Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

18. Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельного агентської угоди


Для вирішення різних проблем, пов'язаних з зовнішньоторговельними угодами, з метою полегшення пошуку можливих партнерів, організації та проведення переговорів, забезпечення укладання контрактів і сумлінного їх виконання в практиці міжнародної торгівлі часто вдаються до комерційного посередництва або представництву. Такі послуги звичайно оформляються агентськими угодами в чистому вигляді або у вигляді контрактів доручення чи комісії.
Досвід міжнародної торгівлі виділяє три види агентських угод:
договір доручення - така угода, при якому агент приймає на себе зобов'язання укладати від імені та за рахунок поручителя угоди з третіми особами;
- договір комісії - угода, при якому агент укладає угоди з третіми особами від власного імені, але за рахунок комісіонера;
- безпосередньо Агентська угода, при якому обов'язком агента є не укладання угоди, а виконання різних фактичних дій (наприклад, підшукування контрагентів для укладення угоди або вивчення ринку потенційних споживачів, аналіз цін і попиту на конкретний вид товару тощо). Агентська угода в чистому вигляді не передбачено Цивільним Кодексом України, однак практикується в сфері міжнародної торгівлі.
При виконанні зовнішньоекономічних угод, складених посередниками-резидентами (комісіонерами і повіреними) в інтересах замовників (комітентів і довірителів), в Україну імпортується значна кількість товарів. Реалізація цих угод забезпечується посередницькими послугами на основі договорів доручення та комісії відповідно до вимог Цивільного та Митного кодексів України, листа Державного митного комітету України № II / 3-1213 від 20.03. 95 р., інших нормативно-правових актів.
Відповідно до ст. 359 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду скласти одне або декілька угод від свого імені за рахунок комітента. Торговий контракт з іноземним партнером складається від імені комісіонера, але право власності на товари, що імпортуються чи експортуються за цим контрактом, до нього не переходять. Власником товарів від моменту передачі їх іноземним контрагентом (або до моменту передачі іноземному контрагенту) є комітент.
Контракт комісії широко використовується в міжнародній торгівлі при здійсненні експортно-імпортних операцій.
Згідно ст. 386 Цивільного кодексу України згідно з договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Тобто стороною зовнішньоекономічного контракту, складеного за участю повіреного, залишається власник товару.
Таким чином, посередники-резиденти (комісіонери і повірені) не купують право власності на переданий їм за контрактом товар.
Договір доручення є однією з підстав представництва, на нього поширюються всі загальні норми про представництво. Однак договором поручництва регулюються тільки взаємини між поручителем і повіреним, але не їх взаємозв'язку з третіми особами і з державними органами.
Необхідно враховувати, що при імпорті товару в Україну за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними за участю посередників (комісіонерів і повірених), декларування товарів при оформленні митних формальностей без додаткових повноважень мають право здійснювати лише власники цих товарів (комітент і довіритель).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Контракти доручення і комісії як види зовнішньоторговельного агентської угоди "
 1. Зміст
  контрактів) 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 47. Використання в зовнішньоекономічних контрактах правил ІНКОТЕРМС 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорах 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною 50. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції 51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної
 2. 2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
  контрактів) затверджено наказом МЗЕЗторгу України від 05.10.95 р. № 75 і застосовується для укладання договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також для товарообмінних договорів між українськими суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Права і
 3. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  контракту можуть довірити вирішення їх розбіжностей арбітрам, які будуть обрані ними самими; оскільки сторони знаходяться в різних державах, законодавство яких часом виходить з правових концепцій, що мають у своїй основі різні традиції і культуру, вони зазвичай не схильні звертатися до національних судів, хоча в більшості держав спеціальні комерційні суди функціонують добре і
 4. 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
  контрактом (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України; - ввезені в готівковій формі у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на території України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну; - отримані в
 5. Поняття судового представництва
  доручення між представником (С особою, що надає юридичну допомогу) і акредитуючою особою, або в результаті укладення трудового договору. Законне (обов'язковий) представництво. Даний вид представництва виникає в силу вказівки матеріального закону: права і законні інтереси недієздатних громадян захищають їх законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники.
 6. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  доручення; комісіонером - у договорі комісії; агентом - в агентському договорі; правовласником - у договорі комерційної концесії; заставодавцем - у договорі про заставу; поручителем - у договорі поруки; 19) ліцензіаром - у ліцензійному договорі. Правом країни, з якою договір найтісніше свя-зан, вважається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або
 7. 39. Валютне регулювання
  доручення, консигнації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню резидентам і нерезидентам (при цьому резиденти-посередники здійснюють обов'язковий продаж лише стосовно отриманого від нерезидентів комісійної винагороди); суми, що надходять транспортним організаціям і підприємствам зв'язку від експорту власних послуг і направляються ними на експлуатаційні витрати по
 8. 16. Предмет і зміст зовнішньоторговельного агентської угоди
  контракту в будь-якому агентській угоді є не товар, а юридично значимі дії уповноваженої особи - агента, які він буде виробляти в інтересах поручителя. Визначивши територію (країну), в рамках якої буде діяти агент, особа, яка виступає в ролі замовника агентських послуг, має в першу чергу ознайомитися з особливостями правового регулювання торговельної агентської
 9. 17. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному агентській угоді
  контракту про надання агентських послуг звичайно передбачають більш широке коло прав та обов'язків сторін агентської угоди. Серед обов'язків, які несе на користь агента замовник його послуг, найважливіша, безумовно, обов'язок своєчасно виплатити відповідне умовами угоди винагороду, а також надати належне фінансове забезпечення агентської діяльності.
 10. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  контракти) з нерезидентами; г) рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів тощо; д) угоди між пенсійними фондами про переведення за межі України пенсій в іноземній валюті; е) угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів. При отриманні всіх необхідних документів від клієнта банк формує реєстр, що направляється на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua