Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними

^

У роботі Р. І. Кондратьєва, одного з перших дослідників

корпоративного регулювання, відображений погляд на корпоративні

норми як на норми, підлеглі загальнодержавним нормам

На питання, чи вправі підприємства видавати свої норми не на основі

загальних норм, а керуючись тільки принципами права ? - Автор

відповідає негативно, вважаючи при цьому, що "юридичний вакуум

повинен бути заповнений в цьому випадку яких-небудь проміжним

нормативним актом (типовими положеннями, правилами, інструкціями-

ями, рекомендаціями), норми якого були б мейее загальними. (* 1)

На сьогоднішній день такий погляд на співвідношення законо-

тільних і корпоративних норм є архаїчним.

Соціально-

політична обстановка змінилася настільки, що можна говорити

про зміну соціального ладу. Саме це змушує перейти від

розгляду корпоративних норм як норм, що заповнюють прогалини

в нормативній системі і мають додатковий, субсидіарний

характер, до визнання за ними самостійного регулюючого

значення.

Від всеосяжного, всеосяжного, проникаючого в усі

пори суспільного життя централізованого правового регулювання-

ня давно пора було піти. Зараз стоїть завдання зробити государ-

ственное регулювання мінімальним, виборчим, впорядковуючи-

ющим лише те, що не можна не регулювати з центру.

(** 1) Див: Кондратьєв Р.І. Локальні норми трудового права і матеріальних

ве стимулювання. С. 120.

Поняття "централізовані норми" і "корпоративні норми"

повинні розглядатися не як підлеглі, а як супідрядні.

слід передбачити варіант альтернативний або винятковий,

обумовивши умови його застосування. Інакше корпоратив-

ві норми можуть виявитися різновидом диктату, тільки вже не

державного, а колективного, переважної волю індивідів.

92

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна"? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними "
 1. Типи зобов'язань.
  Норм права, рівною мірою застосовних до всіх численним і різноманітним договірним зобов'язанням. Сукупність цих правових норм утворює загальну частину інституту договірного
 2. ? 4. Нормативна регламентація договірної роботи
  корпоративними актами. Вони мають різні назви: Про ве-деніі договірної роботи на підприємстві, Інструкція про порядок ведення договірної роботи, Інструкція про порядок розробки та укладення договорів, Положення про порядок пред'явлення претендувати-зій та позовів за невиконання зобов'язань, Положення про ведення претензійної роботи на підприємстві тощо Як бачимо, акти, що регулюють договірну
 3. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
  корпоративного
 4. II. Тенденції в розвитку корпоративного права за кордоном і в Росії
  співвідношення публічного та приватного права. Зараз корпо-ратівное право почало швидко розвиватися, а все, що раніше вважалося сферою спільних інтересів і регулювалося за допомогою законодавчих норм, поступово звужується. Корпоративними нормами вже починає регулюватися викорис-ня підприємствами фінансів, застосування праці, їх управлінські та організаційні відносини, рух
 5. Яке значення має колективний договір?
  співвідношенні між централізованим і 53 децентралізованим, тобто локальним регулюванням умов праці на підприємстві, в установі , організації на користь останнього. Сучасний етап розвитку трудового законодавства характеризується скороченням централізованого методу і значним розширенням колективно-договірного регулювання трудових відносин. Акцент регулювання неминуче
 6. 4. Виборча система
  корпоративними нормами громадських об'єднань, що беруть участь у виборах (насамперед статутами та іншими документами політичних партій), звичаями та традиціями, нормами політичної моралі, етики та ін На практиці існують також пов'язані з виборами суспільні відносини, які взагалі ніякими нормами не регулюються і складаються кожен раз по-різному, але вони у виборчу систему не Реєстр корпоративних прав держави.
 7. корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
  § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
 8. корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
  ? 2. Поняття і види договірної роботи
 9. корпоративних). (* 1) Предмет договірної роботи складають господарські догово-ри, через які і реалізуються результати виробничої комерційної діяльності корпорації. Суб'єкт договірної роботи - це різні корпорації, господарські зв'язки яких підлягають договірному оформленню. Суб'єктів договірної роботи характеризує здатність від свого імені вчиняти дії,
  5. Корпоративні правовідносини
 10. корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією та її майном. Реалізуючи свої
  ? 3 . Особливі ознаки корпоративних норм
 11. корпоративні норми від інших соціальних норм, а також від близьких їм по суті цін-!! 87 тралізованних правових норм. Які ж особливості корпоратив-них норм? Автори, що зверталися до детальної характеристиці корпоратив-них норм, не були на цей рахунок одностайні. Так, на думку Р.І. Кондратьєва, корпоративна (локальна) норма, по-перше, як би синтезує волю держави і
  § 4 . Корпоративні норми и норми права
 12. корпоративних норм належати: - норми, Ідо містяться у документах некомерційніх, недержавних корпорацій - Громадський об'єднань (партій, профспілок, добровільніх товариств, что грунтуються на членстві); - норми, что містяться у документах КОМЕРЦІЙНИХ корпорацій, самперед тихий, что створюються для підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (господарських товариств - ПОВНЕ, командитне, акціонерніх товариств -
  ? 5. Правовий характер корпоративних норм
 13. співвідношення централізованих і корпоративних норм стало харак-терізоваться не підпорядкування, а соподчиненностью (рис. 4).!! 94-друге, в загальних нормах визначаються напрями корпоратив-ного регулювання шляхом вказівки на цілі, завдання общес-тва, держави , того чи іншого нормативного акта, або на призначають-чення того чи іншого виду діяльності. Так, наприклад, в преамбулі
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 с., 1995
 14. ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм

 15. корпоративні норми є різновидом норм соціальних , остільки їм притаманні ознаки, загальні для всіх соці-альних норм без винятку.!! 86 1. Корпоративні норми регулюють не окремий випадок чи конкретні суспільні відносини, а типові ситуації або вид відносин, що мають місце на підприємстві, в організації, і в цьому плані можна говорити про створення моделі корпоративних
  Управление корпоративними правами держави.
 16. корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ЦК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
  ? 5 . Юридична служба на підприємстві
 17. корпоративних актів. Ці акти вельми різно-образні. Найбільш важливими з них є: Статут, Колективний договір. Правила внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції про ведення договірної, претензійної та позовної роботи та ін У цих актах повинна знаходити відображення специфіка підприємства. Так, в Інструкції про ведення договірної роботи визначаються підрозділ-лення, що займаються оформленням,
  корпоративных актов. Эти акты весьма разно- образны. Наиболее важными из них являются: Устав, Коллективный договор. Правила внутреннего трудового распорядка, Инструкции о ведении договорной, претензионной и исковой работы и др. В этих актах должна находить отражение специфика предприятия. Так, в Инструкции о ведении договорной работы определяются подразде- ления, занимающиеся оформлением,