Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Компетенція

Можна констатувати, що в більшості конституцій компетенція уряду окреслюється найбільш загальним чином. Це дає підставу вважати, що компетенція уряду, здійснює поточне управління країною, охоплює будь-які питання державного життя, оскільки вони не віднесені до відання інших державних органів. Конституція може визначати компетенцію уряду як такого, але може і виводити її з компетенції глави уряду. У державах із парламентською формою правління уряд на практиці здійснює всю або в переважній частині компетенцію глави держави, маючи часом і власні конституційні функції і повноваження. Звичайно, нечітке визначення повноважень уряду відкриває шлях для їх необгрунтованого розширення в практиці урядової діяльності, але з іншого боку, в демократичних країнах існують конституційні інститути (передусім адміністративна юстиція, з якою ми познайомимося в наступному розділі), що дозволяють утримувати урядову активність в законних рамках .

Для соціалістичних конституцій, як і для ряду демократичних, характерно більш докладне регулювання компетенції урядів (часто, проте, у вигляді каталогу функцій, а не повноважень), і цю традицію успадкували деякі постсоціалістичні конституції.

Природно, що у федеративних державах, а також децентралізованих унітарних (Іспанія, Італія) компетенція уряду вкладається в рамки загальнодержавної (федеральної) компетенції.

Звернемося до деяких конкретних прикладів, які дають уявлення про способи конституційно-правового регулювання компетенції уряду. Приклади ці уникнення по можливості повторень постараємося брати з досвіду тих країн, які не охоплюються Особливою частиною підручника, проте подібні чи аналогічні конституційно-правові рішення ми виявимо і в спеціально досліджуваних країнах.

Типовий приклад для парламентарної республіки дає Конституція Словаччини, яка, визначивши Уряд як верховний орган виконавчої влади (ст. 108) і не передбачивши інституту кон-трасігнатури при досить широкої компетенції Президента Республіки, предмети ведення Уряду вказала лише в переліку питань, що вирішуються їм колегіально. Згідно ст. 119 «Уряд вирішує колегіально: a)

про проекти законів, b)

про постанови Уряду, c)

про програму Уряду та її виконання, d)

про принципові заходи щодо забезпечення економічної та соціальної політики Словацької Республіки, e)

про проекти державного бюджету та державного заключного звіту (т.е . звіту про виконання бюджету. - Авт.), f)

про міжнародні договори Словацької Республіки, g)

про принципові питання внутрішньої і зовнішньої політики, h)

про винесення проекту закону Національної ради Словацької Республіки чи іншого важливого акту на громадське обговорення, i)

про звернення з вимогою вираження довіри, j)

про амністію у справах про проступки, k)

про призначення і відкликання державних посадових осіб у встановлених законом випадках, l)

про інших питаннях, якщо це встановлено законом ».

З цього переліку цілком можна вивести і предмети ведення, і повноваження словацького Уряду. У деяких статтях Конституції вони сформульовані позитивним чином. Наприклад, згідно з пропозицією першого ст. 121 Уряд може оголошувати амністію у справах про проступки (зауважимо, що це вкрай рідкісне, якщо не унікальне повноваження уряду).

У той же час заслуговує бути спеціально зазначеним то, що словацька Конституція вимагає від Уряду вирішувати ці питання колегіально, тоді як у багатьох країнах навіть за наявності солідарної політичної відповідальності уряду рішення від його імені приймаються підчас його главою або вузькою групою міністрів.

Примітно в цьому зв'язку, що в чинній чеської Конституції компетенція Уряду взагалі не окреслена, якщо не вважати його визначення в ч. 1 ст. 67 як вищого органу виконавчої влади та передбаченого у ст. 78 права Уряду видавати постанови на виконання закону і в його межах.

У президентських республіках урядовими актами є акти президента, оскільки саме він вважається носієм виконавчої влади на відповідному рівні.

Стосовно до змішаним республікам доречно навести приклад Намібії. Компетенція Кабінету визначена в ст. 40 як спільна компетенція його членів, включаючи, стало бути, Президента та Прем'єр-міністра. Вона охоплює такі функції і повноваження:

а) керівництво, координацію та нагляд за міністерствами та урядовими департаментами, включаючи напівдержавні (parastatal) підприємства, консультування Президента та Національного зборів щодо бажаності і доцільності попереднього підзаконного регулювання становища таких підприємств з точки зору публічного інтересу;

б) законодавчу ініціативу;

в) подання Національним зборам проектів державного бюджету та плану економічного розвитку, а також звітів про їх виконання;

г) виконання інших функцій, доручених їм законом або випливають з такого доручення;

д) участь у засіданнях і дебатах Національних зборів;

е) створення відповідно до закону господарських організацій, установ і напівдержавних підприємств від імені держави;

ж) роз'яснення членам Національних зборів намібійської зовнішньої та зовнішньоторговельної політики і відносин з іншими державами, звіти про це Національний зборам;

з) допомогу Президентові в укладанні міжнародних угод, консультування його з питань національної оборони та підтримання правопорядку, звіти про це Національним зборам;

і) видання вказівок, інструкцій і директив для виконання законів;

к) збереження пильності та енергії, щоб не допустити проявів у будь-якій формі апартеїду, трайбалізму і колоніалізму, заступництво і допомогу особам, які опинилися історичними жертвами цього.

Очевидно, що з урахуванням конституційної формулювання члени Уряду здійснюють викладені функції і повноваження як колективно, так і індивідуально.

Для порівняння зазначимо, що Конституція Франції - другий змішаної республіки, трохи інакше організованою, компетенцію Уряду визначає у двох перших частинах ст. 20 вельми стисло:

«Уряд визначає і проводить політику Нації.

Воно розпоряджається адміністрацією і збройними силами ».

До цього, звичайно, потрібно додати повноваження Президента, акти щодо здійснення яких потребують контрасігнатуре членів Уряду, і деякі досить конкретні повноваження у взаємовідносинах з Парламентом та місцевими колективами. Можна вказати і на відоме протиріччя конституційного регулювання відносно керівництва збройними силами: розпоряджається ними Уряд, але главою їх згідно ст. 15 є все ж таки Президент. Проте формулювання ст. 20 вельми широкі і дозволяють Уряду дуже багато чого.

Слід взагалі зазначити, що завдяки згаданому в наведених прикладах підзаконному нормотворчості і розглянутому в п. 13 § 1 попередньої глави делегованого законодавства уряд у багатьох країнах у широких масштабах здійснює нормативне регулювання суспільних відносин. Підчас має місце субделегація - передача регулятивних повноважень ще нижче, тобто окремим відомствам, хоча іноді вона буває заборонена. В силу великого числа делегованих актів, що видаються нерідко дуже оперативно, парламент зазвичай не в змозі належним чином контролювати їх зміст і застосування. Правда, тут знову приходить на допомогу адміністративна юстиція, а також і конституційна, але шлях цей дуже складний.

Ми згадували про таке явище, характерному для Франції і ряду інших країн, як самостійна сфера регламентарной влади президента, уряду та інших виконавчих органів, яку парламент своїми законами регулювати не може.

Сфера зовнішньої політики залишається вирішальною мірою доменом уряду (у президентських і багатьох змішаних республіках - глави держави). У цій сфері величезне місце належить конфіденційним відносинам між державами, які вже в силу цього їх характеру, як правило, не стають надбанням ні парламенту, ні громадськості.

При авторитарних і тоталітарних режимах уряд представляє собою адміністративний інструмент, за допомогою якого глава держави або диктатор, який не займає державній посаді, керує всією державною машиною. Йому часто передаються законодавчі повноваження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Компетенція "
 1. 1. Виконавча влада
  це діяльність з управління дер-жави і суспільством, підпорядкована контролю з боку інших вет-вей влади (законодавчої та судової) і складається у складається в здійсненням спеціально створеними органами держ. влади особливих функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками
 2. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  Індивідуальні суб'єкти - громадяни РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства. Колективні: 1) державні організації а) органи виконавчої влади б) державні підприємства, установи, організації та їх об'єднання в) структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання
 3. 1. Орган виконавчої влади
  це організація, яка є-чись частиною державного апарату, має свою структуру, компетен-цію, территор. масштаб. діяльності, утворена відповідно законодав-ством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-ально-культурних,
 4. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  але він активно впливає на діяльність виконавчо-розпорядчих органів. Це виявляється в наступних формах: 1. безпосередньо, тому що багато з федеральних органів виконавчої влади підпорядковані йому безпосередньо. (Адміністрація Прези-дента, Уряд, деякі міністерства) 2. побічно, тобто через Уряд. Уряд керує міністерством. повт. повн. П-та в сфері
 5. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Органами загальної компетенції є Уряд республік, адміністрація країв, облас-тей, автономних областей, автономних округів (повт.): порядок освітньої-ня і повноваження Урядів республік у складі РФ і адмін. Органами галузевої та міжгалузевої комп. є міністер-ства, комітети, служби, інспекції, головні управління і т.д. Їх струк-туру, порядок формування, організація
 6. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  це зовнішньо-виражені дії, що вчиняються посадовими особами в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності в рамках їх компетенції і викликають певні наслідки. Розрізняють такі форми виконавчої влади: 1 - правові - пов'язані з виданням правових актів, які спричиняють зміни або перетворення адм. пр-ний. 2 - неправові - не пов'язані з виданням
 7. Методи здійснення виконавчої влади
  1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
 8. Адміністративні стягнення
    1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 9. Види і стадії адміністративного права
    1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 10. Держ. управління у соціально-культурній сфері
    1. Система органів і організація держ. управління освіти. 2. Система органів і організація державного управління в сфері соціального захисту населення. 1. Державне керівництво системою освіти осуществля-ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114
© 2014-2022  ibib.ltd.ua