Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Яке значення має колективний договір?Перехід до ринкової економіки і відхід від авторитарно-командної системи управління зумовив зміни у співвідношенні між централізованим і

53

децентралізованим, т . е. локальним регулюванням
умов праці на підприємстві, в установі, організації на користь останнього. Сучасний етап розвитку трудового законодавства характеризується скороченням централізованого методу і значним
розширенням колективно-договірного регулювання
Трудових відносин. Акцент регулювання неминуче зміщується з централізованого на децентралізоване, з законодавчого З на регулювання колективними угодами і договорами; нормативного З на
індивідуально-обязательственное.1

Кодекс законів про працю України повинен стати законодавчим актом, який встановлює і закріплює основні принципи і положення, мінімальні гарантії та способи захисту трудових прав, а більшість питань, пов'язаних з регулюванням умов
праці та її оплати, наданням соціальних благ
й переваг, повинні вирішуватися в колективному
договорі. Роль колективних договорів в сучасний
період настільки підвищилася, що всю систему регулювання праці нерідко називають колективно-договірної сістемой.2

Після прийняття Міжнародною Організацією Праці
Конвенції № 98 від 1948 ИО застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорови та Рекомендації № 91 від 1951 ИО колективних договорахи система колективних договорів
отримала загальне визнання.

На думку В.І.Прокопенко, у висновку колдоговору має бути зацікавлений і роботодавець. Будучи
задоволеними умовами колективного договору,
працівники в період його дії, як правило, не виступають з новими вимогами, в результаті чого

'Барабаш О.Т. Роль Кодексу про працю в удосконаленні правового регулювання трудових відносін / / Правова держава
Україна: проблеми, перспективи розвітку. Короткі тези
доповідей та наукових Повідомлень республіканське наук.-практич. конф. З Харків, 1995.З 9-11 листопаду. З С. 195.

2 Праця і зарплата.З 1994. З ХЕ11. З С. 4.

Підприємство може стабільно працювати без виникнення конфліктних ситуацій '

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Яке значення має колективний договір?"
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  Поняття цивільної правосуб'єктності. Суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, існують між людьми. У відносини можуть вступати як окремі громадяни, так і колективні утворення, які мають передбаченими законом ознаками. До числа таких утворень відносяться організації, іменовані юридичними особами, а також особливі суб'єкти цивільного права-держави,
 3. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
  Законодавство Російської Федерації не обмежує право трудящих на об'єднання у профспілки залежно від форми власності підприємства, на якому вони зайняті. Так, відповідно до статті 225 КЗпП РФ, працівникам забезпечується право на об'єднання у профспілки. Державні органи, підприємства, установи, організації зобов'язані всіляко сприяти профспілкам в їх діяльності. Мало
 4. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України?
  Відповідно до Закону ИО Конституційному Суді Украіниі від 16 жовтня 1996 р. Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки про конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України , правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, має право офіційного тлумачення Конституції та законів
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  Поняття пристрої государ-ства. Форма правління. Поділ та об'єднання влади, функцій і праці з державного управління. Законодавча, виконавча, судова влади. «Четверта» влада - засоби масової інформації. Влада голови держави. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій. Політичний режим. Види політичних режимів. Після того як
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 7. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  Поняття норми права та її ознаки. Структура норми права. Відмінність норми права від індивідуальних правових приписів. Способи викладу правових норм у нормативно-правових актах. Види і класифікація норм права. Підшукуючи образне порівняння для норми права, я подумав, що, мабуть, найточнішим буде подання про це соціальне явище як про первинної клітинці або як про атом правової
 8. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  Система права і правові системи. Структура права. Система права і система законодав-ства. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Міжнародне право. Розуміння права як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи
 9. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  Правові відносини як форма суспільних відносин. Правові норми і правові відносини. Зміст і види правовідносин. Суб'єкти правовідносин та їх характеристика. Об'єкти правовідносини та їх характеристика. Юридичні факти. Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних
 10. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  Поняття, форми, методи реалізації права. Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права. Пряма дія Конституції. У попередній темі про правовідносинах підкреслювалося, що мова йде про юридичній формі втілення права в життя. Наділення учасників суспільних відносин правами, обов'язками, перетворення їх на суб'єктів правовідносин,