народних казок, де жінка (дівчина) перебувала у високому теремі, до якого на простому-то коні і не допригнешь, - був потрібний, як правило, чарівний, та ще оточував жінку сонм няньок і мамок, у функції яких входило крім усього іншого стежити і наглядати за своєю підопічною). Патріархат за своєю психологічною суттю виражає не владу чоловіка, а влада батька, оскільки пов'язаний з спадковим правом. У цьому сенсі, моногамний союз було б розуміти як односторонньо-парну зв'язок: жінка до моногамії перейшла (перевели), а чоловік - ні.

За кілька тисячоліть до нової ери в кодексі вавилонського царя Хаммурапі було закріплено нерівність подружжя - кодекс визнає моногамію, але дозволяє чоловікові брати наложниць, а за невірність особливо строго карає дружину. Подібні закони видавалися в давнину і Середні століття в усіх країнах. Не уникла їх і Росія, де жінка була в повній залежності від чоловіка, і ця залежність закріплювалася законодавством.

1 Купріянчік Л.Л. Психологія любові Донецьк, 1998.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

Проте все частіше зустрічі чоловіків і жінок стали носити избир 1тельний характер, що поступово зміцнилося як подружжя за вибором. Ймовірно, велику роль тут зіграла жінка. Якщо вже її обмежують, «прив'язують» до домашнього вогнища, по суті передають у власність чоловіка, за яким закріплюються ролі годувальника, добувача і наследо-вателя, то нехай це буде «любий» чоловік. Поступово моногамія з домінуючого поведінки стає домінуючою цінністю. У моногамних парах велике значення має вибір, сім'ї будуються на основі симпатії та любові, цінується подружня вірність.

Вперше в історії рівність чоловіків і жінок перед законом проголосила Французька революція 1793 р., коли були введені шлюб за взаємною згодою, система розлучень, скасовано відмінність дітей на законних і незаконних.

Таким чином, шлях до моногамної сім'ї був довгим і складним. Відносини між статями постійно зазнавали змін. Відбуваються вони і нині: змінюються погляди на поло-рольова поведінка чоловіків і жінок, трансформуються сімейні функції.

У всіх країнах рівень урбанізації впливає на структуру сім'ї.

Рідше зустрічаються розлогі сім'ї. Зменшується чисельність дітей у сім'ї. У сучасних містах різко зростає вільний вибір партнера. Збільшується вік молодих людей, що вступають у шлюб. Знижується влада батьків над дітьми і влада чоловіків над жінками. Посилюються міграційні процеси, в які потрапляє сучасна сім'я.

І.С. Голод підкреслює, що структурні зміни сім'ї відбуваються протягом століть, функціональні - з початку XX в., А активізація особистісного взаємодії подружжя - лише в останні кілька десятиліть. Якщо обмежитися останніми роками європейської цивілізації, то можна відзначити, що сім'я будується навколо подружніх відносин, а не на догоду кровним; зростає тенденція членів сім'ї до індивідуалізації; виникають альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин; шлюб звільняється від релігійних, національних, соціально-демографічної

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

чеських забобонів; формуються нові способи вирішення сімейних проблем.

Монографії вітчизняних і зарубіжних авторів (Е. Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицкий, Б.Н. Кочубей, В. Сатир, Д. Скіннер, Г. Навайтіс, тощо), присвячені проблемам сім'ї та шлюбу, перестали бути рідкісним явищем. У більшості досліджень знайшли відображення мотиви вступу в шлюб, функції сім'ї, причини сімейних конфліктів і розлучень, методи сімейної терапії. Коло психологічних робіт, у яких предметом вивчення ставала би еволюція родини, її структури, специфіки відносин, як подружніх, так і дитячо-батьківських, істотно обмежений.

Причина, мабуть, криється в тому, що поглиблені дослідження сімейних відносин і процесу виховання дітей у сім'ї почалися лише в XX ст. У цьому випадку кількісна та якісна еволюція родини вивчалася, з одного боку, на основі даних етнографії, відомостей про життя народів і племен, що збереглися на первісному рівні розвитку, а з іншого боку, за допомогою аналізу древніх письмових джерел - від російського «Домострою» до ісландських саг. Робляться цікаві спроби простежити розвиток типів, моделей сім'ї, на основі порівняння світових релігій (В.Н. Дружинін), біблійних текстів (Дж. Ларю).

Можна погодитися з твердженням, що кожна культура породжує певну нормативну модель сім'ї, точніше, групу моделей. Структура нормативної моделі включає в себе елементи - членів сім'ї, кожен з яких характеризується певним статусом, тобто позицією з певними правами і обов'язками, з якими пов'язане відповідну поведінку.

Язичницька сім'я. Прикладом сімейних відносин, характерних для язичницької культури, є відносини в російській сім'ї в XII-XIV ст. Відносини чоловіка і дружини в сім'ї в ті часи будувалися не на відносинах «домінування-підпорядкування», а на споконвічній конфліктності », - вважає В.Н. Дружинін. Жінка володіла свободою як дошлюбної, так і в шлюбі. Обмежувалася не тільки влада батька, а й владу чоловіка. Жінка мала можливість раз

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

вода і могла повернутися до матері та батька. У сім'ях головну роль грала «большуха» - старша, найбільш працездатна і досвідчена жінка, зазвичай дружина батька чи старшого сина, їй підпорядковувалися всі молодші чоловіки великої родини. При цьому чоловік відповідав за зовнішнє, природне і соціальний простір, жінка домінувала у внутрішньому просторі - в будинку і сім'ї.

Аналогічну картину можна побачити, як вважає В.Н. Дружинін, в більшості інших язичницьких цивілізацій, наприклад у давньогрецькій. В античній міфології дотримується паритет статей: чоловічі і жіночі божества рівноправні, а відносини між ними складні і неоднозначні, включаючи і боротьбу

В цілому ж нормативна дохристиянська модель сім'ї описується таким чином: батьки (батько й мати) можуть перебувати в різних відносинах: «домінування-підпорядкування» або «конфлікту», боротьби. Батьки (як ціле) протистоять дітям, одне покоління бореться з іншим. Діти завжди в підпорядкуванні.

Староєврейська семьяК Дослідники давньоєврейської сім'ї виявили в ній елементи фрат-ріархата (коли головою є старший брат), матріархату, але в цілому уклад давньоєврейської сім'ї патріархальний. Чоловік був господарем своєї дружини: він спав з нею, вона народжувала йому дітей, і він мав абсолютну владу над потомством.

 Родина не була замкнутою: у неї входили всі кровні родичі, а також слуги, раби, нахлібниці, вдови, сироти, що мають відношення до сім'ї. Всі вони перебували під захистом родини. Якщо збитки, завдані родині, був настільки серйозний, що була потрібна помста, це ставало прерогативою «искупителя», «спасителя». Помста могла здійснюватися у вигляді «вендети» - кровної помсти. 

 «Шлюбний змову» відбувався членами сім'ї або їх офіційними представниками. Наречений сплачував родині нареченої Мохарєв - почасти, щоб якось компенсувати батькам втрату дочки, але в основному через те, що всі діти, яких вона в майбутньому народить, будуть членами сім'ї чоловіка. 

 1 ЛарюДж. Секс в Біблії. М., 1995. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 У більшості випадків наречений не бачив нареченої до тих пір, поки шлюб не був укладений. На весіллі відбувався обмін дарами. 

 І чоловіки і жінки вступали в шлюб молодими. Інцестуозние шлюби були заборонені законом. Змішані шлюби мали місце, але не заохочувалися. Метою шлюбу було зміцнення сім'ї, переважно складається з осіб чоловічої статі. Позашлюбний секс був заборонений, і за зраду або блуд належало покарання. 

 Існувало чітке розрізнення значущості чоловіки і жінки. Чоловік мав більшої свободою і цінністю в очах суспільства. Призначенням жінки було виношувати і народжувати дітей для свого чоловіка і допомагати йому у всіх його справах. Вона повинна була робити його щасливим, задовольняти його сексуальні потреби і в усьому слідувати його наказам. Соціального статусу у жінки фактично не було, і всі рішення приймалися чоловіками. Багато жінок, на думку Дж. Ларю, володіли більшою владою, ніж здається, у внутрішньосімейних ситуаціях. Щоб висловити свої вимоги, у розпорядженні жінки було безліч засобів - гнів, капризи, злий язик - однак ідеалом завжди залишалася покірна жінка. 

 Шлюб в Древньому світі. Виникнення міської цивілізації, розвиток навичок письма і читання привели до перших письмових законів про шлюб, що з'явилися в Стародавньому Вавілоні. Шлюб в ті часи був і економічної угодою: майбутній чоловік повинен був викупити дівчину у її батька. У всіх стародавніх культурах шлюб-угоду і шлюб-угода були звичайним явищем. 

 У Стародавньому Єгипті шлюб також полягав з економічних чи політичних міркувань. Часто в шлюб вступали брати і сестри, щоб не ділити спадкову землю або успадковані сім'єю державні пости. 

 Перша історична форма моногамії - патріархальна сім'я - управляється батьком, включає його нащадків, їхніх дружин і дітей, а також домашніх рабів. 

 У період матріархату спадкування завжди йшло по жіночій лінії, а в шлюбних угодах влас 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 ність нареченого часто передавалася у володінні нареченої. Багато фараони одружилися у зв'язку з цим на своїх сестер і навіть дочках, т.к. це допомагало зберегти трон, династію і спадщину. 

 Так, Клеопатра (69 - 30 до н. Е..) Спочатку була дружиною свого старшого брата, потім, після його смерті, - дружиною молодшого брата. Кожен такий шлюб зберігав за подружжям право - володіти Єгиптом. 

 Перші закони римського права приписуються Ромулу, легендарному засновнику Риму. У відповідності з цими законами жінка, поєднана з чоловіком священними узами шлюбу, повинна була стати частиною його майна, на неї поширювалися всі права чоловіка. Закон наказував дружинам повністю пристосовуватися до характеру своїх подружжя, а мужів - управляти дружинами як необхідною своїм майном. Закони Риму свідчили, що шлюб існує виключно заради дітонародження, а також заради того, щоб неподільної залишилася сімейна власність. Багато століть по тому римське право лягло в основу англійського законодавства, яке як і раніше закріплювало за чоловіками великі права. 

 У період рабовласництва в Стародавній Греції було відомо 4 типи жінок: 1. матрони - респектабельні, заміжні жінки, матері дітей; 2. гетери - освічені і обдаровані жінки; 3. рабині, що були наложницями плебеїв. 4. жриці - служительки різних культів, «містичні» жінки. 

 Звичаї в Стародавній Спарті ілюструються таким прикладом.

 Спартанець дозволяв вступати в статевий зв'язок зі своєю дружиною будь-якому чоловіку, який його про це просив. Жінка при цьому залишалася в будинку чоловіка, народжена нею дитина від стороннього чоловіка також залишався в сім'ї (якщо це був здоровий, міцний хлопчик). Пояснено це з точки зору єдиної мети шлюбу спартанців, яка полягала в народженні дітей. 

 Європейський шлюб в Середньовіччі. Протягом IV і V століть Європа постійно піддавалася нашестю північних племен варварів, які приносили свої уявлення про шлюб, свої шлюбні обряди. Наприклад, у відповідності з традиціями німецьких племен шлюб був моногамним, а суп 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 ружеская невірність, як чоловіка, так і дружини, суворо каралися мораллю і законом. Французькі племена, навпаки, схвалювали полігамію і дозволяли купівлю-продаж наречених. При цьому майже у всіх варварських племен вважалося, що шлюб існує заради сім'ї, заради сексуального та економічного зручності. 

 З переходом від племінної до національної спільності, у міру посилення королівської влади, феодальні вожді поступово втрачали свою абсолютну владу, в тому числі - право приймати рішення про шлюби своїх васалів і смердів. 

 Середні століття овіяні ореолом лицарства. Однак у шлюбному сфері ситуація виглядала наступним чином: лицарі повинні були одружитися на дамах свого кола. По суті, шлюб був соціально-економічної угодою: з одного боку, дівчина «продавала» свою невинність, цнотливість, з іншого - чоловік брав на себе зобов'язання утримувати і забезпечувати се і своїх майбутніх дітей. Уявлення про серенадах вимагають уточнення в тому плані, що їх, як правило, виспівували під вікном чужих дружин. Але в той час, як одружений лицар співав під вікном чужої дружини, під вікном його власної дружини міг знаходитися інший чоловік. Уявлення про трубадура Середньовіччя непогано поєднується з образом «рогоносця». 

 До епохи Відродження і Реформації стали можливі шлюби, засновані на добровільному союзі. Одночасно стала поширюватися і більш ліберальна точка зору на шлюб, з'явилися нові духовні і сексуальні віяння. 

 Християнська модель сім'ї. Перемога християнської моделі сім'ї над язичницької характеризується зміною типів відносин між батьком, матір'ю і дитиною. 

 У період раннього християнства були радикально змінені багато законів про шлюб. Наприклад, під забороною опинилися полігамні шлюби і левират - звичай, який зобов'язує брата померлого одружитися на його вдові. 

 У часи перших християн концепція сім'ї мало відрізнялася від іудейської. Чоловік залишався головною фігурою, наділеною владою. Дружина повинна була йому підкорятися. Патріарх - голова роду, батько сімейства, виконує і функції вождя. Злиття ро 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 лей Отця і Вождя, Отця й Учителя, є, як справедливо зазначає Б.І. Кочубей, характерною рисою патріархальної культури. 

 Зробимо невеликий відступ для ілюстрації справедливості зворотного зв'язку: Вождь - Батько і її распростран1 енности в роки сталінізму. Д. Ланкур-Лаферріер1 наводить таку історію: 

 «Дівчинка трьох з половиною років одного разу прийшла додому і оголосила своєму батькові:« Ти мені більше не батько ». 

 «Що це означає - я не твій батько», - вигукнув він в жаху. 

 «Ти мені більше не батько, - повторила вона. - Сталін мій батько. Це він дає мені все, що у мене є ». 

 У цій ситуації будь-який батько, що вступав у суперечку зі своєю дитиною, ставив під загрозу себе і свою сім'ю. 

 Взагалі, як точно підмічено В.Н. Дружініним2, жодна світова релігія не відводить настільки важливе місце сім'ї в системі віровчення, як християнство. Тому особливо цікаво розглянути модель чи, точніше, моделі християнської сім'ї. Як зазначає В.М. Дружинін, християнське віровчення наказує світу дві моделі сім'ї: ідеальну «божественну» і реальну, земну. 

 «Ідеальна» християнська сім'я включає: Отця, Сина і Мати (Богородицю). Вона будується на основі принципу влади - суміщення відповідальності і домінування. Ієрархія за шкалою «домінування-підпорядкування» така: батько - син - мати. За шкалою відповідальності ієрархія інша: батько - мати - син. Дружина знаходиться в підлеглому положенні, разом з тим це підлегле становище передбачає включення дружини в сферу психологічної близькості. 

 Крім «ідеальної» божественної сім'ї християнство пропонує варіант «земний» реальної родини. Слова «Святе сімейство» характеризують земну родину Ісуса Христа: його самого, прийомного батька - Йосипа, Діву Марію. 

 Християнство розділяє батька-вихователя, що несе відповідальність за життя, здоров'я, добробут 

 1 Ранкур-Лаферріерр Д. Психіка Сталіна: Психоаналітичне іссл2 едованіе. М., 1996. 

 2 Дружинін В.Н. Психологія сім'ї. М., 1996. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 сім'ї (в першу чергу - дитини) і батька генетичного, духовного, функцію якого реалізує Бог-Отець. Земна модель християнської сім'ї є класичним варіантом детоцентріческой сім'ї. На шкалі відповідальності за сім'ю члени її розташовуються в наступному порядку: батько - мати - син. На шкалі домінування (причетність Божественної сутності) послідовність протилежна: син - мати - батько. Психологічно Марія ближче до сина, а син до матері, ніж обидва до батька. 

 Цікаво, що в католицизмі особливе значення має культ Богородиці, Діви Марії, акцентується її психологічна близькість не тільки до Сина, а й до Отця (непорочна дружина Бога-Отця). 

 Навпаки, протестантські віровчення ігнорують яку б то не було роль Діви Марії. Сім'я протестантів - це ставлення чоловіка до чоловіка: батька до сина, господаря до спадкоємця, потенційно рівному. Протестантських діяч Мартін Лютер виступав проти традиційного таїнства шлюбу, вважав, що метою шлюбу є народження дітей і спільне життя подружжя у взаємній вірності. Ставлення до жінки (дружині, дружині, дочці) залишилося за межами сфери відносин, освячених релігією. Зведення нанівець ролі матері призвело до озлоблення вдач, наприклад, в кальвіністських сім'ях (до 12-13 місяців дітей вигодовували годувальниця, з 10-12 років їх відправляли вчитися в сусідські сім'ї). Разом з тим до XVII в. в Німеччині, Голландії і Шотландії став поширюватися погляд на сімейні відносини як духовна єдність чоловіка і дружини. 

 Деякі обмежувальні традиції в шлюбних відносинах, прийняті в Європі, були перенесені в Новий світ першими поселенцями. Наприклад, догматичне засудження Кальвіном інтимних задоволень панувало в умах американців, особливо пуритан, протягом багатьох років. Антисексуальні і мо-ралізаторскіе установки досить довго панували в колоніях. Поступово жінок навантажили багатьма обов'язками при досить малих правах. Вони не мали права володіти власністю, підписувати папери. На початку періоду колонізації шлюби укладалися виключно з міркування зручності. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Структура ідеальної православної сім'ї є похідною від загальнохристиянської моделі. Але вибір православ'я робить на користь «божественної» сім'ї, а не «Святого сімейства». Домінує в тріаді Бог-батько. Він ніби править світом сім'ї видали, що не будучи присутнім в ньому. Мати і дитя надані самі собі, але періодично відчувають незриму і грізну влада батька. А в цілому божественну тріаду можна представити так: батько - син - мати. 

 Менш виражена відповідальність Бога-Отця. Відповідає за справи сім'ї Мати. Син психологічно ближче до матері, ніж до батька, і матір також ближче до сина, ніж до батька. Велика психологічна близькість матері до сина втілюється в домінуванні однієї з двох іпостасей Марії - ролі Матері. У православному віросповіданні роль Богородиці превалює над роллю дружини і, відповідно, материнське ставлення - над ставленням любовним (відношенням підлог). Не випадково в православній культурі немає акценту на еротичних відносинах між подружжям: вони не заперечуються і не репресуються, а як би визнаються малозначними. 

 У християнському Писанні порушені деякі стосуються сексуальних відносин питання, однак, зроблено це у світлі переконаності в наближенні кінця часів, швидкого пришестя Христа і встановлення християнського Царства Божого. Отже, у всіх сімейних відносинах присутній цей «ефект часу». Розглянемо докладніше сімейні відносини, відповідні християнської моделі шлюбу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Форми організації шлюбу і сім'ї, їх витоки і еволюція"
 1. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 2. Методичні вказівки.
    форми людського суспільства. У наш час прийнято ділити епоху до виникнення цивілізації на первісний і первісно-общинний періоди. Маса питань залишається спірною: датування появи сапієнсів (все частіше слідом за європейськими вченими вітчизняні фахівці вказують як підходящої дати ок. 100 тисяч років тому, а не 40 тисячоліть, як було прийнято раніше), зміна форм сім'ї
 3. Становлення сімейної психології як наукової дисципліни
    організації, що виникає в ході з'єднання двох матрилинейной екзогамних племен або фратрій. Передбачалося, що рід складався з двох половин, фратрій, в кожній з яких чоловіки і жінки не могли вступати в шлюб один з одним, знаходили собі чоловіків і дружин серед чоловіків і жінок іншої половини роду. П.А. Сорокін вказує головні положення еволюціоністського підходу: 1. майже у всіх
 4. 2. Право спільної сумісної власності подружжя
    шлюбу. Все нажите подружжям під час шлюбу майно, за деякими винятками, відноситься до їх сумісної власності незалежно від того, ким з них і за чий рахунок майно було придбано, створено, на чиє ім'я оформлено. Однак договором між подружжям може бути встановлений інший режим цього майна (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 42 Сімейного кодексу РФ). До спільної сумісної власності подружжя
 5. VIII. Моногамія (Одношлюбність)
    форми. § 314. Ми можемо зробити висновок, що моногамія є природна форма статевих відносин у людини. Це мається на увазі усіма ідеями і почуттями, асоційованими тепер з
 6. § 3. Порядок укладення та припинення шлюбу
    форми розірвання шлюбу Вам
 7. § 2. Економічна поведінка тварин
    сім'ї - у світі тварин. Природа економна і марнотратна. Економіку природи вивчає екологія, але її більше цікавлять взаємодії між собою і з навколишнім середовищем. Етологія - наука про поведінку тварин - описує оптимізують стратегії, які застосовують різні види в боротьбі за продовження
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
    форми надання допомоги батькам по сімейному 'вихованню в процесі їх педагогічного
 9.  ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ: РОЗЛУЧЕННЯ І ЙОГО НАСЛІДКИ
    ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ: РОЗЛУЧЕННЯ І ЙОГО
 10. XII. Огляд і Обмеження
    форми. § 271. Безліч розглянутих нами фактів згідно доводять, що соціальна еволюція складає частину еволюції взагалі, бо тут існує прогрес у напрямку до досягнення більшого обсягу, більшою зв'язності, більшого різноманіття і більшої визначеності. Тому, керуючись законом еволюції взагалі і, в згоді з ним, вищевказаними індукції, ми є досить
 11. 13.2. Права та обов'язки подружжя
    шлюбу прізвище одного з них як спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або, якщо інше не передбачено законами суб'єктів РФ, приєднує до свого прізвища прізвище другого з подружжя (через дефіс), в результаті чого прізвище стає подвійний (двухсловной) . З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище хоча б одного з подружжя є подвійний.
 12. 4. Заохочення і охорона шлюбу і сім'ї
    шлюбу і сім'ї повинні регулюватися законом, виходячи з принципу особистої гідності і рівності статей. Згідно ст. 21 ч. 1 Конституції Греції 1975 "сім'я як основа збереження і розвитку нації, а також шлюб, материнство і дитинство перебувають під захистом держави»; що стосується рівноправності статей, то воно в загальній формі задекларовано в ч. 2 ст. 4 Конституції. Постсоціалістичні конституції
 13. I. Над-Органічна Еволюція
    форми над-органічної еволюції виявляються тільки деякими з вищих хребетних, наприклад грачами, бобрами і деякими з приматів. § 5. Далі ми будемо займатися тільки тією формою над-органічної еволюції, яка виявляється людськими суспільствами: їх зростанням, будовою, відправленнями та продуктами, тобто займаємося явищами
 14. 13.1. Правова основа шлюбно-сімейних відносин
    форми обмеження прав громадян при вступі в шлюб і в сімейних відносинах за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності. Відповідно до ст. 2 СК сімейне законодавство встановлює умови та порядок вступу в шлюб, припинення шлюбу та визнання його недійсним, регулює особисті немайнові та майнові відносини між членами
 15. Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА . Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002
    сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя сім'ї. Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи,
 16. § 1. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя. Шлюбний договір
    шлюбу. Вони поділяються на дві групи. Першу групу становлять особисті немайнові права та обов'язки. Так, подружжя мають право обрати загальною прізвищем прізвище одного з них, подвійне прізвище, що утворюється шляхом приєднання прізвища дружини до прізвища чоловіка. У подружжя є право залишитися при своїй дошлюбного прізвища. Подружжя спільно вирішують всі питання життя сім'ї та виховання дітей. Кожен
 17. Загальна спільна власність подружжя.
    шлюбу, - зазначене майно належало подружжю на праві спільної сумісної власності. Новітнє законодавство зазнало істотних змін у самому підході до правової регламентації майнових відносин між подружжям. По-перше, цілий ряд норм, що регламентують ці відносини, включені до Цивільного кодексу. По-друге подружжю надані досить широкі можливості самим
 18. Джерела та література
    Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990. Борисов Ю.С., Куріцин В.М., Хвал Ю.С. Політична система кінця 20-х - 30-х років. Про Сталіна і сталінізм / / Історики сперечаються. - М., 1988. Калганов А, Бузгалін А. Як була споруджена «адміністративна система» (20-30-і рр..) / / Питання економіки. - 1988. - № 12. Восленский М.С. Номенклатура: Панівний клас Радянського Союзу. - М.,
 19. 4.1. Відкритий шлюб.
    шлюбу полягає у неможливості поєднання близькості і вільного особистісного зростання. Метою відкритого шлюбу є збільшення відкритості, самовираження і автентичності відносин, збільшення толерантності партнерів один до одного. Принципи відкритого шлюбу ': - будувати життя на основі справжнього і виходячи з реалістичних бажань; - ставитися з повагою до особистого життя партнера;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua