Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Корпоративні прецеденти

Корпоративний прецедент-це рішення,

прийняте в корпорації і що стало зразком для дозволу анало-

гічних справ у майбутньому.

Прецедентом є таке рішення органів управління кор-

пораціі, яке мало місце хоча б один тільки раз, але може

служити прикладом для подальшої поведінки в схожій ситуації.

Він з'являється тоді, коли справа вимагає дозволу, а необхідної

норми немає в законодавстві, ні в корпоративних актах. Нап-

ример, АТ "МММ", що припинив діяльність на вимогу го-

!! 103

сударственних органів, зіткнулося з численними требовани-

ями своїх вкладників повернути належні їм гроші. Виконати

ці вимоги АТ "МММ" не могло. Однак у цій ситуації

даній фірмі довелося зіткнутися з фактами важкого матеріального

ного положення її вкладників. І тоді керівництвом АТ "МММ"

було прийнято рішення виплачувати вкладникам гроші, необхід-

мие, наприклад, для похорону родичів. Потім даний прецедент

був доповнений іншим: виплачувати гроші багатодітним сім'ям та,

нарешті, пенсіонерам.

Прикладом корпоративного прецеденту може служити рішення

керівника корпорації виділити ювіляру певну суму

грошей. Потім на конкретному підприємстві може стати правилом, і

все ювіляри виявляються незабутих.

Чим же керуються при прийнятті прецеденту? Принципи

права, світогляд, правосвідомість, що панують у суспільстві

моральні та інші підвалини, загальнолюдські цінності, власний

житейський досвід можуть бути покладені в основу винесення Прец-

дента органом управління.

Корпоративний прецедент, як будь-яке джерело права, має

як переваги, так і недоліки.

Спочатку про достоїнства.

1. Прецедент - найчастіше результат логіки і здорового

сенсу. Використання логічних законів дозволяє органу управ-

лення не помилитися у порівнянні ситуації з подібними і зробити

висновок про принципову новизну ситуації.

Здоровий же зміст веде

до адекватності в дозволі нової, нетипової ситуації, зустріч-

ющейся в житті корпорації.

2. Прецедент, як правило, має моральне значення, хоча

далеко не завжди. Чи можна оцінити як високоморальне рі-

ня керівника скасувати міру заохочення щодо будь-

або працівника лише на тій підставі, що про останній надійшла

неформальним шляхом негативна інформація. Нашіптування з

точки зору моралі ніколи не вважалося гідним заняттям.

Тут в принципі слід виходити з того, що люди, що приймають

рішення, що мають прецедентне значення, тисячами ниток пов'язані

і по родом служби, і в повсякденному житті з суспільством і здатні

тому вловлювати як барометр моральні норми і використовувати

у своїй діяльності.

3. Прецедент здатний швидше уловити зміни, відбува-

дящие в житті, і точніше врегулювати ситуацію. Його динамізм

набагато більше, ніж у корпоративного акта. Саме в корпоратив-

!! 104

ном акті встановлюються підстави видачі позики на підприємстві.

Такими визнаються будівництво дачного будиночка, придбання \

машини та інші серйозні для добробуту сім'ї ссудополуча-

теля причини. А як бути, якщо працівник просить позику для Загра-

нічной туристичної поїздки? Можливо, для нього це більш зна-

чимо ніж, припустимо, садовий будиночок, якщо до того ж він у нього

є, тому вирішити цю ситуацію можна, створивши прецедент, j

Корпоративний же акт, що регулює порядок отримання позики,

важко змінити за короткий час.

4. Прецедент має документальне вираз '(рішення про-

них зборів, ради, правління, наказ керівника та ін), що

на відміну від звичаю надає йому достатню визначеність .

Недоліки корпоративного прецеденту, про які нижче співай-

дет мова, аж ніяк не змушують відкинути його як джерело кор-

корпоративної права .

Відзначимо наступні негативні риси кор-

корпоративної прецеденту.

1. Правило поведінки, виражене в корпоративному прецеденти-

ті, формулюється не в загальній формі, а лише стосовно до

окремого випадку, наприклад, видати Н. з нагоди ювілею денеж -

ну суму в розмірі трьох окладів. Але що вважати ювілеєм? 30,

40, 50, 60, 70 років? А якщо виповнилося 45 років? Існує тому

невизначеність у визначенні обсягу дії даного прецеденти-

та ускладнює його застосування і може породити несправедливість. '

2. Прецедент не має обов'язкового характеру і того авто-

авторитету який властивий корпоративному акту. Прецедентна

практика не міцна, її можна забути, а то і відкинути в будь

момент. Можна прецедент і видозмінити у зв'язку із знов метушні-

кшей алогічною ситуацією. Припустимо, у зв'язку з ювілеєм видати

на заохочення не тримісячний оклад, а всього лише 50 тисяч.

3. Прецедент містить небезпеку допущення сваволі. І в

цьому полягає його головний недолік. Прикладів тому дуже багато.

Так керівник підприємства, бажаючи утримати кадри, але не маючи

правової можливості платити, припустимо, працівникові відділу кадрів

більше, ніж передбачено єдиною тарифною сіткою, укладає з

ним контракт на виконання роботи юрисконсульта, претензіоністи

і т.п. Презюмируется, що ці види робіт їм не виконуватимуться.

Прецендент, прямо скажемо, небезпечний.

Оним словом, корпоративний прецедент як джерело права

відкидати не варто, але використовувати його треба з великою обережний-

ністю.

!! 105

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Корпоративні прецеденти"
 1. § 4. Судовий прецедент у Системі джерела права
  прецедент, статут / закон /, Конституційний звичаєм / Конституційна угода /, доктрина, міжнародний договір) найзначущім є Судовий прецедент. Право Англии Було и залішається прецедентним. Так, судів прецедент обгрунтував невідповідальність монарха («король не может буті неправі»), санкціонував інститут контрасігнату-ри («король не может діяті один»). Визнання суднового прецеденту Джерелом права
 2. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 3. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 4. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 5. 1. Судовий прецедент у конституційному праві.
  Прецеденти (особливо характерно для англосаксонських країн) - рішення судів загальної юрисдикції, опубліковані ними і володіють загальнообов'язкової нормативної силою, тобто службовці прецедентом, обов'язковим для прийняття іншими судами аналогічних рішень у подібних справах; в країнах англосаксонської правової сім'ї прецеденти, які утворюють так зване загальне право, відіграють важливу роль в однаковості на всій
 6. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 7. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 8. Форми (джерела) права
  прецеденти, правові звичаї. Історично склалося так, що в правових системах таких держав, як Росія, Франція, ФРН, Італія, Швейцарія. Японія та ін, найбільш поширеною формою права є нормативний акт. Водночас у правових системах Великобританії, Австралії, Канади, США та інших провідне місце серед форм права займає прецедент. Відмінною особливістю
 9. 13. Сім'я загального права. Прецедент в англійському та американському праві.
  Прецеденті, який домінує як форма права: (США, Канада, Англія, Австралія, Нова Зеландія) ПС загального типу: ПС США; ПС Англії; ПС європейського та позаєвропейського права даного типу. Ознаки: Основне джерело права - судовий прецедент (правила поведінки, сформульовані суддями в їх рішеннях по конкретній справі і поширюються на аналогічні справи). юридичні прецеденти носять
 10. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 11. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
  Корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 12. Етап 5. Автоматизація.
  Корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом , в тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
 13. § 4. Корпоративні права
  Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 14. Глава 5. Корпоративні норми
  Глава 5. Корпоративні
 15. Глава 7. Корпоративне нормотворчість
    Глава 7. Корпоративне
 16.  Семінари
    корпоративний семінар для розвитку корпоративної культури, стратегічні сесії, мозковий штурм. На ринку послуг пропонуються семінари з дуже конкретним проблемам, що виникають в компаніях. Наприклад, із запрошеними експертами можна обговорити проблеми збору боргів, оптимізацію документообігу, управлінський облік. Є попит і, природно, пропозиція на дуже вузькі професійні
 17.  Глава 8. Функції корпоративного регулювання
    корпоративного
 18.  Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової діяльності
    Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової