Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Корпоративний нормативний акт як основне джерело корпоративного права

Корпоративний нормативний акт - один з основних, найбільш

скоєних джерел корпоративного права. Корпоративні акти,

за допомогою яких регулюються конкретні питання, на відміну

від нормативних актів, називаються корпоративними індивідуальні-

ми актами. Корпоративні нормативні акти поряд з актами за-

законодавчими містять юридичні підстави для дозволу

індивідуальних справ.

Корпоративні нормативні акти - це документи органів

управління корпорації, що містять корпоративні норми.

Корпоративні акти створюються наявними на підприємстві

органами управління, компетентними у вирішенні тих чи інших во-

тань виробничої, соціальної життя колективу . У них в

тій чи іншій мірі повинна виражатися воля колективу і звідси

відбувається їх владність, навіть деяка авторитарність, офіційні-

альность і обов'язковість.

Корпоративний акт володіє наступними ознаками:

він має правотворчий характер, тобто в ньому корпоративні

норми або встановлюються, або змінюються, або припиняються;

корпоративний акт повинен видаватися органом управління

тільки в межах своєї компетенції, інакше по одному і тому ж

питання в організації буде існувати декілька нормативних

рішень, між якими напевно виявляться несхожість, а то

і протиріччя. Все це не сприятиме якісному

регулювання внутрішньокорпоративних відносин;

корпоративний акт завжди повинен перетворюватись в документальне-

ную форму (рішення загальних зборів, ради директорів, наказ

керівника та ін.) Причому цей документ або документи повинні

мати реквізити (вид корпоративного акта, його найменування, орган

управління, його прийняв, дата прийняття, номер та ін.) Письмова

форма необхідна для досягнення однаковості розуміння вимог-

ний корпоративного акта, можливих санкцій за його невиконання;

корпоративні акти не повинні суперечити Конституції

РФ, законодавству, а також корпоративним актам, що мають

вищу юридичну силу.

Крім корпоративних нормативних актів, на підприємстві

видаються й інші корпоративні акти, що не носять нормативного

характеру. До них відносяться:

!! 106

Акти тлумачення, або інтерпретаційні акти. Відмінність їх

від корпоративних нормативних актів полягає в тому, що вони нових

норм не встановлюють, а тільки деталізують, конкретизують,

коментують норми, що містяться в будь-якому нормативному акті.

Наприклад, в Правилах внутрішнього трудового розпорядку як

санкцій за винна невиконання трудових обов'язків перед-

матрівал звільнення. Однак такому акту має передувати

взяття пояснення у порушника, і якщо питання про те, яка

має бути форма пояснень. Та який порядок їх отримання,

відбивається в спеціальному корпоративному акті, то його слід при-

знати актом тлумачення. Найчастіше такі акти використовуються для

доведення до відома та роз'яснення з урахуванням особливостей кон-

кретного підприємства законодавчих актів (постанов прави-

тва, інструкцій міністерств).

Акти реалізації прав і обов'язків сторін: договори (про

співпрацю, змаганні між структурними підрозділи-

ми), накази керівника, що носять конкретний характер (видати

премію, цінний подарунок, надати позичку тощо), розписки,

векселі та ін

Акти застосування, що встановлюють санкції щодо кон-

ретних осіб (наказ про винесення догани, про звільнення за

прогул та ін

).

Види корпоративних нормативних актів. Їх классифика-

цію можна робити по різних підставах.

По суб'єктам корпоративні нормативні акти

діляться на акти колективів підприємств, акціонерів (акти кор-

корпоративної референдумів, акти загальних зборів) , акти виконай-

тільних органів корпорацій (акти рад директорів, правлінь,

рад підприємств та ін.), акти керівників корпорацій, при-

нима в порядку єдиноначальності.

За галузевою ознакою зустрічаються

корпоративні нормативні акти, що регулюють фінансову діяль-

ність (фінансові корпоративні акти), сферу управління

(адміністративні корпоративні акти), сферу застосування праці

(трудові корпоративні акти), сферу соціального забезпечення

(пенсійні, житлові та інші корпоративні акти), имущес-

твенную сферу (цивільно-правові нормативні акти). Ці види

актів більш докладно розглядаються в особливій частині даного

підручника.

Вимоги, що пред'являються до корпоративних норматив-

вим актам. Щоб бути дієвим регулятором життя колектив-

тива корпорації, які видаються в ній корпоративні нормативні

!! 107

акти повинні відповідати певним вимогам . Вкажемо на на-

иболее важливі.

1. Корпоративні нормативні акти повинні відображати

об'єктивну реальність. Це означає, що в процесі їх прийняття

до моменту набрання чинності необхідно прорахувати економічні

можливості їх виконання, передбачити організаційні іздер-

жки та бар'єри в їх реалізації, врахувати особливості колективу

(статеві, вікові, кваліфікаційні та т.д.). Припустимо, який

толк приймати корпоративний акт про виплату додаткової пен-

вічную розмірі 100% від пенсії державної працівникам, прора-

бота в корпорації тривалий час, якщо не ясно, яке

буде фінансове становище в наступному році. Або, чи виправдане

буде встановлення занадто раннього початку робочого дня, якщо

колектив підприємства складається в основному з жінок, на яких

найчастіше лежить обов'язок нагодувати сім'ю сніданком, відправити

дітей в дитячий садок, школу і т.п. При ігноруванні цього обсто-

ятельства є ризик надати запізнень на роботу масовий ха-

рактер.

2. Корпоративні нормативні акти повинні мати визна-

ленну структуру, а не являти собою хаотичний набір

нормативних положень. При виданні дуже важливих корпоративних

актів не завадить ввести в його структуру невелику преамбулу

(вступну частину). Зазвичай в цій частині викладаються цілі та завдання

нормативного акта, причини, що спонукали його прийняти, коло осіб, на

який він поширюється, та ін У складі корпоративного акта

може бути виділена частина, в якій визначаються терміни,

використовувані надалі. Класична побудова корпоратив-

них нормативних актів за схемою: суб'єкти правовідносин, об'єк-

екти, права та обов'язки, пільги та санкції, що вживається частіше

все при створенні законів, в більшості випадків навряд чи можли-

але. Однак незаперечним залишається факт, що корпоративні акти,

витримані з точки зору системності та логіки, мають більший

коефіцієнт корисної дії, ніж акти, зміст яких

хаотичне, сумбурне.

3. Корпоративні нормативні акти мають бути доступ-

вими для розуміння всіх членів, працівників корпорації. В

колективі зустрічаються різні за віком та інтелекту люди.

Аксіомою має стати наступне правило: корпоративні акти

повинні бути розраховані на людей середнього і навіть нижче середнього

інтелектуального рівня, що працюють в корпорації, що кредитують

її.

Крім того, в них не повинно міститися модерних специфічні-

чеських, спеціальних юридичних термінів. Наприклад, якщо керів-

!! 108

водій великого підприємства передає право накладати дисциплінарних-

Нарнії санкції начальнику структурного підрозділу, то у своєму

наказі про це він не повинен вживати фразу типу: дис-

Нарнії юрисдикція входить до компетенції керівників структур-

ного підрозділи.

Одним словом, зміст корпоративних актів краще ізла-

гать простою і ясною мовою. Крім того, вони повинні відрізнятися

строгістю стилю і відповідати правилам формальної логіки, а

також не носити як занадто абстрактного характеру, так і не

пов'язати в деталях, прикладах.

4. Корпоративні акти повинні бути забезпечені всіма необ-

ходимо реквізитами, до яких відносяться:

вид корпоративного акта; зазвичай при

цьому вказується орган, який це рішення ухвалив: загальні збори, рада,

правління, керівник підприємства або структурного підрозділі-

ня і т.д.;

найменування акта; вказівку цього реквізиту

надає дисциплінуючий вплив на суб'єкта, який його

видає, тим, що він дозволяє більш-менш точно визначити

предмет нормативного регулювання. Припустимо, найменування акта

"Порядок виплати дивідендів" не дозволяє "розтікатися думки з

древу", ув'язати попутно в інших питаннях. Найменування корпора-

тивних актів полегшує, крім того, процес їх систематизації та

забезпечує зручність при їх знаходженні і використанні;

дата прийняття акта; цей реквізит сприяє

швидкому знаходженню корпоративного акта в разі, коли по

одного й того ж питання прийнято таких декілька;

підписи посадових осіб; це має

особливе значення при заперечувань корпоративних актів у суді в

якості неправомірних;

номер акта; має певне значення для

проведення систематизації корпоративних нормативних актів.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що виготовлення

корпоративних актів - справа непроста. Однак при розумному,

вмілому складанні вони можуть стати потужним чинником у процесі

організації діяльності корпорацій. Слід мати на увазі, що

вони несуть на собі печатку суб'єктивності в більшій мірі, ніж

законодавчі акти. Зміст корпоративних актів у значи-

котельної мірою залежить від розробників, від того, як і в чому вони

бачать завдання корпоративного акта, якими засобами намагаються її

вирішити, як формулюють самі правила поведінки, яке коло

адресатів вибирають, які санкції визначають. ЬоТ чому при

нерозумному використанні корпоративні нормативні акти можуть

бути джерелом психологічної напруженості в колективі, страху,

невпевненості, а то й порушення інтересів членів колективу.

Вкрай важливим у зв'язку з цим є створення керівництва

по виробленню нормативних актів на підприємстві. На деяких

підприємствах такі акти вже стали з'являтися (див. зразок в

додатку), але поки вони регулюють в основному порядок прийняття

корпоративних актів. Питання ж їх внутрішньої форми (структу-

ри, мови, стилю викладу і т.п.), а тим більше їх утримання не

зачіпаються. 06 цьому доводиться, звичайно, тільки шкодувати і

заспокоювати себе тим, що корпоративне нормотворчість у нас -

явище, не так давно виникло.

!! 109

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 4. Корпоративний нормативний акт як основне джерело корпоративного права"
 1. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 2. 5. Корпоративні правовідносини
    корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 3. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
    корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 4. Управление корпоративними правами держави.
    корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 5. Реєстр корпоративних прав держави.
    корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 6.  Глава 6. Форми (джерела) корпоративного права
    корпоративного
 7. ? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними
    корпоративного регулювання, відображений погляд на корпоративні норми як на норми, підлеглі загальнодержавним нормам На питання, чи вправі підприємства видавати свої норми не на основі загальних норм, а керуючись тільки принципами права? - Автор відповідає негативно, вважаючи при цьому, що "юридичний вакуум повинен бути заповнений в цьому випадку яких-небудь проміжним нормативним актом
 8. § 4. Корпоративні права
    Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 9. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
    корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 10.  Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
    корпоративного
 11.  Глава 1. Поняття і предмет корпоративного права
    корпоративного
 12. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
    корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 13.  Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
    корпоративного
© 2014-2020  ibib.ltd.ua