Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Реєстр корпоративних прав держави.

Відповідно до ст. 171 ГК Украъни, для обліку корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю інших органів виконавчої влади формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна).
Реєстр корпоративних прав держави є автоматизованою інформаційно-довідковою системою збирання та обліку відомостей про акції, частки, паї, що належать державі в статутних фондах господарських товариств та інших суб'єктів господарювання, і утворюється для оперативного обліку зазначених акцій, часток, паїв, забезпечення ефективного здійснення корпоративних прав держави, а також забезпечення гласності та відкритості інформації про державну власність, у межах, установлених законодавством.
Порядок формування і ведення реєстру визначається Положенням про Реєстр корпоративних прав держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 1679.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Реєстр корпоративних прав держави."
 1. Словник-довідник
  реєстратор - посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи
 2. Реєстр об'єктів державної власності, що використовуються у сфері господарювання.
  корпоративні права держави, державне майно, передане в оренду, майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації. Реєстр формується шляхом створення на єдиних методологічних засадах інформаційних систем у Держкомстаті, Мінекономіки, Фонді державного майна, Мінфіні, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній
 3. 2. Фонд державного майна України
  реєстр державних корпоративних прав; здійснює оцінку вартості державних корпоративних прав; призначає своїх представників та інших осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами; визначає умови договорів доручення, що укладаються з ними, контролює ефективність їхньої діяльності тощо. 3. Органи виконавчої влади здійснюють управління державними корпоративними правами
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  реєстрації актів громадянського стану: Закон Ук раїни від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради Ук раїни. - 1994. - № 14. - Ст. 79. 184. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р, (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Ук раїни. - 1993. - № 52. - Ст. 490. 185. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994
 5. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  реєстри і типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід виділити і законодавче визначити такі типи державних посад: політичні; патронатні; адміністративні. Зокрема, до політичних посад повинні належати посади міністра (так само, як і посади інших членів Кабінету Міністрів). Визначення сфери державної служби і статусу державних
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  реєстрації таких нормативних актів в органах юстиції. Зважаючи на це, слід суттєво підвищити питому вагу законів у регулюванні в сфері виконавчої влади і до того ж законодавче позбавити більшість центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) права видавати нормативні акти, що стосуються прав і свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав і свобод громадян в межах самої
 7. 3. Законодавство про нотаріат
  реєстрації приватної нотаріальної діяльності від 4 березня 1994 р. Доповненням до Закону України "Про нотаріат" є затверджені Міністерством юстиції України Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 18 червня 1994 р., Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад від 25 серпня 1994 р., наказ
 8. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  реєстрації актів громадянського стану, ознаки яких дуже схожі, хоча в нотаріальному процесі завдання та засоби мають значно ширші межі. Якщо порівнювати далі, відповідальність нотаріусів на цій підставі суттєво відрізняється від відповідальності органів реєстрації актів громадянського стану та їх посадових та службових осіб. На відміну від інших органів державного управління органи нотаріату
 9. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
  реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, відповідно до законодавства
 10. Зміст
  реєстрація суб'єктів господарської діяльності 35 § 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39 РОЗДІЛ 3. Суб'єкти господарювання 48 § 1. Поняття та види суб'єктів господарювання 48 § 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств 54 § 3. Поняття та види господарських товариств 61 § 4. Особливості правового статусу інших
© 2014-2022  ibib.ltd.ua