Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Виникнення та припинення корпоративних прав


Корпоративні права можуть виникати у особи внаслідок:
1) заснування (участі в заснуванні) господарської організації (первинний спосіб набуття корпоративних прав);
2) набуття особою вже існуючих корпоративних прав на підставі вчинення правочинів, спадкування (правонаступництва), рішення суду тощо (похідний спосіб набуття корпоративних прав).
Право власності на акції виникає в акціонера з моменту зарахування акцій на його особовий рахунок реєстратором (при документарній формі випуску акцій) або на рахунок у цінних паперах зберігачем (при бездокументарній формі випуску акцій). У свою чергу таке зарахування можливе лише після повної сплати акціонером вартості акцій. Щодо інших корпоративних прав слід зазначити, що вони виникають одразу ж після державної реєстрації відповідної господарської організації і учасники (члени) можуть користуватися ними в повному обсязі - єдиним обмеженням є неможливість відчуження корпоративних прав у тій частині, що не була оплачена.
Підставами припинення корпоративних прав можуть бути:
відчуження корпоративних прав (продаж, міна, дарування, внесення до статутного фонду тощо);
вихід власника корпоративних прав із господарської організації (господарського товариства, кооперативу тощо);
виключення власника корпоративних прав з господарської організації;
визнання власника корпоративних прав таким, що вибув із складу господарської організації;
припинення господарської організації, відносно якої особа мала корпоративні права;
інші законні підстави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Виникнення та припинення корпоративних прав"
 1. Зміст
  виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь- кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів господарювання 67 § 2. Правові режими майна суб'єктів господарювання 74 § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права
 2. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
  виникнення не знаходиться у залежності від осіб, які раніше мали повноваження власника щодо цієї речі визнається первісним способом. До первісних способів виникнення права власності відносяться: створення нової речі; знахідка; скарб і інші. націоналізація; конфіскація; реквізиція; Відповідно до статті 41 Конституції України примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути
 3. 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
  виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР). Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності передбачають право іноземного інвестора, у разі припинення інвестиційної діяльності, на повернення не пізніше шести
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  виникнення й припинення права власності. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Правовстановлюючі документи. Правовий режим майна підприємств. Право інтелектуальної власності. Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на знаки для товарів. Авторські та суміжні права та їх правовий захист.
 5. Зміст корпоративних прав.
  виникнення в неї організаційно-установчих повноважень, які в сукупності забезпечують право засновника господарської організації та/або власника корпоративних прав визначати правовий статус цієї організації та здійснювати стратегічне управління її господарською діяльністю. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 135 ГК України до організаційно-установчих повноважень належать: а) право визначати в установчих
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  виникнення дисбалансу між нормативно фіксованими завданнями (цілями), з одного боку, та обсягом реальних повноважень - з іншого. По-перше, через відставання встановленого обсягу повноважень від додатково накладених зав- 270 дань у процесі їхнього (актів) природного старіння і, по-друге, в результаті будь-яких відомчих їх уточнень шляхом додаткових роз'яснень, приміток тощо, які фактично ведуть до
 7. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  виникненню передувало створення в XII столітті в Палестині духовно-лицарського ордена іоаннітів (госпитальєрів). Початковою резиденцією ордену був ієрусалимський госпіталь (будинок для прочан) святого Іоанна. Наприкінці XIII століття іоанніти пішли зі Сходу і переїхали на остров Мальта, де з 1530 до 1798 роки функціонував створений ними Мальтійський орден. З 1834 року після занепаду лицарського
 8. 15. Поняття і види міжнародного правонаступництва
  виникнення або припинення існування держави або зміни її території. Правонаступництво вважається одним із найдавніших інститутів міжнародного права. Гуго Гроцій у своєму трактаті «Про право війни і миру» увів поняття повного правонаступництва. Емерік де Ваттель у книзі «Право народів» відзначав, що держава-правонаступниця зобов'язана виплачувати борги іншим державам. Правонаступництво виникає:
 9. 16. Джерела міжнародного права.
  виникнення яких-небудь вимог про задоволення претензій, що випливають із невиконання договору або звичаю. В усіх випадках юридична природа компенсаційних вимог однакова: вони випливають із факту порушення існуючої в тій або іншій формі норми міжнародного права; - обидва джерела підпорядковані дії загальних принципів права, на базі яких вирішується питання про їх правомірність і, відповідно,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua