Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

22. Характеристика федеративної форми державного устрою.


Федеративна форма державного устрою на відміну від унітарної складна і багатолика і в кожному конкретному випадку має унікальні специфічними особливостями. Незважаючи на переважання унітаризму, федерація до теперішнього
часу є досить поширеною формою державного устрою і існує в ряді зарубіжних країн
(США, Канада, Мексиканські Сполучені Штати, ФРН і ін.) Федерація являє собою складне (союзне) государ-ство, що складається з державних освітньої-ний, що володіють юридичною і певною політичною самостійністю. Характерні ознаки федеративної форми:
1. Територія федеративної держави в політико-адміністративному відношенні не являє собою єдиного цілого: складається з територій суб'єктів федерації. Суб'єкти федерації юридично позбавлені права участі у міжнародних відносинах. Суб'єкти федерації не володіють правом одностороннього виходу (право сецесії) з союзу.
2. Суб'єкт федерації, як правило, наділяється установчою владою (це фіксується в Конституци Федерації), але його К. не повинна протіфоречіть федеративної (ст. 6 конституції Швейцарського Союзу: «Кантони зобов'язані просити у Союзу гарантію для своїх конституцій [...]")
3. Суб'єкти федерації наділяються в межах встановленої для них компетенції правом видання законодавчих актів. які діють тільки на території суб'єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству. Принцип пріоритетів та загальнофедерального закону є загальним для всіх без винятку федерацій (ст. 31 Основного закону ФРН постановляє: «Феде-рального право має перевагу над правом земель»).
Федеральні законодавчі органи можуть, як правило, приймати закони спеціально для певних членів Федера-ції.
4. Суб'єкт федерації може мати свою власну правову і судову систему (приклад - США).
5. Одним з формальних ознак федерації є наявність подвійного громадянства.
6. Длитель-ве час обов'язковою ознакою федератами-ної форми державного устрою вважалася двопалатна структура союзного парламенту (бікамералізм). Винятки з'явилися тільки після другої світової війни у зв'язку з утворенням молодих держав (конституція Ісламської Республіки Пакистан 1956). В даний час у всіх Федера-ціях застосовується бікамералізм. Нижня палата - орган загальносоюзного представництва і обирається по територіальних виборчих округах. Верхня палата представляє інтереси суб'єктів федерації.
За методом форму-вання верхні палати федеральних парламентів поділяються на виборні (сенати США, Мексики) і призначаються (сенат Канади, бундесрат ФРН). Встановлення принципів розмежування компетенції має велике значення: від цього залежить юридичне становище державного утворення в союзі і характер тих відносин, які складаються між союзом і членами федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Характеристика федеративної форми державного устрою. "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  характеристики окремих верств селянства або міського населення, географічних, етнічних та інших місцевих особливостей. Недостатньо уваги приділялося ментальнос-ти, внутрішнього світу піднялися на боротьбу людей - їх психології, складу розуму і традиційної лінії поведінки. При цьому абсолютизувалася дружба народів у XVII-XVIII ст. і закривалися очі на що мало місце проблеми протиріччя
 2. 12 . Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  федеративні. 2) в завис-ти від хар-ра пол.режіма: демокр-кі; реакційні. 3) в завис-ти від продов-жіт.прімененія: постійні; тимчасові. 4) в завис-ти від структ-ного викладу: чи не / кодефіцірованние. 5) за способом об'єктивом-вання осн.закона: чи не / писані. 6) за способом зміни: жорсткі; гнучкі . Однак перевірка часом показала, що найбільш стійкою виявилася найстаріша класифікація,
 3. 21. Основні особливості та характеристика президентської республі-ки.
  форми держа-ви - форму правління і форму державно-ного пристрою, які також досить разнооб-різному. Республіка являє собою таку форму правління, при якій всі вищі органи державної влади чи обирають-ся, або формуються загальнонаціональним представницьким установою. У зарубіжних країнах існують два основних види республіканських форм правління - президент-ська і
 4. 9. Форми територіального устрою: поняття, види (унітарна, федеральне, конфедерація)
  федеративна держава засновується «зверху», шляхом перетворення унітарної держави у федеративний. Прийняття конституції, яка закріплює федеративний устрій держави. Суб'єкти федерації мають окремими суверенними властивостями. Ознаки федерації: Територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів (штатів, земель, республік). Змінити територію суб'єкта можна тільки
 5. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  характеристика, особливості виявлення, фіксації, вилучення та використання при розслідуванні злочинів. Сліди знарядь злому, інструментів і виробничих механізмів та їх види. Сліди транспортних засобів та їх види. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. Сліди-предмети. трасологічної експертні дослідження. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї,
 6. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  форми участі державних органів і громадських організацій у боротьбі з організованими формами злочинності. Організація взаємодії правоохоронних органів між собою і з державними та громадськими організаціями у процесі боротьби з організованою злочинністю. Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими групами, у сфері
 7. Поняття вікової неосудності.
  характеристику. Для зазначеного віку характерна: а) сформованість здатності до вольового контролю; можливість усвідомлювати і оцінювати мотив і мета передбачуваних дій, простежуючи можливі варіанти в їх співвідношенні з цінностями і нормами суспільства (що аж ніяк не означає "перемогу" варіанту, заснованого на них), б) розвиненість самосвідомості, використовуваного і в якості складової частини
 8. 3. Принципи виконавчої влади
  федеративного устрою. 8. Принцип поєднання централізації і децентралізації. Централізація - зосередження більшої частини державних функцій у віданні центральних федеральних органів виконавчої влади. Децентралізація - закріплення предметів ведення і повноважень за тим чи іншим органом, який він повинен здійснювати самостоятель-но без втручання з боку вищестоящих
 9. Види і стадії адміністративного права
  характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3 ... про накладення штрафу. 4 ... про оплатне вилучення предмета. 5 ... про конфіскацію предмета. 6 ... про позбавлення спеціального права. 7 ... про виправні роботи. 8 ... про адміністративний арешт. 9 ... про адміністративне видворення за межі РФ . 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  характеристики, яку дають дослідники соціально-економічному строю цього періоду в цілому. Довгий час в історіографії панувала концепція Б.Д. Грекова про чисто феодальному ладі Київської Русі. Прихильниками цієї концепції в наступні роки є Л.В. Черепнін, Б.А. Рибаков, В.Т. Пашуто, М . Б. Свердлов. Але протягом 70-80-х років уявлення про давньоруської історії перестали
© 2014-2022  ibib.ltd.ua