Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011, 2011 - перейти до змістом підручника

31. Комерційні юридичні особи.Комерційні організації - організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності; (можуть створюватися у формі господарських товариств і товариств , виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств)
Господарські товариства і суспільства.
Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане господарським товариством чи суспільством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності.
Це комерційна організація , що припускає безпосередню участь повних товаришів у здійсненні від імені товариства підприємницької діяльності.
Повне товариство. - товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном. Прибуток і збитки повного товариства респределяются між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі.
Товариство на вірі. - Товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності .
Товариство з обмеженою відповідальністю. - засноване одним або кількома особами господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів * Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів
* Учасники, що зробили вклади не повністю, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах вартості неоплаченої частини вкладу.

Товариство з додатковою відповідальністю.
Учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до ст-ти їхніх вкладів.
Акціонерне товариство. - суспільство , статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій.
Дочірні та залежні суспільства.
Господарське товариство визнається дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство або спілку в силу переважної участі в його статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ними договором, або іншим чином має можливість визначати рішення , що приймаються таким суспільством.
Дочірнє товариство не відповідає за борги основного суспільства (товариства).
Господарське товариство визнається залежним, якщо інше (переважна, бере участь) товариство має більше двадцяти відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства або двадцяти відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.
Виробничі кооперативи. - комерційна організація, заснована на добровільному об'єднанні громадян (не менше п'яти) на основі членства для спільної господарської діяльності при особистому або іншому участі й на добровільному об'єднанні його членами майнових пайових внесків (участь юридичних осіб може бути допущено статутом)
Державні та муніципальні унітарні підприємства.
Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства.
Майно державного або муніципального унітарного підприємства перебуває відповідно в державній або муніципальній власності і належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31. Комерційні юридичні особи."
 1. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
  комерційні юридичні особи, основною метою діяльності яких є отримання прибутку. До першої групи суб'єктів відносяться фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Це найбільш проста форма підприємництва, що здійснюється від свого імені, на свій ризик громадянами, які відповідають усім майном, що належить їм на праві
 2. 25. Господарські об'єднання
  комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. У законодавстві України не дано визначення поняття "об'єднання підприємств (господарські об'єднання)". Господарські об'єднання - добровільні об'єднання юридичних осіб, створені ними з метою координації діяльності, забезпечення захисту їх прав, представлення спільних інтересів у
 3. Види і стадії адміністративного права
  комерційних і некомерційних організацій. У разі встановлення факту порушення закону прокурор або його заступник: 1) звільняє своєю постановою осіб, незаконно піддамо-тих адміністративному затримання на підставі рішення несудових органів. 2) опротестовує суперечать закону правові акти, обра-щается до суду або арбітражного суду з вимогою про визнання таких актів
 4. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  комерційної та іншої таємниці, та в інших випадках, встановлених федеральним законом. Про розгляді справи в закритому засіданні арбітражним судом має бути винесено ухвалу. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням правил судочинства в арбітражному суді. Для розуміння меж і змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід
 5. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  комерційних і некомерційних організацій та окремих громадян незалежно від їх фактичної участі в розглянутому арбітражному судом справі; невиконання вимог і розпоряджень арбітражного суду, неповагу до нього тягнуть за собою процесуальну та іншу відповідальність. Принцип процесуального рівноправ'я сторін. Даний принцип випливає (крім ст. 123 Конституції РФ) зі змісту норм
 6. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  комерційної концесії; заставодавцем - у договорі про заставу; поручителем - у договорі поруки; 19) ліцензіаром - у ліцензійному договорі. Правом країни, з якою договір найтісніше свя-зан, вважається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, зокрема: щодо договору будівельного підряду та договору підряду на
 7. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  комерційним операціям, тобто на дорученнях на вчинення правочинів, на договорах і угодах про поставки товарів і надання послуг, на виконання різних робіт і розрахунків за них і т. д. Однак апостиль повинен бути проставлений на установчих документах, на патентній та іншій документації, що походить від органу державної влади або управління (свідоцтво про реєстрацію, ліцензії та
 8. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  комерційним операціями не стали надбанням гласності. В 20-ті роки державним підприємствам було заборонено вдаватися до допомоги третейського суду, в 60-е заборона стосувалася колгоспів і організацій З їх участю. Якщо третейський суд і впроваджувався колись у країнах колишнього СРСР, то лише З метою розвантаження державних арбітрів. На початку 30-х років третейські суди в Росії отримали новий розвиток.
 9. 2. судоустройственних прінціпиарбітражного процесуального права
  комерційними ар-бітражамі, органами адміністративної юрисдикції. Однак діяльність зазначених органів з вирішення правових конф-ліктов не є правосуддям і не може позбавити зацікавлених осіб права на звернення до арбітражного суду за захистом. Так, згідно АПК за згодою сторін виник або що може виникнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і підвідомчий
 10. 3. судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права
  комерційних і некомерційних організацій та окремих громадян незалежно від їх фактичної участі в розглянутому арбітражному судом справі; невиконання вимог і розпоряджень арбітражного суду, неповага до нього тягнуть за собою процесуальну та іншу відповідальність. Принцип процесуального рівноправ'я сторін являє собою таке правило, відповідно до якого арбітражним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua