Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкономічні злочини → 
« Попередня Наступна »
Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002 - перейти до змісту підручника

Інтерактивні джерела в Internet.69.Босхолов С.С. Законодавче забезпечення боротьби з організованою злочинністю / / Журнал російського права. 1998. № 9.
Http://www.edd.ru/rccgi/zhurnaly.exe/Content?Path=magazine/JournalRossiskogoPrava 70. Колесніков Вадим Вячеславович Феномен російської організованої економічної злочинності. Санкт-Петербурзький Центр з вивчення
організованої злочинності і корупції
http://jurfak.spb.ru/centers/traCCC/article/kolesnikov1.htm
Фінансові новини. WWW: http://financial.izvestia.ru
Компромат. Ру http://www.compromat.ru/main/mafia/opdv.htm
Прокурорський нагляд http://nadzor.vvsu.ru
МВС РФ http://www.mvdinform.ru
75.Васін Ю.Г. розробці прогнозу законодавчої діяльності у сфері боротьби з організованою економічною злочинністю.
Http://msu.jurinfor.ru/conf/98001/031-ru.h
Спецтактіка. Російська організована злочинність http://www.professional.spb.ru/SEMINAR/TAKTIKA/smarket/sm_234.htm
Тіньова економіка і корупція в Російській Федерації (економіко-криміналістичне дослідження) Л. Я. Драпкин http://chinovnik.uapa.ru/old/n7/10.html
Міжнародна конференція Проблеми боротьби з новими видами економічних злочинів в Росії і США 20 - 21 травня 1997 http:// msu.jurinfor.ru/conf/97002/97002.html
79.http :/ / www.crime.ru / Main / FMAIN.htm Чергова частина
Афери, підробки, кримінал http://www.aferizm.ru/index.htm
http://www.cry.ru/theme.shtml7Theme =% CE% CF% C3 ОЗГ на CRY . RU
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інтерактивні джерела в Internet."
 1. Введення.
  Інтерактивні джерела в Internet, перелік яких, так само як і перелік використаних літературних джерел, знаходиться на останніх аркушах роботи. В кінці роботи є додаток з переліком нормативних джерел, вивчених в процесі написання роботи і в ній використаних. Робота складається з 4-х розділів, обсяг роботи становить 102 листа. Проблеми, розглянуті в даній роботі, не
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої власти. Наукова Доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер 'янова. К., 2000. 45. Додін Є.В. Адміністративна відповідальність у світлі Консти туції України / / Юридичний вісник. - 1997. - № 3. 46. Додін Є.В. Аміністратівно деліктологія в системі юриди чеських наук / / Рад. держава і
 3. 1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями права.
  1. Поняття адміністративного права, його предмет.2. Метод адміністративного права.3. Джерела адміністративного права.4. Система адміністративного права.5. Співвідношення адміністративного права з суміжними галузями
 4. 3. Джерела адміністративного права
  це органи законодавець-ної та виконавчої влади, що містять адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про
 5. Адміністративні стягнення
  джерелом існування. Порядок застосування конфіскації, перелік предметів , не під-жащих конфіскації, встановлений законодавством РФ. Наприклад, конфіскується радіоапаратура, якщо вона виготовлена або використовується без дозволу, предмети контрабанди. Позбавлення спеціального права, наданого даному гра-жданіну, ст. 30 (права керування транспортними засобами, права на експлуатацію
 6. 1.Поіск в галузі методології
  источниковедческая школа. Радянська аграрна школа - це традиції А.М. Гневушева, К.А. Неволіна, архімандрита Сергія, А.М . Андріяшева, академіка Н.К. Нікольського. Біда ж радянської науки в тому, що були віддані забуттю цілі напрямки історичної науки, наприклад краєзнавство, що є необхідною ланкою між академічною наукою і народом. Виявилася деформованої до абсурду або зовсім
 7. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  джерела, історики показали, що виникнення давньоруського государева стало можливим лише в результаті економічного і соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть
 8. 4.Питання вивчення народних рухів
  джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких визнаються руху під проводом Ст. Разіна та Є. Пугачова, які характеризуються
 9. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
 10. Петро Великий
  джерелом цієї незалежності вони рахували не рівновагу сил дворянства і буржуазії, а «внутриклассовую» боротьбу між старою, родовитої аристократією і молодим бюрок-ратізованним дворянством. набирати силу буржуазія, на думку дослідників, виступала лише як з-юзнік молодого дворянства. Взагалі в 1950-1970-ті роки вийшло дуже багато робіт, присвячених як петровської епохи в цілому, так і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua