Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 5. Правовий характер корпоративних норм

Визнання самостійного регулюючого значення корпора-

тивних норм зовсім не означає виведення їх за рамки поняття

"право" . Що ж дозволяє віднести корпоративні норми до норм

права і, якщо поставити питання інакше, в чому проявляється правова

природа корпоративних норм?

Корпоративні норми є правовими тому, що вони

тісно пов'язані з нормами загальнодержавними. Наведемо ряд

аргументів,

По-перше, в нормах загальної дії передбачається

можливість колективу регулювати свою поведінку самостійно-

тельно. Проте на різних етапах історії Радянської держави

ця можливість носила різний характер.

У пору розквіту бюрократичного соціалізму (сталінська епоха

питома вага корпоративного регулювання був мінімальним

Можливість прийняття корпоративних (локальних) норм визначаються-

лась кожен раз індивідуально щодо конкретних підпри-

ятий. Небагато підприємств удостоювалися "честі" врегулювати

той чи інший питання самостійно . Колективні договори були,

мабуть, єдиною формою корпоративного регулювання. Але

з 1936 р. і вони стали зникати, оскільки все, що стосується праці,

стало визначатися в нормативних актах, що видаються державні

вими органами (рис. 2).

!! 93

В епоху застою можливість прийняття корпоративних норм

розширилася і стала фіксуватися в законодавчих актах в

формі попереднього санкціонування або делегування пра-

вотворческіх повноважень колективам підприємств. Спочатку право-

мочія носили дуже конкретний характер, наприклад, підприємствам

дозволялося самим встановлювати норми виробітку, графіки змін-

ності, створювати посадові інструкції. Потім правомочності стали

набувати загальний характер. Дозволялося, наприклад, оригінали та

але вирішувати питання преміювання, визначати умови змагання

тощо (рис. 3)

Останнім часом законодавець перейшов до закріплення пре-

зумпціі компетентності підприємств на видання корпоративних норм.

Це означає, що підприємства можуть самостійно вирішувати не

тільки ті питання, по яких законодавець сформулював загальні

норми , а й ті, які він залишив без уваги. Отже,

співвідношення централізованих і корпоративних норм стало харак-

терізоваться не підпорядкування, а соподчиненностью (рис.

4).

!! 94

По-друге, в загальних нормах визначаються напрями кор-

корпоративної регулювання шляхом вказівки на цілі, завдання громад-

тва, держави, того чи іншого нормативного акта, або на призначають-

чення того чи іншого виду діяльності. Так, наприклад, в преамбулі

Закону про приватизацію житлового фонду в РРФСР (* 1) зазначається, що

його метою є створення умов для здійснення права

громадян на вільний вибір способу задоволення потреби

в житло, а також поліпшення використання і схоронності жител-

ного фонду.

Тому РЕУ, встановлюючи для обслуговуваних їм мешканців

будь-які нововведення, зобов'язане керуватися даною нормою

і, припустимо, визначаючи плату за санітарно-технічне обслуговуючи-

ня, має прагнути не тільки до максимальному отриманню

прибутку, але і до підвищення схоронності житла, а також об-

вання , в ньому знаходиться.

По-третє, законодавець вказує межі корпоративного

регулювання. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 5 КЗпП РФ, додаткового-

тільні пільги для працівників можуть встановлюватися підприємством

тільки за рахунок власних коштів. Обмежувальне значення має

і законодавча норма, яка визначає заборонені види де-

ятельности.

По-четверте, корпоративні норми, так само як і норми про-

ного дії, повинні відповідати природі права, ви-

ражаем начала справедливості, принципам права (загальним, отрас-

лівим, міжгалузевим), що становить його стрижень. Так, наприклад,

принципи демократизму не дають права адміністрації з влас-

ної волі перевести підприємство з однієї форми власності

(державної) в іншу (акціонерну). На це їй потрібно по-

лучіть згоду трудового колективу. Однак практика показує,

що це згоду не завжди у колективу питають. Звернення

рад трудового колективу до суду з цього питання породило

нову категорію справ.

По-п'яте, норми, видані державою, в певних слу-

чаях визначають і процедуру прийняття корпоративних норм.

Згідно ст. 103 ГК РФ такі питання, як зміна статуту АТ,

його статутного капіталу, обрання членів ради директорів , реви-

зійної комісії, утворення інших виконавчих органів,

затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, розподіл

ня його прибутків і збитків, а також питання про реорганізацію або

ліквідації товариства, можуть вирішуватися тільки загальними зборами АТ.

(** 1) Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради

РРФСР. 1991. № 28. Ст. 959.

!! 95

По-шосте, корпоративні норми за своїм змістом не повинні суперечити нормам загальнодержавним. Поклади-

ня про те, що норми, що мають меншу юридичну силу, не

можуть суперечити нормам, що володіє більш високою юридичес-

кой силою, яка залежить від місця розташування правотворчого органу

в ієрархії державних структур, є однією з юридичес-

ких аксіом. Її застосування при співвідношенні корпоративних і цін-

тралізованних норм є обов'язковим.

І, нарешті, про найголовніше, що підтверджує правову

природу корпоративних норм. Корпоративні норми забезпечувала-

ються державним примусом. Але слід зауважити, що

воно найчастіше носить опосередкований характер. Так, наприклад , керів-

водій підприємства може самостійно вирішити питання про звіль-

нении, припустимо, недбайливого працівника, поставивши про це в извес-

тность профспілковий орган, якщо такий на підприємстві є.

Але якщо звільнений не погодиться з рішенням про його звільнення і

подасть до суду позов, то суд буде зобов'язаний перевірити ще раз всі йдуть-

тва справи і (якщо не знайде порушень) підтвердити окончатель-

але (вже від імені держави> застосування даної санкції.

Однак застосування заходів примусу, глибоко зачіпають

особистісні інтереси, наприклад, відмова виплатити акціонеру диви-

денді, якщо про їх виплату в певному розмірі мається принци -

піальной рішення загальних зборів АТ, або стягнення з працівника

заподіяної ним шкоди, якщо його розмір перевищує місячний

заробіток, входить до компетенції спеціальних правозастосовних

органів (суду, арбітражного суду) і "обставлено" розвиненою системою

процесуальних гарантій, що значно скорочує можливість

свавілля при застосуванні корпоративних норм.

Спеціальні правозастосовні органи допомагають також

ліквідувати помилки при накладенні санкцій на основі корпора-

тивних норм , оскільки право оскарження будь-який з них закреп-

лено законом.

!! 95

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна"? 5. Правовий характер корпоративних норм "
5. Корпоративні правовідносини
 1. правових утвореннях - корпораціях (від лат. corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п.
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М .: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 с., 1995
 2. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права

 3. корпоративного
  Реєстр корпоративних прав держави.
 4. корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
  § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
 5. корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
  Управление корпоративними правами держави.
 6. Правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на стадії становлення. Ее ефектівній розбудові перешкоджає відсутність необхідного законодавства. Відповідно до ст. 168 ГК України, Корпоративні права держави здійснюються визначеними законом центральними органами віконавчої власти та
  Глава 9. Державно-правове регулювання корпоративної діяльності
 7. правове регулювання корпоративної
  ? 1. Поняття корпоративних норм та їх ввди
 8. правові норми (наприклад, виплата дивідендів в кінці кож-ного півріччя). Корпоративні правові норми регулюють найважливіші відносини, що складаються на підприємстві, і тому серед ін-ших соціальних корпоративних норм вони є найбільш значи-мимі. Про них і піде мова в подальшому. Для стислості будемо називати їх "корпоративні
  1. Класифікація цивільних правовідносин
 9. правових норм, що підлягають застосуванню в процесі виникнення, реалізації та припинення правовідносин. За характером взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини; по об'єкту поділяються правовідносини майнового і немайнового характеру; за способом задоволення інтересів уповноваженої особи розмежовуються речові і
  § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
 10. корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
  § 8. Правопорядок і громадський порядок
 11. правових, а й інших соціальних норм: норм моралі, звичаїв, корпоративних норм і т.д . Отже, суспільний лад є стан урегульованості суспільних відносин, заснований на реалізації всіх соціальних норм і принципів. Громадський порядок забезпечується переважно силою громадського впливу. Але це не означає, що його стан байдуже для держави. С
  § 4. Корпоративні норми и норми права
 12.   правових актах; 5) ? Додатковий Стосовно норм права, виданя державою. 1) встановлюються від имени Держава і віражають волю Всього народу (через поєднання Громадському, групових и особіст інтересів), 2) обов'язкові для всіх громадян держави, тоб НЕ мают кількісної візначеності; 3) Забезпечують, крім других способів, державним примусом; 4 ) НЕ залежався від змісту корпоративних норм; 5) ?
   1. Адміністративно-правова норма
 13.   правові, регулюючі відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми
  правовые, регулирующие отношения в сфере государственного управления, а также отношения управленческого характера, возникающие в процессе осущест- вления государственной деятельности. Особенности административно-правовых норм: 1. Целью административно-правовых норм является обеспечение организации и функционирования всей системы исполнительной власти. 2. Административно-правовые нормы