Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі


До судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в арбітражному суді, належать грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам, перекладачам, витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці, витрати на оплату послуг адвокатів та інших осіб, що надають юридичну допомогу (представників), та інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в арбітражному суді.
Експертам, свідкам і перекладачам відшкодовуються понесені ними у зв'язку з явкою до арбітражного суду витрати на проїзд, найм житлового приміщення і виплачуються добові.
Експерти отримують винагороду за роботу, виконану ними за дорученням арбітражного суду, якщо ця робота не входить у коло їхніх службових обов'язків як працівників державних судово-експертних установ.
Розмір винагороди експерту визначається судом за погодженням з особами, що у справі, і за угодою з експертом.
Перекладач отримує винагороду за роботу, виконану ним за дорученням арбітражного суду.
Розмір винагороди перекладачеві визначається судом за угодою з перекладачем.
За працюючими громадянами, що викликаються до арбітражного суду як свідків, зберігається середній зарабо-ток за місцем їх роботи за час відсутності у зв'язку з явкою їх до суду. Свідки, які не перебувають у трудових відносинах, за відволікання їх від звичайних занять отримують компенсацію з урахуванням фактично витраченого часу, виходячи зі встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці.
Грошові суми, що підлягають виплаті експертам і свідкам, вносяться на депозитний рахунок арбітражного суду особою, який заявив відповідне клопотання, в строк, встановлений арбітражним судом. Якщо вказане клопотання заявлено обома сторонами, необхідні грошові суми вносяться сторонами на депозитний рахунок арбітражного суду в рівних частинах.
У випадку, якщо у встановлений арбітражним судом термін на депозитний рахунок арбітражного суду не були внесені грошові суми, що підлягають виплаті експертам і свідкам, арбітражний суд має право відхилити клопотання про призначення експертизи та виклик свідків, якщо справа може бути розглянута і рішення прийняте на підставі інших поданих сторонами доказів.
Грошові суми, належні експертам, свідкам і перекладачам, виплачуються за виконання ними своїх обов'язків.
Грошові суми, належні експертам і свідкам, виплачуються з депозитного рахунку арбітражного суду.
Оплата послуг перекладача, залученого арбітражним судом до участі в арбітражному процесі, виплата цього перекладачеві добових та відшкодування понесених ним витрат у зв'язку з явкою до арбітражного суду, а також виплата грошових сум експертам, свідкам у разі, якщо призначення експертизи, виклик свідка здійснені з ініціативи арбітражного суду, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету.
Правило про оплату послуг перекладача за рахунок коштів федерального бюджету не поширюється на відшкодування витрат на оплату послуг перекладача, понесених іноземними особами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.
Судові витрати, понесені особами, що у справі, на користь яких прийнято судовий акт, стягуються арбітражним судом з боку, що програла справу.
У випадку, якщо позов задоволено частково, судові витрати відносяться на осіб, що у справі, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Витрати на оплату послуг представника, понесені особою, на користь якої прийнято судовий акт, стягуються арбітражним судом з іншої особи, що у справі, в розумних межах.
Державне мито, від сплати якого в установленому порядку позивач був звільнений, стягується з відповідача в дохід федерального бюджету пропорційно розміру задоволених позовних вимог, якщо відповідач звільнений від сплати державного мита.
При угоді осіб, що у справі, про розподіл судових витрат арбітражний суд відносить на них судові витрати відповідно до цієї угоди.
У разі, якщо спір виник внаслідок порушення особою, бере участі у справі, претензійної чи іншого досудового порядку врегулювання спору, передбаченого федеральним законом або договором, у тому числі порушення терміну подання відповіді на претензію, залишення претензії без відповіді, арбітражний суд відносить на це особа судові витрати незалежно від результатів розгляду справи.
Арбітражний суд має право віднести всі судові витрати по справі на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами або не виконує своїх процесуальних обов'язків, якщо це призвело до зриву судового засідання, затягування судового процесу, що перешкодило розгляду справи та прийняття законного та обгрунтованого судового акту.
За заявою особи, що у справі, на яку покладається відшкодування судових витрат, арбітражний суд має право зменшити розмір відшкодування, якщо цією особою представлені докази їх надмірності.
Запитання розподілу судових витрат, віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, та інші питання про судові витрати вирішуються арбітражним судом, що розглядає справу, в судовому акті, яким закінчується розгляд справи по суті, або у визначенні. Зазначене визначення може бути оскаржене.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ« АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС »
  розподіл судових витрат між особами, що у справі. Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної
 2. 2. СУДОВІ ВИТРАТИ
  витратам, пов'язаним з розглядом справи в арбітражному суді, належать грошові суми, що підлягають виплаті експертам, свідкам, перекладачам, витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці, витрати на оплату послуг адвокатів та інших осіб, які надають юридичними допомогу (представників), та інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в
 3. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  розподіл судових витрат та інші умови, що не суперечать федеральному закону. Якщо у мировій угоді відсутня умова про розподіл судових витрат, арбітражний суд вирішує це питання при затвердженні мирової угоди в загальному порядку, встановленому АПК РФ. Мирова угода складається і підписується у кількості примірників, що перевищує на один примірник кількість
 4. 9. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ
  розподіл між сторонами судових витрат. Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі. Визначення арбітражного суду про припинення провадження у справі може бути оскаржено. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до арбітражного суду щодо спору між тими ж особами, про той же предмет і з тих же підстав не
 5. 10. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
  розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення. При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається грошова сума, що підлягає стягненню в результаті заліку. Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або прийняв заходи щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній
 6. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції
  розподіл між сторонами судових витрат, у тому числі судових витрат, понесених у зв'язку з поданням апеляційної скарги. Копії постанови арбітражного суду апеляційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття. Постанова
 7. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, постанову суду апеляційної інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції
  розподіл між сторонами судових витрат, понесених у зв'язку З подачею касаційної скарги. При скасуванні судового акта З передачею справи на новий розгляд питання про розподіл судових витрат дозволяється арбітражним судом, знову розглядає справу. Копії постанови арбітражного суду касаційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний термін з дня прийняття
 8. Тема 8. АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ
  розподіл судових витрат між лі-цями, що у деле. Нормативні акти Закон РФ «Про державне мито» від 9.12.1991 (з ізм. Та доп.) / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. № 11. «Про деякі питання застосування арбітражними судами законодавства РФ про держмито». Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.03.97 / / Російська газета від 22.04.97. Література Кожемяко А. Проблеми сплати
 9. 8. Припинення провадження у справі
  розподіл між сторонами судових витрат. Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі. Визначення арбітражного суду про припинення провадження у справі може бути оскаржено. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до арбітражного суду щодо спору між тими ж особами, про той же предмет і з тих же підстав не
 10. 9. Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення
  розподіл між сторонами судових витрат, строк і порядок оскарження рішення. При повному або частковому задоволенні первісного і зустрічного позовів в резолютивній частині рішення зазначається грошова сума, що підлягає стягненню в результаті заліку. Якщо арбітражний суд встановив порядок виконання рішення або прийняв заходи щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній
© 2014-2022  ibib.ltd.ua