Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

Використана література

1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний

збірник. 1998. № 3.

2. Бжезинський 3. Велика шахівниця. Панування Америки і її гео-

стратегічні імперативи. М., 1998.

3. БогатуровА.Д., Кременюк В. А. Російсько-американські відносини: між

конфронтацією і партнерством / / США і зовнішній світ. Матеріали IV наукової конференції асоціації вивчення США. М., 1997.

4. Болотін Б. М. Міжнародні зіставлення / / Світова економіка і

міжнародні відносини. 1998. № 11.

5. Геополітичне становище Росії: представлення і реальність / Под

ред. В. А. Колосова. М., 2000.

6. Ільїн М. Етапи становлення внутрішньої геополітики Росії та Украї-

ни / / Поліс. 1998. № 3.

7. Історія Японії. 1868-1998. М., 1999. Т. 2.

8. Най Дж, Який новий світовий порядок? / / США: економіка, політика,

ідеологія.

1992. № 2. С. 3-12.

234

5. Геополітичне положення сучасної Росії

9. Сахаров А. Д. Конвергенція, мирне співіснування / / Досвід словника

загального мислення / Под ред. М. Ферро, Ю. Афанасьєва. М., 1989.

10. Соловйов В. Три розмови. М., 1991.

11. Трейвиш Л. Російська геополітика від Гостомисла до наших днів. Короткий огляд ідей і фактів / / 3нание-сила. 1995. № 8.

12. Хлюпін В. Геополітичний трикутник. Казахстан-Китай-Росія / /

Міжнародний євразійський інститут економічних і політичних досліджень. Вашингтон, 1999.

13. Цимбурський В. Л. Геополітика для «євразійської Атлантиди» / / Рго et Contra. 1999. Т. 4. № 4.

14. ШішаевА. І. Наші справи з Європейським Союзом / / Міжнародна життя.

1999. № 10.

15. Яковенко І. Г. Російська держава: національні інтереси, ггра-ниці, перспективи.

Новосибірськ, 1999.

Розділ II. Політична географія

Newton К. Conflict avoidance and conflict suppression: the case of urban politics in the United States / / K. R. Cox, ed. Urbanization and Conflict in Market Societies. London, 1978. P. 76-93.

Short J. R. Political Geography. Second Edition. London; New York, 1993.

Taylor P. J., Flint З Political Geography, World-Economy, Nation-State and Locality. Fourth Edition, Harlow, 2000.

Wollmann H. Local Government Systems: From Historic Divergence Towards Convergence? Great Britain, France, and Germany as Comparative Cases in Point / / Environment and Planning C: Government and Policy, 2000. Vol.

18. P. 33-55.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Використана література "
 1. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  використанням достатньої кількості джерел, нормативних актів і матеріалів судово-слідчої практики. Загальний обсяг курсової роботи 30-40 сторінок машинописного тексту. Рукопис має бути розбірлива, акуратно і грамотно виконана. Сторінки нумеруються, і обов'язково залишаються поля для зауважень рецензента. В кінці роботи наводиться список використаної літератури та нормативних актів,
 3. Список використаної літератури
  Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 248 с. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: "ДІС", НГАЕіУ і У, 1997 р. - 385 с. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. / / Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 478 с. Басапов М.І. Аналіз господарської деятельности.-М.: Економіка, 1990 г. Большаков С.В.
 4. Список використаної літератури
  Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. Агарков М.М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М "1994. Александров Н.Г. Законність і правовідносини у радянському суспільстві. М., 1955. Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права / / Уч. праці Свердловського юрид. инта. Сер. "Цивільне право". Свердловськ, 1959. Т. 1. Алексєєв С.С. Загальна
 5. Використана література
  1. Арин А. Азіатсько-Тихоокеанський регіон: міфи, ІЛЮЗІЇ І реальність. М., 1997. 2. Бжезинський 3. Велика шахівниця. М., 1998. 3. Дугін А. Г. Основи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. М., 1997. 4. Жан К., Савона П. Геоекономіка. Панування економічного простору ства. М., 1997. 5. Кочетов Е. Г. Геоекономіка (Освоєння світового економічного простору). М., 1999.
 6. Використана література
  1. Агурскій М. Ідеологія націонал-більшовизму. Paris, 1980. 2. Алперовіц Г. Ядерна зброя і політика / / США: економіка, політика, ідеологія. 1994. № 2. 3. Бергу І. Історія непорозуміння? Холодна війна. 1917-1991 рр.. М., 1998. /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 135 4. Бжезинський 3. Велика шахівниця. М., 1998. 5. Давидов В. Ф. 2007: Прогноз поширення
 7. Використана література
  1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний збірник. 1998. № 3. 2. Віхи. Інтелігенція в Росії / / Сб. статей (1909-1910). М., 1991. 3. Гершензон М. О. Слов'янофільство / / Питання філософії. 1997. № 12. 4. Гумільов Л. І. Етногенез біосфери Землі. Л., 1990. 5. Данилевський Н. Я. Росія і Європа. М., 1991. 172 2. Огляд російської геополітичної думки в.ДугінА. Г.
 8. Використана література
  1. Кондратьєв Н.Д. Великі цикли кон'юіктури / / Избр. соч. М., 1993. 2. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової еко-номіки і світова політика / / Питання економіки. 1992. № 10. 3. Цимбурський В. Л. Військові цикли: проблема, гіпотеза, модель / / Поліс. 1996. № 3. 4. AgnewJ., Cobridge S. Mastering Space. Hegemony, Territory and International political Economy. London; New
 9. Використана література
  Аксьонов К. Е. Поняття місця в політичній географії та особливості просторової організації влади в США / / Известия ВГО. 1990, Т. 122. Вип. 1.С. 99-105. Весна-89. Географія та анатомія парламентських виборів в СРСР / Под ред. В. А Колосова, Н. В. Петрова і Л. В. Смірнягіна. М., 1991. Вибори голів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. 1995-1997. М., 1997. Вибори Президента
 10. Використана література
  Географічні межі / Под ред. Б. М. Еккель. М., 1982. Гумільов Л. І. Від Русі до Росії. М., 1989. ДробіжеваЛ., Акаєва., Коротєєва В, Солдатова Г. Демократизація і образи націоналізму в Російській Федерації 90-х рр.. М., 1996. Колосов В. А., Трейвиш А. І. Етнічні ареали сучасної Росії: порівняльний аналіз ризику національних конфліктів / / ГТоліс. 1996. N ° 2. С. 47-55. Колосов В. А,,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua