Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 5. Особливості утримання корпоративних нормативних актів

Корпоративні нормативні акти відрізняються і часом досить

суттєво від нормативних актів, що видаються державними

органами. Відзначимо особливості корпоративних актів, що стосуються

їх змісту.

Корпоративні акти в абсолютній своїй більшості являють-

ся актами регулятивними. Це означає, що елементами корпора-

тивних норм-приписів виступають звичайно гіпотеза і диспозиція.

Гіпотеза - це частина правової норми, в якій предусматри-

вають умови, необхідні для її дії. Наприклад, щоб

отримати дивіденди від діяльності акціонерного товариства на

вкладений капітал, необхідно бути акціонером, тобто вкласти

певну частку капіталу. Це - перша умова. Плюс до цього

має бути вто ^ юе умова: отримана ДО прибуток. При відсутність про-

ствии-якої умови, передбаченого в статуті АТ, право на

дивіденди не виникає.

Диспозиція - це частина норми, що містить саме правило

поведінки. У наведеному прикладі диспозицією буде правове

припис, де йдеться про право на отримання дивідендів. Це

положення, звичайно, буде доповнюватися іншими, що містяться в

інших статтях, пунктах корпоративного нормативного акту, встановлюється-

Ліван порядок визначення розміру дивідендів.

У корпоративних нормах, як правило, відсутні влас-

ві приписи, що містять санкції. Але це не означає, що вони

не забезпечені заходами державного примусу. Санкціями

корпоративних норм найчастіше виступають заходи державного

!! 110

примусу, встановлені нормативними актами загальної дії,

тобто в державних (централізованих) нормативних актах.

Продовжимо розглядати наведений вище приклад. Що буде,

якщо розмір дивіденду акціонеру буде нарахований неправильно? Якщо

не знайдемо відповіді у Статуті АТ або в Положенні про порядок

виплати дивідендів, то звернемося до Кодексу законів про працю,

передбачає стосовно працівників дисциплінарні сан-

кции за допущені проступки. Крім того, відповідно до цивільного

законодавству акціонеру буде відшкодований майнову шкоду.

Зазначена особливість корпоративних норм пов'язана з тим, що

корпорація - це в основній своїй масі освіту, яка провадить

соціальні блага, і задача корпоративних норм - відрегулювати,

і якнайкраще, цей творчий процес.

Проте в корпоративних актах ми можемо зустріти і санкції,

встановлювані корпораціями, тобто власні санкції. Хоча їх

не дуже багато, але вони мають подібний характер: позбавлення або

неподання пільг, привілеїв, благ, прав, якими можуть

користуватися члени колективу підприємства.

Більше того, аналіз корпоративних актів показує, що для

забезпечення їх ефективності частіше користуються не якими б то

не було санкціями, а заходами заохочення. Саме наявність множе-

ства заохочувальних норм відрізняє корпоративні акти. І треба

відзначити, що це відповідає природі, сутності підприємець-

ської діяльності, як діяльності, спрямованої на отримання

вигоди. Основним стимулом у реалізації заохочувальних норм

виступає особистий інтерес, який виявляється більш потужної

силою на сьогоднішній день, ніж інтерес колективний, государ-

ственний, суспільний.

Корпоративні акти в порівнянні з актами загальної дії

носять більш конкретизований характер, і в цьому слід усмот-

реть їх гідність. Так, наприклад, на сучасних підприємствах

в багатьох структурних підрозділах встановлюються складні

технічні пристосування для робіт: телефони з комп'ютером,

ксерокси , факси, комп'ютери з принтерами. Звичайно, працівники

проходять навчання для роботи на них. І, тим не менш, видання

корпоративних актів, де досить ясно і конкретно викладаються

правила роботи з технічними засобами, виявляється не зайвим,

якщо врахувати, що збитки від ремонту техніки бувають дуже значи-

тельними.

Однак часом гідність перетворюється в недолік. Мова

йде про створення таких корпоративних актів, які страждають

зайвої заурегулірованностью, ніж сковують працівників у про-

!! 111

явищі ними ініціативи. Деякі ж корпоративні акти напо-

Мінаєв наукові розробки та досить значні за обсягом. Так,

наприклад, положення про змагання на деяких підприємствах

включає таблиці, розрахунки, формули і т.п. викладки, які

розібрати рядовому працівнику не під силу. Регулює значення

подібних актів знижується.

Корпоративні акти рідко містять декларативні положення

ня, без яких не може обійтися жоден нормативний акт

загальної дії. Чомусь вважається, що декларації тут излиш-

ні, що тут потрібні норми, які не впливають на свідомість взагалі,

а спонукають на вчинення вельми певних дій.

Здається, що недооцінка загального настрою свідомості працівника таїть

в собі чималі негативні моменти і в кінцевому підсумку викликають-

кість великі витрати . Пояснимо на прикладі. Правила проведення

малярних робіт, що видаються в будівельних організаціях, по сво-

йому змістом дуже сухі і викладені казенною мовою. Ніс-

Мотря на те, що в них детально розписуються технологічні

операції, життя рясніє прикладами їх грубого порушення і

отримання результату з естетичного боку нижче всякої оцінки

(заляпані фарбою скла при фарбуванні вікон, що йде хвилями

штукатурка, визирають кромки шпалер на загальному тлі їх ри-

сунка і т.д.). А може бути, результат був би іншим, якби

укладачі цього нормативного акта предпослан викладу його

тексту щось на зразок: "Краса врятує світ 1"

декларативно нормами в корпоративних актах не слід

нехтувати ще й тому, що вони можуть нести і свого роду

патріотичну навантаження відносно корпорації, т. е. переконувати

працівників, що підприємство, на якому вони працюють, це - "род-

ної дім", що, працюючи на нього, підвищуючи його багатство, людина

трудиться на себе і на свою користь. Цей момент японські підпри-

приємець використовують в повну міру. Російський менталітет в

певній мірі схожий з японським, в ньому також великою мірою

присутній колективістський дух, і тому вироблення патріоти-

чеських почуттів до свого підприємства могла б бути відчутно

корисною.

Особливістю російського законодавства є те, що в

ньому дуже мало застосовуються дефінітивного норми, тобто норми, в

яких дається визначення того чи іншого явища, поняття і т.д.

У корпоративному праві цей недолік у багато разів посилюється.

Дефініції в корпоративних актах практично не зустрічаються,

і в результаті плутанина в розумінні термінів, використання одних

і тих же термінів для позначення різних понять, підміна тер-

!! 112

минов і т.д. Наприклад, у Положенні про накладення дисциплінарних

стягнень, видаваному на багатьох підприємствах, вказується, що

питання про накладення дисциплінарного стягнення слід розглядати

вать тільки після того, як буде отримано пояснення від робіт-

ника. Оскільки не визначається те, що є пояснення і що

таким можна вважати, на практиці нерідко виникає суперечка відно-

сительно того, усним чи письмовим воно має бути. Якщо

усним, то хто може підтверджувати факт дачі пояснення (один,

два або три свідки), чи будь-розмова, що відбулася з керів-

водієм після вчинення проступку, можна прийняти як

пояснення ^ т.п.

Серед корпоративних актів зустрічається безліч актів

процедурного характеру, тобто актів, що регулюють порядок примі-

нения матеріально-правової норми. Як приклад можна при-

вести Положення про порядок накладення дисциплінарного стягнення,

Положення про порядок надання відпусток, Положення про поряд-

ке нарахування заробітної плати. Положення про порядок розподілу

ня прибутку, Положення про порядок виплати дивідендів, Поклади-

ня про порядок укладання договорів тощо Можна навіть сказати,

що в загальному масиві корпоративних норм їх більшість. Особ-

але це стосується державних підприємств. Але, думається, що в

найближчому майбутньому з набуттям підприємствами справжньої самос-

тоятельно і придбанням ними правотворчого досвіду питомої

ний вага норм процедурних зменшиться і корпоративне регулиро-

вання розвиватиметься насамперед у змістовному плані.

Однак процедурні норми не можна недооцінювати: якщо не урегулі-

рован механізм реалізації тієї чи іншої матеріально-правової норми,

то складається положення, коли її наявність одно її відсутності

або, що ще гірше, виникає небезпека зловживання нею.

Характеризуючи корпоративні акти, слід вказати ще на те

обставина, що їх творці нехтують корпоративними

актами оперативного характеру. Оперативні акти - це корпо-

ратівние акти, що містять приписи, що скасовують діючі

нормативні акти, або ті, що продовжують їх дію на новий термін, або

поширюють норми на нові ситуації, нещодавно виявившись

або виниклі, і т.д. Тобто оперативні акти впорядковують весь

масив корпоративних норм, не дозволяють допустити такого положе-

ня, коли існують дублюючі норми або норми, що втратили

силу, і т.д.

Як бачимо, зміст корпоративних нормативних актів

виражається досить специфічно. В одних випадках їх особливості

обумовлюються сутністю, характером корпоративних норм і

заслуговують позитивної оцінки, в інших - особливості корпо-

ратівних актів не зовсім виправдані і пов'язані з загальною нерозвинений-

тостью корпоративного регулювання в нашій країні і, як слід-

ствие цього, нерозвиненістю корпоративного регулювання на біль-

шинстве підприємств, що відносяться до різних організаційно-

правовими формами.

!! 113

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 5. Особливості змісту корпоративних нормативних актів"
 1. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 2. Додаток 2 Зразки корпоративних актів
  корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність. Він заснований на дійству-ющем законодавстві, в ньому враховано досвід багатьох і багатьох корпорацій м. Москви, Московської та Тюменської областей. Внесли свій великий внесок та науковці. Проф. А. Г. Биков і доц. Е.С. Фролов підготували совмест-но з іншими "Збірник типових організаційно-розпорядчих доку-ментів
 3. 5. Корпоративні правовідносини
  змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією та її
 4.  4. Поняття і система законодавства про підприємництво
    нормативно-правових актів: 1) Конституція України, що містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво"; 3) нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, що регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс
 5.  Управление корпоративними правами держави.
    корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 6.  Реєстр корпоративних прав держави.
    корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 7.  § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
    корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 8.  48.Хар-ка і зміст нормоуст. діяльності прав-в.
    нормативних актів, що діють в будь-якому закордонній державі. Нормотворча діяльність прави-тва може бути підрозділена на три основні галузі: 1. Уряд видає різного роду нормативні акти на основі та на виконання парламентських законів. Мова йде в даному випадку про нормативні акти, прини-травнем з питань, що не входять, як правило, у сферу виключної
 9.  § 4. Корпоративні права
    Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 10.  49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
    змісту, переробки та редагування. У цьому випадку текстуальний виклад юридичних норм (правил поведінки) не піддається зміні. Результатом інкорпорації є видання різних збірок або зібрань, які формуються за тематичним принципом (тобто за предметом регулювання) або по роках видання нормативних актів (тобто за хронологічним принципом). Інкорпорація
 11.  § 13. Підзаконній нормативний акт державного ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації. Підзаконній нормативний акт комерційної організації
    корпоративними нормативними актами. Корпоративний нормативний акт - це акт-документ органу управління комерційної та некомерційної корпорації - ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації, Який містіть Корпоративні норми, спрямовані на саморегулювання відносін, что складаються в ній, путем конкретізації розпоряджені нормативно-правових АКТІВ, виданя законодавцем, а такоже віщімі правотворчу-ми органами,
 12.  § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
    корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 13.  ? 1. Пряме корпоративне нормотворчість
    змістом, можна також відзначити їх важливість, особливу значимість для життя колективів корпорацій, тобто те, що властиво і актам, розглянутим вище. 3. Проведення референдуму. Цей спосіб прийняття корпора-тивних норм використовується дуже рідко. І причина тут полягає не в фінансових та організаційних труднощах, а в тому, що у людей склався особливий тип психології, згідно з якою
 14.  1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
    актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
 15.  § 4. Співвідношення норми права і статті закону
    нормативного акта і норма права можуть і не збігатися. Законодавець користується зовнішніми формами вираження норм права, рахуючись з міркуваннями зручності, економічності, більшої ясності і доступності викладу правового припису, більшої його переконливості. Тому логічна структура норми права може не збігатися з формою словесного вираження. Виділяють три способи викладу норм права в
 16.  § 9. Юридична техніка
    особливої ??частин, нумерація статей в кодексі суцільна, і при включенні до нього нової норми їй присвоюється індекс («значок»), який не порушує встановленої нумерації. До реквізитів нормативного акта, що підтверджує його офіційний характер, відносяться: дата і місце його прийняття, підписи посадових осіб, заголовок (повний і скорочений), вказівку на адресатів юридичної
 17.  Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
    корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 18.  4. Нормативні правові акти
    змісту і дії акта, який закріплює порядок відносин, що діє як завгодно довго в часі. Юридична сила нормативного правового акта виражається: - в обов'язковому відповідно кожного акту принципам і нормам Конституції Росії; - в суворій відповідності офіційної класифікації актів, встановленої Конституцією Росії і законами; - у визнанні
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи