Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Особливості форми корпоративних нормативних актів

До цих пір мова йшла в основному про зміст корпоративних

актів. Важливе значення має і те, що відноситься до їх

формі. Тут також можна відзначити особливості, їм властиві.

По-перше, в системі корпоративних актів того чи іншого

підприємства зустрічається досить багато актів, в яких однов-

ременно закріплюються і норми права, і індивідуальні перед-

писання. Навіть якщо в корпоративному акті міститься тільки одна

корпоративна норма або навіть її частину (нормативний припис),

то такий корпоративний акт має бути визнаний нормативним.

Наприклад, керівником підприємства або правлінням видається при-

каз: "Установити, що списання матеріальних цінностей вироб-

диться тільки в Наприкінці календарного року комісією в наступному

складі (йде перерахування прізвищ). Покласти відповідальність

за списання матеріальних цінностей на заст. директора "х". Доручити

юрисконсульту "у" розробити Положення про списання матеріальних

цінностей ".

Як бачимо, наказ в більшій частині носить конкретний, а не

нормативний характер. Але в ньому є одне нормативне припис

ня, що стосується терміну проведення даної процедури на підпри-

ятіі, і тому даний наказ повинен розглядатися як корпо-

ратівная нормативний акт. Але чи зручно таким актом користу-

тися? Адже норму з нього доводиться буквально вивуджувати. Під

силу це буде зробити працівникам, на яких лежить зобов'язаний-

ність ставити і готувати питання про списання, працівникам, не маю-

щим спеціальних пізнань в тому, що є норма права, а що

такою не є. У даному випадку скоріше за все виявиться так,

що даний наказ буде розцінений як ненормативний і не буде

включений до збірки (перелік, підшивку, картотеку і т.

п.) корпо-

ратівних актів і відповідно про нього забудуть і не будуть виконан-

няти. Чи не краще в даному випадку спочатку дати доручення тому

ж юрисконсульту розробити Положення про списання матеріальних

!! 114

цінностей, де і зосередити всі корпоративні норми по дан-

ному питання.

Таким чином, змішані корпоративні акти, тобто акти, в

яких містяться приписи нормативного та індивідуального

характеру, - далеко не найкраща форма викладу корпоративних

норм. Змішані акти породжують неясності щодо юриди-

чеський природи їх окремих приписів, постійного або часів-

ного характеру їх окремих положень і т.п.

По-друге, часто корпоративні акти використовуються в якос-

стве ретрансляторів, тобто передавачів норм, видаваних государ-

чими органами. За допомогою корпоративних актів як би

доводяться до відома нормативні положення державних

органів. Однак нормативним актом вважається лише акт, в якому

норми права встановлюються, змінюються або припиняються. Пос-

Кольку в разі видання корпоративного акта, доводящего до све-

дення норми державних органів, цього немає, остільки за

юридичним канонам ці корпоративні акти не повинні взагалі

визнаватися нормативними. У разі необхідності проінформує-

вать членів, працівників корпорації про норми загальної дії

(законах, указах, постановах, інструкціях міністерств, Держком-

тету та інших органів центрального управління) більш підходячи-

ще використовувати правову форму, в яку зазвичай вдягаються

індивідуальні розпорядження чи розпорядження органів управління

корпорацією, припустимо, наказ керівника.

По-третє, звертає на себе увагу той факт, що в багатьох

випадках корпоративні нормативні акти зайво деталізовані.

Наприклад, у корпоративному нормативному акті, часто званому

вельми абстрактно "Про пропускній системі на підприємстві", детально

регламентуються найдрібніші дії , операції беруть участь у

взаєминах сторін, наприклад, встановлюється обов'язок

працівників, які проходять контрольний пост, відкривати свою перепустку,

на вимогу вахтера розстібати пальто для перевірки наявності

там недозволеного до виносу, забезпечити огляд речей, винось-

екпортувати з підприємства, і т.п. Зайвої регламентацією страждають і

посадові інструкції.

По-четверте, нерідко нормативні акти видаються, коли їх

видання абсолютно зайве, не виправдано, наприклад, Правила

використання електроенергії на підприємстві. Головна думка цього

нормативного акта звичайно зводиться до того, що електроенергію

треба берегти. Але ж це і так всім зрозуміло.

По-п'яте, часто буває, що корпоративні акти не погодитися-

ються один з одним. Так, в одному акті стверджується, що куріння

на території підприємства заборонено, а в іншому встановлюються

стягнення за те, що куріння здійснюється в місцях, спеціально

для цього не відведених.

Іноді корпоративні акти суперечать один одному. Нерідкі

випадки їх дублювання. Зустрічаються і акти застарілі. Усі

це - результат недооцінки корпоративних норм, з одного боку,

і зневаги роботою з систематизації корпоративних актів,

з іншого.

!! 115

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 6. Особливості форми корпоративних нормативних актів"
 1. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 2. Додаток 2 Зразки корпоративних актів
  корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність. Він заснований на дійству-ющем законодавстві, в ньому враховано досвід багатьох і багатьох корпорацій м. Москви, Московської та Тюменської областей. Внесли свій великий внесок та науковці. Проф. А. Г. Биков і доц. Е.С. Фролов підготували совмест-но з іншими "Збірник типових організаційно-розпорядчих доку-ментів
 3. 4. Поняття і система законодавства про підприємництво
  нормативно-правових актів: 1) Конституція Україна, яка містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво"; 3) нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, що регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс
 4. Управление корпоративними правами держави.
  корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ЦК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 5. ? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними
  корпоративного регулювання, відображений погляд на корпоративні норми як на норми, підлеглі загальнодержавним нормам На питання, чи вправі підприємства видавати свої норми не на основі загальних норм, а керуючись тільки принципами права? - автор відповідає негативно, вважаючи при цьому, що "юридичний вакуум повинен бути заповнений в цьому випадку яких-небудь проміжним нормативним актом
 6. 1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
  актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
 7. Глава 6. Форми (джерела) корпоративного права
  корпоративного
 8. Реєстр корпоративних прав держави.
  корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 9. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 10. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції та т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією та її майном. Реалізуючи свої
 11. ? 4. Нормативна регламентація договірної роботи
  особливостей організації укладення та виконання договорів, ця система може включати корпоративні акти, роздільно регулюють основні види укладаються корпорацією договорів. Спеціальними корпора-тивними актами може також встановлюватися система матеріального заохочення та відповідальності працівників за результати виконання договорів. На середніх і дрібних підприємствах, однак, не завжди
 12. § 4. Співвідношення норми права і статті закону
  форми викладу норм права в статтях нормативних правових актів Ви знаєте? - Які підстави можуть бути покладені в основу класифікації норм права? - За яким основи зроблено виділення імперативних і диспозитивних
 13. § 4. Корпоративні права
  Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 14. ? 4. Корпоративний нормативний акт як основне джерело корпоративного права
  особливостей конкретного підприємства законодавчих актів (постанов прави- тва, інструкцій міністерств). Акти реалізації прав і обов'язків сторін: договори (про співпрацю, змаганні між структурними підрозділи-ми), накази керівника, що носять конкретний характер (видати премію, цінний подарунок, надати позичку тощо), розписки, векселі та ін Акти
 15. § 13. Підзаконній нормативний акт державного ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації. Підзаконній нормативний акт комерційної організації
  корпоративними нормативними актами. Корпоративний нормативний акт - це акт-документ органу управління комерційної та некомерційної корпорації - ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації, Який містіть Корпоративні норми, спрямовані на саморегулювання відносін, что складаються в ній, путем конкретізації розпоряджені нормативно-правових АКТІВ, виданя законодавцем, а такоже віщімі правотворчу-ми органами,
 16. Форми (джерела) права
    особливість? Під формою права - способом його вираження - розуміються нормативні акти, прецеденти, правові звичаї. Історично склалося так, що в правових системах таких держав, як Росія, Франція, ФРН, Італія, Швейцарія. Японія та ін, найбільш поширеною формою права є нормативний акт. Водночас у правових системах Великобританії, Австралії, Канади, США і
 17. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
    корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 18. 48.Хар-ка і зміст нормоуст. діяльності прав-в.
    нормативних актів, що діють в будь-якому закордонній державі. Нормотворча діяльність прави-тва може бути підрозділена на три основні галузі: 1. Уряд видає різного роду нормативні акти на основі та на виконання парламентських законів. Мова йде в даному випадку про нормативні акти, прини-травнем з питань, що не входять, як правило, у сферу виключної
© 2014-2020  ibib.ltd.ua