Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

Використана література

Географічні межі / Под ред. Б. М. Еккель. М., 1982. Гумільов Л. І. Від Русі до Росії. М., 1989.

ДробіжеваЛ., Акаєва., Коротєєва В, Солдатова Г. Демократизація і образи націоналізму в Російській Федерації 90-х рр.. М., 1996.

Колосов В. А., Трейвиш А. І. Етнічні ареали сучасної Росії: порівняльний аналіз ризику національних конфліктів / / ГТоліс. 1996. N ° 2. С. 47-55.

Колосов В. А,, Туровський Р. Ф. Типологія нових російських кордонів / / відо-стия РАН, сер. Географічна, 1999. № 5. С. 40-48.

Кудіяров В, Прикордонні простору Росії / Драниця Росії. 1996. № 2. С. 77-83.

Міллер А. І. Про дискурсивної природі націоналізму / / Рго et Contra. 1997. Vol. 2. № 14. С. 141-152.

Мироненко І. С, Вардомський Л, Б, До проблеми вивчення кордонів економіко-географічних кордону / Под ред. Б. М. Еккель. М, 1982. С. 38-46.

Неклесса А. І. Крах історії або контури Нового світу? / / Світова економіка і міжнародні відносини, 1995. 12.

В. А. Ідентичність та культурні кордони / / Ідентичність і кон-

377

Розділ / /.

Політична географія

фликт в пострадянських державах / Под ред. М. Олкотт, В. Тишкова

і А. Малашенко. М., 1997. С. 15-43. Українська державність у XX столітті, Київ, 1996. Цимбурський В. Л. Росія - Земля за Великим Лімітроф. М., 2000. Anderson В. Imagined Communities: Reflections on die Origin and Spread of

Nationalism. London, 1983. Foucher M. Fronts et frontieres. Untourdu monde geopolitiquc, Paris, 1991. Galtung J. Coexistence in Spite of Borders: On the Borders in the Mind / /

W. Galluser, ed. Political Boundaries and Coexistence. Bern, 1994. P. 5-14. Goertz G., Diehi P. F. Territorial Changes and International Conflicts. N.Y., 1992. Harvey D. The Condition of Post-Modernity: An Enquiry into the Origins of

Cultural Change. Oxford, 1989. House J. W. on the Rio Grande: A Political Geogrpahy of Development

and Social Deprivation. Oxford, 1982. Kohssov V,, O'Loughlin J, New Borders for New World Orders. Territorialities at

the fm-de-siecle / / GeoJournal, 1998. Vol.

44. № 3. P. 259-273. Kohssov V., О 'LougMin J. Pseudo-States as Harbingers of a New Geopolitics: The

Example of the Trans-Dniestr Moldovan Republic Newman,

ed. Boundaries, Territories and Postmodernhy. London, 1999. P. 151-176. J. V. Boundary Studies in Political Geography. Annals, Association of

American Geographers. ] 963. Vol. 53. P. 407-428.

Territories, Boundaries and The Changing Geographies

of the Finnish-Russian Border. Ch ichester, 1996. Pirie P. S. National Identity and Politics in Southern and Eastern Ukraine / /

Europe-Asia Studies. 1996. Vol. 48, P. 1079-1104. Prescott J. R. V. Political Frontiers and Boundaries. London, 1987. Raffestin C. Autour de la fonction sociale de la frontiere / / Identites, Espaces,

Frontieres. Paris, 1993. P. 157-164, Sahlins P. Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley,

CA., 1989.

Starr H., Most В. Inquiry, Logic, and International Politics. Columbia, 1989.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Використана література "
 1. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  використанням достатньої кількості джерел, нормативних актів і матеріалів судово-слідчої практики. Загальний обсяг курсової роботи 30-40 сторінок машинописного тексту. Рукопис має бути розбірлива, акуратно і грамотно виконана. Сторінки нумеруються, і обов'язково залишаються поля для зауважень рецензента. В кінці роботи наводиться список використаної літератури та нормативних актів,
 3. Список використаної літератури
  Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 248 с. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: "ДІС", НГАЕіУ і У, 1997 р. - 385 с. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. / / Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 478 с. Басапов М.І. Аналіз господарської деятельности.-М.: Економіка, 1990 г. Большаков С.В.
 4. Список використаної літератури
  Агарков М.М. Зобов'язання по радянському цивільному праву. М., 1940. Агарков М.М. Основи банкового права. Вчення про цінні папери. М "1994. Александров Н.Г. Законність і правовідносини у радянському суспільстві. М., 1955. Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права / / Уч. праці Свердловського юрид. инта. Сер. "Цивільне право". Свердловськ, 1959. Т. 1. Алексєєв С.С. Загальна
 5. Використана література
  1. Арин А. Азіатсько-Тихоокеанський регіон: міфи, ІЛЮЗІЇ І реальність. М., 1997. 2. Бжезинський 3. Велика шахівниця. М., 1998. 3. Дугін А. Г. Основи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. М., 1997. 4. Жан К., Савона П. Геоекономіка. Панування економічного простору ства. М., 1997. 5. Кочетов Е. Г. Геоекономіка (Освоєння світового економічного простору). М., 1999.
 6. Використана література
  1. Агурскій М. Ідеологія націонал-більшовизму. Paris, 1980. 2. Алперовіц Г. Ядерна зброя і політика / / США: економіка, політика, ідеологія. 1994. № 2. 3. Бергу І. Історія непорозуміння? Холодна війна. 1917-1991 рр.. М., 1998. /. Історіографія зарубіжної геополітичної думки 135 4. Бжезинський 3. Велика шахівниця. М., 1998. 5. Давидов В. Ф. 2007: Прогноз поширення
 7. Використана література
  1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний збірник. 1998. № 3. 2. Віхи. Інтелігенція в Росії / / Сб. статей (1909-1910). М., 1991. 3. Гершензон М. О. Слов'янофільство / / Питання філософії. 1997. № 12. 4. Гумільов Л. І. Етногенез біосфери Землі. Л., 1990. 5. Данилевський Н. Я. Росія і Європа. М., 1991. 172 2. Огляд російської геополітичної думки в.ДугінА. Г.
 8. Використана література
  1. Кондратьєв Н.Д. Великі цикли кон'юіктури / / Избр. соч. М., 1993. 2. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової еко-номіки і світова політика / / Питання економіки. 1992. № 10. 3. Цимбурський В. Л. Військові цикли: проблема, гіпотеза, модель / / Поліс. 1996. № 3. 4. AgnewJ., Cobridge S. Mastering Space. Hegemony, Territory and International political Economy. London; New
 9. Використана література
  1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний збірник. 1998. № 3. 2. Бжезинський 3. Велика шахівниця. Панування Америки і її гео-стратегічні імперативи. М., 1998. 3. БогатуровА.Д., Кременюк В. А. Російсько-американські відносини: між конфронтацією і партнерством / / США і зовнішній світ. Матеріали IV наукової конференції асоціації вивчення США. М., 1997. 4.
 10. Використана література
  Аксьонов К. Е. Поняття місця в політичній географії та особливості просторової організації влади в США / / Известия ВГО. 1990, Т. 122. Вип. 1.С. 99-105. Весна-89. Географія та анатомія парламентських виборів в СРСР / Под ред. В. А Колосова, Н. В. Петрова і Л. В. Смірнягіна. М., 1991. Вибори голів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. 1995-1997. М., 1997. Вибори Президента
© 2014-2022  ibib.ltd.ua