Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Галузевий контроль


здійснюється контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, що фінансуються за рахунок бюджету, підпорядковуються як вищому органу державного контролю, так і відповідному міністерству. Його основна функція - детальний контроль за правильністю витрачання бюджетних коштів. На галузевий контроль відповідно до чинного законодавства покладений обов'язок періодичного проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності підлеглих підприємств. На сьогодні частково ліквідовано галузевий контроль, не приділяється належна увага організації внутрішнього контролю в державних установах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Галузевий контроль"
 1. § 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  галузевий (за радянських часів його називали відомчим) і контроль власника. Своєю чергою, галузевий контроль здійснюється на державних (у тому числі казенних) підприємствах (установах і організаціях) відповідно до чинного законодавства на рівні штатних ревізорів. Контроль власника здійснюється з його ініціативи органом (міністерством, державним комітетом, акціонерним виробничим об'єднанням),
 2. Державний контроль
  галузевого контролю. Можливий також поділ даних оргнів на органи зовнішнього державного фінансового контролю (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради) та внутрішнього державного фінансового контролю. Внутрішній державний фінансовий контроль здійснюється в системі виконавчої влади спеціально
 3. Позагалузевий контроль
  галузевого фінансового контролю виконують Міністерство фінансів України і його місцеві органи. Вони концентрують свою увагу на питаннях фінансової політики держави, контролюють на підприємствах і в об'єднаннях додержання фінансово-кошторисної дисципліни. Крім того, Головне контрольно-ревізійне управління України, його органи на місцях провадять ревізії і перевірки діяльності в міністерствах,
 4. Внутрішньогосподарський контроль
  галузевого контролю. З метою поліпшення контрольної діяльності органів внутрішньогосподарського контролю, підвищення якості його контрольних функцій варто будувати його роботу більш чітко й організовано. Науковці вважають, що органи, які здійснюють державний контроль в Україні, можна об'єднати у групи, створивши різноманітні його види, зокрема парламентський, президентський і галузевий.
 5. Вступ
  галузевими, функціональ-ними, інституційиими ознаками; 4) своєчасної систематизації та відтво-рення новаціиних процесів у підручниках та інших навчально-методичних матеріа-лах; створення оптимальної навчально-методичної бази для об'єктивного сприй-няття студентами й іншими категоріями освітян (магістрами, аспірантами, докто-рантами тощо) еколого-правових явищ, специфіки їх відображення в
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає "початок", "основа", що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філософії, філології, логіці, психології, етимології принцип розглядається як вихідне положення,
 7. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  галузевий, який обумовлює залежність організа ційних структур від території, галузі виробництва і послуг, сфе ри суспільного життя; - різноманітності організаційних зв'язків, які розкривають вер тикальні і горизонтальні організаційні взаємовідносини органів державної влади і місцевого самоврядування в системі держав ного управління; - поєднання колегіальності і єдиноначальності, зумовлений спе
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  галузевий) і надвідомчий. Парламентський контроль, передбачений Конституцією Украї ни, здійснюється Рахунковою палатою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та постійними і тимчасовими конт- 63 рольними комісіями, які можуть створюватися при необхідності. Президентський контроль в Україні здійснюється за допомогою спеціального Контрольного управління у складі Адміністрації
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  галузеве (міжвідомче) узгодження проектів законів та актів Кабінету Міністрів у разі потреби здійснюють урядові комітети (ради). Проекти актів Кабінету Міністрів готуються в міністерствах, інших ЦОВВ і надсилаються для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів або відповідного урядового комітету (ради), організації їх експертизи, ознайомлення з іншими зацікавленими органами виконавчої влади.
 10. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  галузевих, регіональних та місцевих закладів навчання персоналу державної служби з урахуванням специфіки здійснення ними підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, передусім керівників і спеціалістів; встановлення гарантій працевлаштування випускників навчальних закладів, що готують кадри для державної служби, з метою ефективного використання набутого освітньо-професійного потенціалу; 212
© 2014-2022  ibib.ltd.ua