Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Принципи створення корпоративних норм

Принципи права - це основоположні ідеї, начала, Вира-

жающие істота права і випливають з генеральних ідей спра-

ведлівості і права. (* 1) Справедливість і свобода декларуються в

найбільш важливих нормативно-правових документах, включаючи між-

(** 1) Див : Бабаєв В.К. Лекції 5 / / В кн.: 06щая теорія права: Курс лек-

ций. Нижній Новгород, 1993. С. 128.

!! 96

народні, а потім отримують розвиток і деталізацію в інших

законодавчих приписах. Вони ж повинні пронизувати і

корпоративні акти.

До числа принципів, на яких заснована побудова корпора-

тивних норм, відносяться наступні.

1.Принцип демократизму у формуванні '

корпоративних норм, тобто найбільш повний облік інтересів усіх

членів колективу корпорації.

Прийняття корпоративних норм загальними зборами колективу

підприємства дозволяє, як правило, втілити цей принцип в'-

життя. Хоча і тут не виключені промахи. Іноді буває й так,

що колектив працівників приймає рішення, не маючи повної

інформації про стан справ, а іноді користуючись спотвореними

відомостями про наслідки даного рішення. Трапляється, що перед-

варітельно колектив піддається обробці з боку підпри-

приємець, профспілкових органів та інших зацікавлених осіб,

органів і організацій. У зв'язку з цим таке рішення, можливо,

зовні і виглядатиме демократичним, а по суті нічого спільного

з істинною демократією мати не буде.

Ще більше проблем з реалізацією цього принципу на практиці

виникає тоді, коли корпоративні норми приймаються управлен-

тичними органами підприємства (колективними або одноосібними).

Випадки порушення принципу демократії в процесі прийнятого

рішення, корпоративних актів останнім часом все частіше і частіше

потрапляють на сторінки періодичної преси у зв'язку з приватизацією

підприємств. Серед керівників нерідко перебувають "сміливці",

беруть на себе вирішення цього важливого питання, що зачіпає

долю багатьох і багатьох працівників, хоча закон вимагає з'ясування

на те думки працівників колективу як неодмінного умо-

вия приватизації. Не завжди у колективів є юридичні

кошти поправити зарвалися керівників, які не бажають вва-

таться з волею колективу.

2. Принцип гуманізму, тобто людинолюбства,

поваги гідності особистості, створення всіх умов, необхід-

екпортувати для нормального його існування і розвитку.

Корпоративні

норми, детально регулюють умови застосування праці, отри-

ня винагороди за працю та інші питання, дозволяють загальний

теза про людинолюбство наповнити конкретним змістом. Так,

наприклад, якщо в корпоративному акті для матерів, які мають мало-

річних дітей і перебувають у відпустці по догляду за дитиною,

передбачається виплата цілком пристойних допомог за рахунок коштів

підприємств, то це свідчить про турботу корпорації не тільки

про матерів-робітниць підприємства, а й про підростаюче поко-

леніі.

3. Принцип рівноправності. Він виражається

в тому, що всі члени корпорації незалежно від національної,

статевої, релігійної та іншої приналежності, посадової чи

іншого положення мають рівні права і в однаковій мірі несуть

відповідальність. Цей принцип не можна розуміти спрощено. Його

реальне втілення залежить від кваліфікації працівника, стажу його

роботи та інших конкретних обставин. Так, в корпорації

"Мікрохірургія ока", керованої акад. С. Федоровим, отримай-

емая в процесі діяльності прибуток розподіляється в якості

винагороди за працю у такій пропорції: 1 частку - технічний

персонал; 2 - медсестри, 3 - лікарі; 4 - керівники.

На жаль, принцип рівноправності реалізується на практиці не

завжди. На багатьох підприємствах з питання про преміювання изда-

ються два корпоративних акта: один щодо робітників, де, як

правило, сума премії визначається у відсотковому відношенні до

середній заробітній платі, інший визначає преміювання керівників-

дящіх працівників корпорації, у яких сума премії знаходиться

найчастіше в кратному відношенні до середньої заробітної плати. На-

особа дискримінація однієї з категорій корпорації - робітників.

Іноді на папері (в корпоративних актах) все гладко, тобто не проглядається утиску прав жодної з категорій працівників

корпорації, але на ділі допускається щодо будь-якої з них

дискримінація . Не секрет, що в період переходу суспільства на

ринкові відносини і скорочення чисельності або штату праців-

ков найвразливішою частиною працівників у цьому плані виявилися

жінки, які мають дітей.

4. Законність, тобто точне дотримання загально-

дарських норм. Корпоративні норми не можуть їм суперечити,

а повинні знаходитися з ними у відносинах підлеглості, якщо обидва

виду норм регулюють один і той же питання.

Це аксіома.

Принцип законності виражається і у вимозі непротіворе-

чівості самих корпоративних актів один одному. Між ними до-

лжна бути ієрархічна субординація залежно від юридичес-

кой сили. Більшої юридичною силою володіють норми об'єднань

ня, потім підприємства, а потім структурних одиниць (бригад, відділень-

лов). Юридична сила залежить і від суб'єкта, що прийняв корпо-

ратівная акт. У цьому плані у міру зростання юридичної сили

акти повинні розташовуватися в такій послідовності:

1) прийняті в порядку єдиноначальності директором (президентом кор-

пораціі), 2) прийняті радою директорів: 3) прийняті загальними

!! 98

зборами трудового колективу (акціонерів). Якщо рассматривав

корпоративні акти з тимчасової співпідпорядкованості, то при одно-

юридичною силою і однаковому предмет відання або питання, ІМТ

регульованого , повинні застосовуватися ті, які видані пізніше

Пізніший акт скасовує раніше видані.

5. Науковість, тобто глибока і всебічна проработ

змісту нормативних актів. Наукова обгрунтованість конкурують-

них актів, прийнятих у процесі підприємницької діяч

ності, залежить значною мірою від рівня підприємства. Якщо

порівняти завод "Уралмаш", що має мережу наукових відділів, втуз, і

допустимо, магазин, то буде ясно, що втілити в життя принцип

науковості при прийнятті корпоративних актів під силу далеко ие

всім підприємствам. У цьому відношенні велике значення має ие

тільки рівень, а й величина підприємства. Але головну роль в

забезпеченні наукової обгрунтованості корпоративних норм грає

кваліфікація працівників: освіта, інформованість про досягнень-

женіях науки, здатність їх сприйняти. Говорячи про виконання

принципу науковості, не можна не відзначити і значення фінансів: їх

наявність у необхідних випадках дозволить скористатися послугами

незалежних консультантів , експертів.

Неосяжні можливості залучити дані науки і почт

миттєво отримати користь маються в області менеджменту. У нас

поки ця наука недооцінюється. Західні підприємці, а япон-

ські особливо, від впровадження її досягнень отримують великий

ефект.

!! 99

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 6. Принципи створення корпоративних норм"
Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
 1. корпоративного
  ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
 2. створенні моделі корпоративних відносин. Типовість відноситься, як правило, до існуючих ставлення-ніям, однак вона може стосуватися і нових соціальних зв'язків, повторюваність яких в майбутньому передбачається, якщо не з дост-вірністю, то з великим ступенем ймовірності. Наприклад, будів-кові корпорація "Екіпаж", починаючи будувати одно-, двох-, трьох-кімнатні квартири в м. Москві, робила
  Реєстр корпоративних прав держави.
 3. Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
  § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
 4. корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
  5. Корпоративні правовідносини
 5. корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995
 6. Управление корпоративними правами держави.

 7. Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
  § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
 8. корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
  ? 1. Поняття корпоративних норм та їх ввди
 9. корпоративних норм: а. Несоціальні корпоративні норми, що регулюють відносини членів корпорації до яким-або матеріальним об'єктам, використовуваним в їх діяльності. Серед них можна виділити: норми технічні (наприклад, правила роботи з ПЕОМ, пра-вила експлуатації "x''-агрегату, машини тощо); санітарно-гігієнічні (наприклад, правила прибирання приміщень після закінчення роботи);
  Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
 10. корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств "від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
  корпоративними правами та/або їх здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно зі ст. 1 якого державні підприємства (за винятком будівельних організацій,