Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА


Поняття, форми, методи реалізації права. Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права. Пряма дія Конституції.
У попередній темі про правовідносинах підкреслювалося, що мова йде про юридичній формі втілення права в життя. Наділення учасників суспільних відносин правами, обов'язками, перетворення їх на суб'єктів правовідносин, формування їх суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, роль юридичних фактів і т.д. - Все це юридичні властивості дії правової норми. Але крім цих юридичних властивостей, теорія права виділяє і соціальні властивості дії правової норми, соціальну реалізацію права. Цей аспект життя права і розглядається в темі «Реалізація права».
Йдеться, по суті, йде про те, як, яким способом сам суб'єкт реалізує право, які соціальні, психологічні, організаційні процеси при цьому виникають.
Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності по здійсненню прав, виконання обов'язків.
Виділяються чотири такі форми діяльності з реалізації права: дотримання, виконання, використання, застосування права. У чіткому визначенні цих форм полягає велике наукове завоювання теорії права, т.к. аналіз дозволяє встановити способи активної діяльності самих суб'єктів права в суспільстві, розвиток правової комунікації, інші аспекти втілення права в повсякденне соціальне буття.
Дотримання права передбачає звичайне рутинне, але дуже важливе для впорядкованості, стабільності суспільства поведінку суб'єктів права. Саме в цьому сенсі йдеться про законослухняних громадян, які утримуються від дій (чи без-дії), що порушують норми права. Це одна з поширених форм правомірної поведінки. Але яка? Дотримання - це пасивна форма реалізації права, усвідомлене чи неусвідомлене поведе-ня за звичкою: «так чинять усі свої», «так належить» і т.п. Пасивна в тому сенсі, що не вимагае від суб'єкта-яких активних дій у правовій сфері. Просто дотримуються відомі принципи або норми правової поведінки - і цим дотримується право.
По суті, тут діють тонкі психологічні механізми наслідування виконанню вимог тих принципів і норм права, які засвоюють в дитинстві, від батьків, оточення, середовища і т.д.
Ми дотримуємося право, коли переходимо вулицю на «червоне світло», коли віддаємо своєчасно і повністю борг, коли враховуємо права і законні інтереси інших громадян. Сама формула - облік законних інтересів - говорить про те, що дійсно існують, наявні законні соціальні інтереси.
Дотримуватися свої і чужі законні інтереси - це означає якраз забезпечувати баланс, міру між своїми правами і свободами і правами і свободами іншої людини, спільноти. Мій законний інтерес, що випливає з мого права на творчу діяльність, полягає у створенні належних умов для наукових занять і тому подібного проведення часу. Він не повинен порушуватися правом іншого суб'єкта на відпочинок під оглушливий гуркіт магнітофонного музики, що заважає моїм заняттям. Дотримання права обома суб'єктами і є одна з форм соціальної реалізації цього права. І, зрозуміло, це робиться для досягнення якихось соціальних цілей, вирішення завдань, а зовсім не для того, щоб показати - ось як я дотримуюся закон. Дотримання права стає попутної формою звичайної життєдіяльності людей в рамках встановлених прав і обов'язків.
Виконання права передбачає активне виконання обов'язків. Ці обов'язки виникають з вимог закону або умов договору. Тому їх реалізація визначається як виконання права. Ці обов'язки, поряд зі своєю юридичною формою, мають і соціальний зміст. Виконання права передбачає існування механізму, принуждающего у разі потреби до виконання обов'язків.
Звернення, скарги у відповідні державні органи приводять в дію цей механізм для того, щоб змусити громадянина виконати його обов'язки (повернути борг, виконати роботу, відшкодувати збиток і т.д.).
Виконання права як форма реалізації має своїм суб'єктом не тільки громадянина, а й колективне утворення, а також посадова особа. У складній взаємозалежності і взаємодії громадян між собою, громадян і державних органів і відбувається феномен іс-нання права.
Використання права - це ще один активний спосіб втілення права в життя, форма активного, навіть творчого забезпечення суб'єктом своїх законних інтересів.
Наприклад, суб'єкт ставить перед собою соціальну мету - приватизувати квартиру і для цього починає пошук правових засобів (нормативно-правових актів, документів, органів, що здійснюють правову процедуру і т.п.), які б дозволили йому здійснити своє соціальне намір. Він пише відповідну заяву, звертається з ним до відповідного органу, бере участь у певних процедурах - він використовує своє право, здійснює тим самим його втілення в життя.
Зрозуміло, найчастіше суб'єкт і не віддає собі звіт, що це якась особлива форма: використання права. Просто він активно діє на правовій основі, домагається своїх цілей - вступає до інституту, захищає свою власність і т.д. Але, втім, адже саме так ми часто і не віддаємо собі звіт, що говоримо прозою, як не віддавав собі в цьому звіт один мольеровский герой. Що з того!
Підкреслимо: у міркуваннях про форми реалізації права немає і дещиці казуїстики і схоластики. Розрізнення форм реалізації права дозволяє нам вибирати з усього правового арсеналу спосіб найбільш оптимальної поведінки, найбільш економічні і ефективні засоби для досягнення конкретних соціальних цілей: дотримання, виконання або використання права.
Використання права дійсно передбачає активне, свідоме ставлення до своїх прав і свобод - суб'єкт має можливість здійснити вибір різних варіантів поведінки. Він стає вільним, незалежним громадянином, справжнім членом суспільства - і це ж те, що й потрібно на сучасному етапі суспільного розвитку.
Але з цим вибором, з інтенсивністю використання своїх прав органічно пов'язаний і такий несподіваний юридичний феномен, як зловживання правом.
Вживання (використання) права «на зло», в обмеження прав і свобод інших з'являється там і тоді, де і коли порушується міра розумного соціальної поведінки, порушується баланс своїх і чужих прав.
Зловживання правом може набувати й такі збочені форми соціальної поведінки, коли воно стає навіть кримінальним злочином.
Наприклад, стаття 29 Конституції РФ встановлює свободу масової інформації, тобто можливість засобів масової інформації без цензури, без втручання держави поширювати інформацію для невизначеного кола осіб.
Але якби засіб масової інформації (газета, телерадіокомпанія) стало при цьому розпалювати національну ненависть, закликати до руйнування цілісності держави, зайнялося б вихвалянням (пропагандою) війни, то її керівники в силу статті 4 Закону РФ «Про засоби масової інформації-ції» вчинили б злочин, іменоване зловживанням свободою масової інформації, і підлягали б залученню до кримінальної відповідальності.
Може виникнути і ситуація, коли право на передвиборну агітацію також перетворюється на зловживання цим правом. Наприклад, якщо кандидат у депутати починає «поносити» своїх політичних опонентів, поширюючи про них відомості, що не відповідають дійсності і порочать їх честь, гідність і ділову репутацію. Право вести передвиборну агітацію він мав, він його використав, але при цьому перевищив міру полеміки, «забув» про права інших кандидатів, порушив баланс.
Зловживання правом - явище мало вивчене в теоретичному плані, але приобретающее підчас зловісне, навіть згубне властивість для правової системи. Це як зловживання алкоголем, яке стає згубним для індивіда, а часом при масовому зловживанні і для суспільства. Ось чому навіть сам підхід до вивчення цього явища з позицій використання права, його заходи видаються вельми соціально важливими і теоретично плідними.
Зловживання правом - це якраз той випадок, коли порушується саме суб'єктивне право - міра можливої поведінки, порушуються кордону, встановлювані цим заходом. У ситуації зі зловживанням свободою масової інформації відбувається неприпустиме самостійне розширення суб'єктом свободи масової інформації шляхом включення і цю свободу дій, в тому числі інформаційних, агітаційних або пропагандистських, які самі є протиправними - пропаганда війни, руйнування ціле-стности держави, розпалювання національної ворожнечі та т . п.
Правомочність діяти відповідним чином у суб'єкта є, але він це правомочність використовує безмежно, включає в нього такі змістовні моменти, які порушують міру можливої поведінки іншого учасника суспільних відносин. Він тим самим переводить спрямованість спільних дій («зчеплення») учасників суспільних відносин в протилежну сторону. А це вже не стабілізує соціальну систему, а, навпаки, руйнує її рівновагу.
Особливою формою реалізації права є застосування права.
Право застосовують лише ті структури, посадові особи, які мають владні повноваження. Громадянин право не застосовує, хоча в деяких випадках наділяється правомочностями активно перешкоджати протиправної поведінки іншої особи. Наприклад, в ситуації так званої необхідної оборони, коли під безпосередньою загрозою опиняється життя, здоров'я обороняється особи, його близьких.
Але, як правило, застосовують право органи держави, представники влади, тобто ті, хто наділений спеціальною компетенцією, або ті особи, чия робота пов'язана з правоохоронною діяльністю. Формою правозастосування може бути примус, насильство над особистістю, проте засноване на законі. Примус може здійснюватися безпосередньо, наприклад для запобігання злочину, або в чітко встановленої процедурної формі. Остання припускає видання відповідним держав-ного органом так званих правозастосовних актів, в яких і реалізуються їх владні повноваження. Застосування права здійснюється щодо громадянина і, як правило, зачіпає його права і свободи.
Роль і значення застосування права настільки велике в житті права, що багато вчених виділяють цю форму реалізації права в самостійну, вважаючи, що правозастосування, як і правотворчість, - це два особливих напрямки функціонування правової системи. Відповідно розрізняють правозастосовні та правотворчі акти.
Яскравий приклад правозастосування - діяльність судів. Виносячи вирок або прийнявши судове рішення у цивільній справі, суд здійснює застосування права, реалізує споі владні повноваження, вторгається в сферу прав і обов'язків громадянина або відповідного структурного утворення, словом, створює правозастосовний акт, на основі якого може здійснюватися прямий примус, насильство. Таке ж застосування права здійснює і працівник ДАІ, коли карає (штрафує) порушника правил дорожнього руху.
Ось чому застосування права можна визначити як владну правову діяльність органів держав (чи інших органів за уповноваженням держав), а також їх посадових осіб, наділених спеціальними повноваженнями щодо організації або забезпеченню соціальної впорядкованості, стабільності і життя суспільства , по припиненню порушень у цій сфері.
Порядок, стабільність, сталий соціальну рівновагу - це, може бути, самі значні суспільні цінності, та їх захист є найважливішою функцією права.
Але правозастосування - це не тільки боротьба з порушниками громадського порядку, це ще й владна організація самого порядку, відносин беруть участь у соціальному житті суб'єктів.
Призов до армії, зарахування до вузу, призначення на посаду, нагородження орденом - це все правозастосовна діяльність. Тому до теорії права виділяють правоохоронну та оперативно-виконавчу функції правозастосування. По суті, мова йде про реалізацію і формі правозастосування різних правосодержащіх, нормативно-правових актів - законів, постанов, інструкцій і т.п.
 Видаються при тому правозастосовні акти мають індивідуальний, а не загальний характер, вони ніби «нагинають під ярмо закону» тих конкретних громадян, які не хочуть добровільно і самостійно дотримуватися, виконувати право, а також тих учасників суспільних відносин, на яких падає вибір конкретного правоприменителя для організації відповідного порядку, стабільності, діяльності, напрямків соціального роз-ку. Таким чином, правопріменітель володіє можливістю примусово та організаційно забезпечувати виконання, дотримання права, його дію.
 Суб'єктами правозастосування - пра-вопріменітелямі - є органи виконавчої, судової влади, адміністрація підприємств, різні інспекції, прокуратура, громадські організації (у разі делегування їм повноважень) і т.п.
 Всі ці теоретичні положення (про суб'єктів правозастосування, про їхні повноваження, функ-ціях тощо) мають важливе значення. Дійсно, якщо когось штрафує той чи інший представи-тель влади або здійснює інші санкції (наприклад, відвозить зі стоянки автомобіль нібито за нару-шення правил користування стоянкою, та ще при цьому вимагає відшкодування витрат з буксирування ав-томобілів, його перевезенні) , то відразу виникає питання чи має він на це владні повноваження, чи має він право так чинити, а той це випадок, коли повинен діяти (здійснюватися) відпо-відний закон, правові вимоги?
 Це ж питання виникає кожен раз і в діяльності су-так, прокуратури, органів МВС, які спеціально створюються державою, суспільством для право-применительной і тим самим правоохоронної діяльності.
 Так що основні теоретичні положення про застосування права повинен знати кожен юрист, щоб в своїй практичній роботі не допускати помилок, які можуть стати згубними для конкретних осіб, руйнівними для організацій.
 У цьому зв'язку стає дуже корисним знайомство зі стадіями правозастосування, які також виділяє теорія права. Їх декілька.
 Перша стадія. Дослідження фактичних обставин справи, сформованої соціальної ситуації, способів поведінки. Сюди входить встановлення кола фактів, які можуть увійти і сферу застосування права. Що насправді сталося, що вимагає втручання правоприменителя - ось основні питання, які виникають на цій стадії.
 Але факти не просто треба встановити, їх ще треба закріпити, зібрати. Тут дійству ють різні процедури: складання протоколів, відеозйомки, фотографування, інші форми фіксації.
 Потім треба досліджувати факти, визначити їх достовірність, встановити достатність фактів для застосування права. Надмірність і недостатність-це два крайніх випадку в зборі та закріпленні фактів. Навпаки, достатність і необхідність - умови правильного застосування права.
 І, нарешті, на цій стадії вирішується ключове питання - істинні або помилкові оцінки тих чи інших фактів. Що мало місце - вбивство чи самогубство? Був відданий борг або немає ніяких свідчень його повернення? Перевищив швидкість автомобіліст або показання приладу помилкові?
 Оцінка фактів (обставин) з позицій їх істинність або хибність - це особливий предмет теорії права, тієї її частини, яка виділяється як теорія доказів. Сфера використання цих теоретичних знань - кримінальний процес, цивільне судочинство. Тут діє ціла система вимог - про міру достатності і необхідності фактів, процедурах їх оцінки, експертизі і т.д.
 В середні віки в судочинстві встановлювалися формальні критерії доказів: ордалії, оціночні характе-ристики (наприклад, в Європі свідоцтво чоловіки вважалося більш важливим, ніж свідоцтво жінки, свідоцтво двох вважалося більш важливим, ніж свідчення одного і т.п.). Справа не толь-ко в сакралізації судочинства при ордалиях (божий суд), а й у тому, що за таких формальних підходах до фактів, до доказів виключена вільна оцінка і, відповідно, виключаються суб'єктивні помилки правоприменителей, а стало бути, і їх відповідальність. Вельми практичний підхід!
 Чи веде ця перша стадія правозастосування до встановлення об'єктивної істини? Вва-шається, що так, веде. Всебічна оцінка всіх обставин у сукупності, дотримання всіх правил збору та закріплення доказів дозволяє розглядати як достовірні ті чи інші фактичні обставини справи.
 Для цього і використовуються докази, тобто фактичні дані, за допо-могою яких встановлюються обставини, що мають юридичне значення по конкретній справі, - ті самі юридичні факти, про які йшлося вище.
 У рамках теорії права виділяють соб-ного предмет доказування, різні джерела (пояснення, речові докази, екс-пертизи), належність доказів (чи належать вони до конкретної справи), обвинувальні докази і виправдувальні обставини (наприклад, алібі), первинні (з перших рук, очевидця) і похідні (з чуток, зі слів іншої особи), прямі і непрямі і т.п. Вже перелік цих характеристик доказів показує, наскільки різноманітною і самостійної є теорія доказів, яку вивчають спеціально в науках умовного, цивільного процесів.
 Зрозуміло, на цьому етапі правозастосування у випадках правопорушень встановлюється і де-ліктоснособпость правопорушника - чи припустимо застосування щодо нього санкцій або мова повинна йти, наприклад, про примусове лікування в психіатричній лікарні.
 Друга стадія. Вибір норми права, так звана правова кваліфікація дій адресата правозастосування. Визначається - правомірним Чи є поведінка адресата правозастосування або протиправним, а якщо протиправним - то конкретно в чому. По суті, це і є серцевина правопріменітсльного процесу. Правоприменитель зіставляє обставини справи з гіпотезою норми права, з її диспозицією і визначає те правило поведінки, якому зобов'язаний слідувати адресат правозастосування, в необхідних випадках в силу примусу. Позбавлення волі, сплата штрафу, примусове відшкодування шкоди, примусове виконання зобов'язань, дисциплінарне стягнення - всі ці та багато інших правозастосовні процедури здійснюються на підставі правової норми, обраної для даного конкретного випадку. Мета цих заходів - забезпечення владними способами вимог права, конкретного закону, конкретної норми права.
 Адресат може оспорювати вибір норми права, не погоджуватися з кваліфікацією його поведінки, вимагати «перекваліфікації з однієї статті на іншу», може сперечатися про фактичні обставини справи - все це нормальний вміст правозастосування. Але підсумком всіх цих суперечок, розглядів є владне, примусове застосування права до адресата правозастосування, до право-порушнику. І в цьому відмінність правозастосування від виконання, дотримання, використання права.
 Третя стадія. Однак правильне правозастосування відбувається тоді, коли правопріменітель не помилився з кваліфікацією, вибором норми права, перевірив справжність тексту норми права.
 Для цього треба провести аналіз тексту норми права, здійснити формально-догматичний під-хід до норми права: перевірити її на законність появи, на дію в часі, в просторі, по колу осіб. Текст, поміщений в офіційних виданнях - збори законодавства, офіційних газетах (у Росії це «Російська газета»), у відомостях і т.п. аналізують по останній редакції із змінами та доповненнями.
 Особливо обережно через можливі друкарських помилок, спотворень треба відноситься до норм, вміщених у різних збірниках, коментарях. Принаймні, посилання на правові норми при пред'явленні позовів, в різних процесуальних документах повинні бути зро-лани неофіційними виданням.
 Четверта стадія. На цій стадії здійснюється тлумачення норми права, з'ясування її змісту. Ця стадія є настільки багатогранною і значущою, що її слід розглянути особливо, в окремій, наступному розділі.
 П'ята стадія. Винесення рішення компетент-ним органом, посадовою особою.
 На цій стадії здійснює свої повноваження правопріменітель - суд, керівник підприємства, прокурор, автоінспектор ДАІ тощо
 Шоста стадія. Нарешті, в окрему стадію виділяють процедуру доведення змісту рішення до відома адресата правозастосування, зацікавлених осіб та організацій. Процедури тут також різні: опублікування, розсилка і т.п.
 До всіх цих стадіях правозастосовчого процесу теорія права формулює загальні вимоги. Вони такі: правопріменітелі повинні забезпечувати законність, обгрунтованість, справедливість і доцільність правозастосування. По суті, це не що інше, як принципи правозастосування.
 Законність передбачає дотримання всіх процедурних вимог при кваліфікації обставин справи, при виборі і використанні норми права. Обгрунтованість забезпечує правильну кваліфікацію, вибір відповідної норми і поширення її дії на оцінку поведінки адресата застосування права. Справедливість - великий критерій, коли в оцінці того чи іншого правопорушення необхідно рахуватися з його причинами, з особистістю правопорушника. Наприклад, справедливим є відповідне, а зовсім не супержорстокий покарання. Справедливим може виявитися навіть звільнення від покарання і, навпаки, жорстоке відплата за антилюдські злочини, наприклад терористичні акти.
 Нарешті, доцільність - це також принцип правозастосування, який передбачає оцінку конкретного правозастосування за критерієм - а чи треба взагалі застосовувати право, соціально корисно це, та й індивідуальні особливості, обставини при цьому слід враховувати право-применителей. Тут можуть бути дві крайності.
 З одного боку, доцільність іноді підмінює законність і залишається непокараним той чи інший правопорушник. А відомо, що ефективне застосування права полягає не в жорстокості, а в невідворотності. З іншого боку, через помилково зрозумілої доцільності міра застосування права всіляко порушується, правопорушник піддається наджорстоке покаранню.
 Так, в 30-ті роки в Росії під приводом захисту соціалістичної власності піддавалися жорстокому покаранню (10 років позбавлення волі) ті особи, які збирали для себе колоски, залишені на полях після збирання зернових. Та хіба мало було у вітчизняній історії права випадків, коли панувала так звана доцільність, коли, наприклад, на се основі взагалі народилося в законодавстві поняття «соціально небезпечна особа». І ці особистості, «небезпека» яких довільно визначали органи внутрішніх справ, попросту виселялися «в місця не настільки віддалені».
 Особлива розмова про акти застосування права. Ці акти теорія розмежовує з нормативно-прановимі актами. Дійсно, вони мають своїм адресатом індивідуального, персоніфікованого суб'єкта. У них спеціальні зовнішні атрибути, які свідчать про те, який правопримени-тель і коли їх прийняв. Ці акти мають зовнішні, формальні реквізити - печатки, штампи, підписи, що підтверджують їх юридичне значення. Як правило, це письмові документи, хоча з використанням ЕОМ з'явилися і так звані машинні документи на технічних носіях інформації. Проте слід враховувати, що правозастосовні акти незалежно від носіїв є офіційними, тобто прийнятими відповідно до компетенції того чи іншого органу, відповідно до повноважень посадової особи.
 Правозастосовні акти класифікуються за правопріменітелям, їх компетенції, повноваженнями. Розрізняють правоохоронні акти суду, прокуратури, органон МВС тощо За характером актів розрізняють вирок суду, наказ керівника, постанова інспекції тощо
 Виникає ще два великих питання в темі «Правозастосування». Перший - як бути, коли в праві існують прогалини, коли правопріменітель об'єктивно не може знайти відповідну норму права; другий - що означають поняття «дія права», «дія закону», як вони співвідносяться з формами правозастосування.
 Прогалини в праві мають об'єктивну і суб'єктивну природу. Законодавець може бути не готовий до прийняття того чи іншого закону. Законодавчий орган роздирають політичні пристрасті, зіткнення інтересів соціальних груп, політичних партій. Верхня палата відхиляє закон, прийнятий нижньою палатою. Суспільні відносини володіють такою новизною і ступенем складності, що незрозуміло, як, за допомогою яких правових засобів їх треба регулювати. Це об'єктивні чинники. Вони ведуть, як стверджують деякі вчені, до появи так званих правових вакуумів. До суб'єктивних відносяться недосконалість законодавства, відсутність належної законодавчої техніки тощо Наприклад, при підготовці Закону Російської Федерації про демонстрації, ходи, зборах законодавці просто забули про таку форму протестів, як пікетування. Або, наприклад, в законодавстві відсутнє поняття «найманець», а найманство як реальне явище розвинулося у військових конфліктах в Югославії, Чечні.
 Разом з тим неприпустимим є відмова суб'єкту права в правосудді під приводом недосконалості законодавства. Значить, правопріменітель повинен оцінити, що перед ним: пробіл у праві або небажання законодавця регулювати відповідні суспільні відносини.
 Але якщо встановлюється шляхом тлумачення, що правопріменітель має справу з пропуском, з правовим вакуумом, він може спробувати вирішити спір, розглянути ситуацію, застосувавши або аналогію права, або аналогію закону.
 Аналогія права - це застосування права виходячи із загального змісту і загальних засад права, з того, що називають «ratio legis». Тут орієнтирами можуть бути, крім загальних положень національного права, загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Загальні норми конституцій, застосовувані безпосередньо, також підчас цілком вдала форма аналогії права.
 А аналогія закону - це застосування в «Пробільні» ситуації схожої конкретної норми права. Наприклад, у випадку з пікетуванням здійснювалося застосування правових норм, що регламентують порядок проведення демонстрацій і маніфестацій.
 Теорія права виділяє і так звані приховані форми застосування аналогії закону. Наприклад, інший слідчий в 30-ті роки, щоб посилити кримінальну відповідальність, обвинуваченому, який складався у зграї (за термінологією колишнього кримінального законодавства), звинувачував, що той перебував у банді. Наприкінці 40-х років втечу з табору стали кваліфікувати як контрреволюційний саботаж. Такі приховані форми, звичайно, є неприпустимими. Новий Кримінальний кодекс Росії взагалі виключає застосування кримінального закону за аналогією.
 Зрозуміло, найкращий спосіб правового регулювання при наявності прогалин у праві полягає не в застосуванні аналогії права або аналогії закону, а в усуненні самих прогалин. Але життя так багатогранна, що, мабуть, проблеми у праві - це природне явище, це об'єктивно виникає розрив між правовою системою і життям, який і доводиться «латати» за допомогою спеціально розроблених прийомів - аналогії права і аналогії закону.
 Тепер про дію права. Розглянути цю проблему дуже важливо, тому що поняття дію права, закону, конкретного акту вельми часто вживається в науковій літературі, в коментарях, в самому законодавстві. Йдеться про поняття, яке є си-нонімом «реалізації права», охоплює всі чотири форми. Особливо актуальним стає ця проблема у зв'язку з прямою дією Конституції РФ, про яке йдеться в статті 15 Конституції РФ.
 З 1968 р. у вітчизняній теорії права стала розглядатися ця проблема.
 Що мається на увазі в даний час, коли мова йде про прямому дії Конституції?
 Конституція Російської Федерації 1993 року містить ряд принципових відмінностей від попередніх Основних законів. Одне з них - її пряму дію. Це означає, що вперше у суду, органів виконавчої влади з'явилася можливість на законній основі застосовувати норми Конституції для вирішення конкретних спорів, використовувати ці норми для видання обгрунтованих управлінських актів, розгляду скарг і заяв громадян. Норми Конституції - це право найбільш високої проби, втілив досягнення вітчизняної та світової юридичної думки, кристалізований політико-правовий досвід людства в його демократичних устремліннях, особливо в частині прав і свобод громадян. І вже необов'язковою стає у всіх випадках посилання на інший закон, якого мо-же і не бути в сучасний перехідний період. Якщо норма Конституції заповнює цей пробіл, годиться для вирішення того чи іншого спору, то цього достатньо: правовий фундамент під будівлю соціального рішення підведений.
 Вказана властивість нинішньої Конституції незвично, утворює в політичній, правової, психологічної культурі суспільства якийсь новий феномен, який зустрічає нерозуміння і навіть опір як у деяких вчених, так і у окремих громадян.
 Найбільш поширене заперечення зводиться до наступного. Конституція надто абстрактна, вона містить принципи, загальні положення, які, для того щоб втілитися в життя, повинні бути конкретизовані в інших законах, нарешті, в інструкціях, де б все було розписано в деталях «від» і «до», як і що робити. А Конституція хороша для заяв, декларацій, повчань, але ніяк не для практичного використання в рутинних спорах і справах.
 І невтямки таким сумнівається, що пряма дія Конституції, зовсім, зрозуміло, не виключає бурхливої законотворчої діяльності, - це не якесь архітектурна надмірність, а велике завоювання демократичної Росії. Може бути, не менш важливе демократичне і гуманістичне завоювання, ніж приватна власність, презумпція невинності, свобода масової інформації, захист інтелектуальної власності і багато чого іншого.
 Саме в такій якості Конституція перетворюється на потужний практичний інструмент впливу на конкретні суспільні відносини, поведінку людей, діяльність їх різноманітних об'єднань. Вона стає юридичним ресурсом в сучасних важких умовах законотворчості та правозастосування.
 Юридичну природу має і преамбула Конституції, як, втім, і преамбула будь-якого нормативно-правового акта, в тому числі закону. Цю обставину треба підкреслити, тому що існує помилка, що преамбула - це фрагмент нормативно-правового акта, що має чисто дек-ларатівние, політичні значення. Навпаки, преамбула містить найосновніші соціально-політичні умови для застосування конкретних норм права і в цій якості входить в структуру відповідної норми. Але, зрозуміло, її значення полягає і в тому, що преамбула формує принципи, які потім реалізують закон, вказує мету, засоби, сенс правового регулювання тощо Тому-то так акуратно треба ставитися до формулювань преамбули.
 Пряма дія Конституції - це ще й стимул активності громадян в політико-правової та соціально-економічній сферах. Тепер кожен може навчитися використовувати найбільш вигідно положення Конституції для захисту своїх законних інтересів, прав і свобод. І не треба тепер пасивно чекати, що буде написано в тій чи іншій інструкції. Говорячи образно, носити Конституцію в кишені - це досить практично. Конституція в кишені - це досить практично. Конституція стає важливим правовим підмогою громадянину, коли він потрапляє в житейські чи службові екстремальні ситуації.
 Узагальнене закріплення в Конституції нових умов життєдіяльності російського суспільства, можливість у громадян конституційно судитися, скаржитися, захищатися - це новий етап політико-правового розвитку Росії. Від правового смутного і всім набридлого конституційного формалізму, часом демагогічного прикриття фактичного свавілля, незахищеності, особливо у сфері прав і свобод людини, до яскравого, іноді жорсткого, конституційному прямодействующім - такий стає основна характеристика нового етапу. Але на жаль, це ще й нове поле соціальної боротьби. Бо пряму дію Конституції означає за великим історичним рахунком формування фундаменту правової держави, повномасштабної реалізації прав і свобод громадян, а з цим, на жаль, не всі політичні сили нині погоджуються. І для затвердження нової якості Конституції необхідні потужна соціальна, ідеологічна, наукова та інша підтримка і захист. Інакше Конституція просто не запрацює.
 Але чому саме зараз в Росії з'явилися і потреба, і можливість надати Конституції властивість прямої дії? Можна, звичайно, не заглиблюючись у дослідження соціальних причин, послатися на формальні вимоги, що містяться в самій Конституції, тільки навряд чи такий позитивістський підхід буде достатнім. Саме соціальний аналіз дозволяє зрозуміти всю глибину правових змін і потреба в цих змінах, здійснюваних в Росії.
 Насамперед відбувається якісна зміна всієї політичної та економічної системи. Серцевина цих змін - перетворення людини з пасивного об'єкта програми цілей і зусиль тоталітарної держави в суб'єкта ліберально-демократичної державності. Відчуження від держави, неприйняття більшістю населення влади і права як породження цієї влади, примусове виконання безлічі обов'язків, стереотип пріоритету державних інтересів у відносинах особистість - держава, словом, все те, що раніше перетворювало людини в підданого, в «гвинтик», змінюється ни- НЕ становленням громадянина, політично вільного, активного учасника життєдіяльності загально-ства. І правова система повільно, суперечливо, поки ще зберігаючи релікти минулого, повертаючи-ється до цих нових умов життєдіяльності російського суспільства, до забезпечення нової ролі гра-жданіна. Пряма дія Конституції, де найбільш яскраво закріплюється і виражається нова схема від-носіння особистості і держави (пріоритет прав і свобод), якраз і орієнтує суспільство на пере-міни, на життєдіяльність, активного, підприємливого і в цьому сенсі законослухняного гражда-нина, а ніяк не на соціального утриманця.
 У духовній сфері, в правосвідомості, в міровоспрія-тії пряму дію Конституції також виконує роль «мотора», перетворювача. Десятиліттями насаджувалося утопічне суспільну свідомість через міфологічний етап спрямовується нині до свідомості раціональному, діяльній, побуждающему. А у моральній сфері повернення до доброго і розумного релігійному ядру моральних заповідей і почав, які містяться не тільки в право-славу, але і у всіх релігійних систем, також знаходить опору в Конституції.
 Ще один об'єктивний чинник, який породжує прямодействующім Конституції - це сучасний стан законодавства. Знаменуючи і вінчаючи зміни в правовій системі. Конституція стає резервом, який приводиться в дію, коли конкретна влада, особливо судова, стикається з протиріччями правових актів, з реліктами попередньої правової системи. І в таких випадках відсилання до норми Конституції, її безпосередньому застосуванню об'єктивно можлива і корисна.
 Дійсно, у законодавстві постсоціалістичної Росії поки ще відсутні необ-дімие закони, існують правові прогалини, зруйновані звичні правові стереотипи.
 Нарешті, соціальне замовлення на пряме застосування Конституції йде ще й від потреби стабілізації суспільства, підвищення правової та політичної культури, авторитету і ролі правоохоронних органів, усунення соціальної невизначеності.
 Виникають і нові ситуації, які не знаходять адекватного регулювання у федеральних законах. Так, події в Чечні - не що інше, як збройний заколот, який, здавалося б, як форма правопорушення пішов у далеке минуле (Кронштадтський заколот. Антоновський заколот на Тамбовщині початку 20-х років). У випадках масових заворушень, антиурядових виступів законодавство передбачає лише введення надзвичайного стану, а на випадок війни - воєнного стану. У Конституції зазначено також і використання збройних сил за кордоном. І все! Поняття заколоту в законодавстві відсутня.
 Звичайно, надалі цей заколот переріс в одну з форм національно-визвольного руху, спосіб захисту етносу від загрози знищення, але спочатку - це була добре відома з історії форма заколоту, що спалахнула в одній з провінцій проти центру. Однак така форма абсолютно не передбачена законодавством. І в даному випадку невизначеність з правовою оцінкою подій у Чечні відбилася на діях федеральних збройних сил, на висвітленні цих подій в засобах масової інформації. Тут же незамінною була якраз опора на Конституцію.
 Дійсно, п. 1 статті 15 встановлює вищу юридичну силу Конституції, її пряму дію і застосування на всій території Російської Федерації. А можливість застосування Конституції на відміну від її дотримання, вико-нання, використання (про дотримання Конституції йдеться в п. 2 статті 15) у сучасній науково-юридичної трактуванні означає наступне.
 Застосування допускає владно-примусові, навіть насильницькі способи і прийоми, зрозуміло, на законній основі та в установлених юридиче-ських формах і процедурах, для відновлення конституційного порядку, збереження цілісності держави, ліквідації незаконних збройних формувань і т.п. Застосування - як владний, примусовий в необхідних випадках спосіб реалізації права, кік прерогатива державного органу, посадової особи, представника влади діяти в рамках своєї компетенції - також характеризує прямодействующім Конституції. Державний орган, суд, наділені владними повноваженнями, можуть вибрати конституційну норму (як основу для прийняття державного рішення та розгляду спору), використовуючи її властивість безпосередньої дії, можуть запустити відповідний примусовий механізм, в тому числі і «силовий». Прямодействующім конституції відтепер стає складовим елементом застосування права.
 Стаття 18 Конституції посилює цю теоретичну характеристику Основного закону в його «прімепітсльном» властивості. Вона проголошує, що права і свободи людини і громадянина є «безпосередньо діючими».
 Найважливіше нововведення! Відтепер право на життя, на свободу та особисту недоторканність, на власність і багато інших соціальні та індивідуальні блага і цінності спираються безпосередньо на Конституцію. І діставати її частіше з кишені - читати - можна і потрібно в багатьох ситуаціях.
 «Житло недоторканно», - говорить, наприклад, стаття 25. І це означає, що ніхто не має права проникати в житло проти волі що у ньому осіб інакше як у випадках, встановлених федеральним законом, або на підставі судового рішення. Відтепер навіть комендант гуртожитку - любитель перевіряти, хто, кого, коли і навіщо відвідує - не може самовільно увійти в кімнату: він порушить положення Конституції.
 Пункт 3 статті 19 говорить: «Чоловік і жінка мають рівні права і свободи і рівні можливості для їх реалізації». І тому антиконституційні відтепер оголошення типу тих, які дає біржа праці «Триза» в засобах масової інформації: потрібні начальник юридичного відділу - чоловік, агент з придбання акцій приватизованих підприємств - чоловік, секретар-референт - жінка, головний бухгалтер - жінка, начальник відділу ділових паперів - чоловік і т.д. Зрозуміло, сама адміністрація вирішує, кого приймати на роботу, але публічно обмежувати права за принципом статі неконституційно. Проголосивши рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від статі, російське суспільство ще не навчилося реалізовувати безпосередньо на практиці це конституційну рівність.
 «Забороняється створення і діяльність громадських об'єднань,-встановлює стаття 13 Конституції, - цілі та дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу і порушення цілісності Російської Федерації, підрив безпеки держави, створення збройних формувань, розпалювання соціальної, расової, національної та релігійної ворожнечі» . І це значить, що відповідні органи, і зокрема Міністерство юстиції РФ, можуть і повинні відмовляти в реєстрації подібним об'єднанням або припиняти їх реєстрацію.
 Однак не всі враховують нову якість Конституції та часто посиланням на відсутність конкретного закону про боротьбу з фашизмом, на те, що це поняття юридично не розкрито, не закріплено, приховують попросту своє небажання боротися з огидними про-явищами фашизму. Саме Конституція фіксує соціально небезпечні прояви екстремізму та фашизму, дає підставу діяти - і її в даному випадку треба застосовувати безпосередньо і прямо.
 Приватне життя, альтернативна громадянська служба, свобода пересувань, вибір місця житель-ства, гідність особи, рівність перед законом і судом і багато інших життєзабезпечуючі блага - все це предмет безпосереднього, прямого дії Конституції.
 У 1996 році перебуваючи-лось перше судове рішення, яким було враховано наявність у Конституції альтернативної громадян-ської служби. Призовник, який відмовився за призовом йти в армію і побажав пройти альтернатив-ную цивільну службу, був огороджений за вироком суду від обвинувачення в ухиленні від призову. І це при тому, що до цих пір в Росії обговорюють закон про альтернативну цивільну службу.
 І, нарешті, існує ще одне формальна вимога прямої дії конституційних норм: в об-ласті державного устрою, складу Федерації, компетенції державних органів, орга-нізації і діяльності Конституційного суду, в галузі використання права законодавчої іні-ціативи, а також з питань діяльності інших державно-правових інститутів.
 Варто також підкреслити, що реалізація формальних, тобто закріплених в Основному законі, вимог застосовувати безпосередньо Конституцію, особливо у сфері прав і свобод громадян, має і велику між-народну традицію.
 Наприклад, стаття XIV Конституції США, зокрема, фіксує правило: «жоден штат не може позбавити будь-яка особа життя, свободи або власності без належної правової процедури або відмовити будь-якій особі в межах своєї юрисдикції однаковою захисту законів». І це безпосереднє конституційна вимога «належної правової процедури» стало повсюдною практикою прямого застосування Конституції, потужним бар'єром на шляху вироб-ла, беззаконня, перетворилося на невблаганну судову перевірку законності дій влади, касаю-трудящих життя, свободи, власності громадянина.
 Пряма дія Конституції спирається на характер самих конституційних норм. По суті, вони нічим не відрізняються від інших правових норм, що містяться в інших нормативних актах. Та ж структура - умова застосування, саме правило, відповідальність, забезпечує виконання, та ж необхідність процедури, та ж потреба в наявності соціальних механізмів исполнимости. Хіба що значно більша узагальненість, охоплення найбільш важливих, поширених, масовидність суспільних відносин. Та ще й описовий, а не розпорядчий характер більшості конституційних норм, особливо в сфері прав і свобод громадянина. Але ще Н. Коркунов, відомий дореволюційний вчений-юрист, зазначав, що таким є взагалі властивість права. Вказівка в тексті нормативного акта на те, що державні органи або посадові особи роблять, замість вказівки на те, що вони повинні робити, надає набагато більшу обов'язковість праву. Принаймні так це сприймається психологічно.
 Наприклад, у Конституції Російської Федерації у ряді статей не пропонується Президенту, що він повинен робити, а описується, що він робить - при вступі на посаду приносить народу присягу, призначає Голову Уряду і т.д. Це підсилює і престиж Президента, і обов'язковість його акцій.
 Юридичне забезпечення виконання конституційних норм - вказівка на санкції за порушення - реалізується шляхом розміщення цих санкцій у кримінальному, адміністративному, цивільному законодавстві, в інших галузях російського законодавства.
 Словом, нормативність - важливе соціальне якість Конституції. Саме це властивість конституційних норм - їх традиційне, хоча і специфічне, правовий зміст - дозволяло судовим органам і минулого застосовувати їх безпосередньо, напряму для вирішення конкретних справ, незважаючи на те що в Конституції 1936 року про це не говорилося. Окремі судді, змучені безвихіддю, правовими тупиками, не знаходячи інших шляхів для захисту прав громадян, вирішувалися і на відсилання до статей Конституції. Але як же рідко це траплялося! У 1969 році в журналі «Радянська держава і право» (№ 10) я опублікував статтю про застосування конституційних норм судовими органами СРСР. Переворушити тоді судову практику за багато років, я все ж виявив кілька випадків прямого застосування Конституції.
 Знаменита справа Мартинюка, розглянуте в 1940 році і що стало спочатку судовим прецеденти-том, а потім породило інститут зобов'язань, що випливають з рятування соціалістичного імущест-ва, спиралося безпосередньо на статтю 131 Конституції СРСР 1936 року. У ній пропонувалося берегти соціалістичну власність, а Мартинюку якраз і був заподіяний збиток (він отримав опіки), коли кинувся рятувати майно палаючого ресторану. Суд вирішив, що цей збиток Мартинюку має бути відшкодована. В іншому випадку суд, що задовольнив вимоги працівника про оплату по кіль-кість та якістю праці, послався на статтю 118 Конституції. У майновому спорі, пов'язаному з визначенням правового положення майна - колгоспний Чи двір або господарство робітника, - суд со-слалом на ч. 2 статті 7 Конституції. У двох випадках право особистої власності захищалося посиланням на статтю 10 Конституції. І, нарешті, в деяких випадках порушення права на захист встановлювали-лось шляхом зіставлення конкретних обставин справи з гарантіями, передбаченими статтею 111 Конституції СРСР 1936 року. Але, повторюю, це були все ж одиничні випадки, і прямого дію-вия Конституції в 30-50-ті роки, за рідкісним винятком, не спостерігалося. А як була велика в цьому потреба! Скільки зламаних доль людей можна було б запобігти, який би це був бар'єр на шляху свавілля!
 Негативному стану суспільного життя на тому етапі сприяла і позиція юридичної науки, догідливо що обгрунтовувала і виправдувала будь антидемократичні, антигуманістичні «винаходу» творців соціалістичної правової системи.
 Одні вчені стали обгрунтовувати вельми специфічний характер Конституції. Мовляв, хоча Конституція - і нормативний акт, але норми, які вона містить, - це норми-дефініції, норми-принципи, норми-характеристики і т.п.
 Інші стали стверджувати, що норми Конституції «конкретних правових» відносин не породжують, а створюють так звані общерегулятівние правовідносини, якісь «правові стану», в кращому випадку є лише передумовою для конкретних правових відносин. І, отже, в кожному окремому суперечці про права і свободи громадянина не можна посилатися безпосередньо на норми Конституції, не слід судам зіставляти ці норми та інші нормативні акти, навіть якщо останні суперечать Конституції. Діє в конкретному спорі не Конституція, а інший нормативний, в тому числі підзаконний, акт. Ось одна з цитат того часу: «тільки тоді права і свободи, проголошені в Конституції, повною мірою набудуть характеру суб'єктивних прав громадян, коли вони будуть конкретизуватися в поточному законодавстві».
 Зрозуміло, тільки тепер, після десятиліть, з урахуванням нового історичного досвіду і юридичного знання видно, що так звані концепції «загальних» і «конкретних» правовідносин стосовно до Конституції були не чим іншим, як своєрідним науковим виправданням бездіяльності Конституції, її камуфляжній ролі юридичного фасаду, за яким в конкретних правових відносинах творилося прямо протилежне тому, що обіцяли «загальні правовідносини».
 Наприклад, конституційне право на свободу слова породжувало лише «загальні правовідносини», а конкретне правовідношення обмежувалося цензурою, численними контролюючими органами, репресивним апаратом, словом, тим, що не дозволяло свободі слова існувати фактично!
 Зрозуміло, автори «об-щерегулятівних» концепцій виходили з добрих намірів, намагаючись якось зменшити розрив між формалізмом соціалістичних конституцій сталінського та брежнєвського штибу і фактичним правовим нігілізмом. Але, по суті, ці юридичні конструкції зіграли соціально негативну роль.
 Навіть у тому випадку, коли до Конституції СРСР 1977 року прорвалася жива норма про право громадянина звернутися до суду зі скаргою на чиновника, який порушує права громадянина (ч. 2 статті 58), бюрократія зуміла на десятиліття загальмувати її дію, не встановивши порядку здійснення цього права . АЛ. Брежнєв, раптом усвідомивши, що отак громадянин і на нього зможе подати в суд, нарікав тодішньому міністру юстиції: «Що ж це ви, юристи, так мене підвели, не пояснили, що це означає». Але бюрократія зрозуміла все значно швидше, ніж її політичний лідер, і успішно перевела це право в розряд «общерегулятівного», записавши в іншому нормативному акті, що ч. 2 статті 58 Конституції діє лише у випадках і порядку, передбачених законом. А оскільки закон все не приймався, порядок не встановлювався, найважливіша норма Конституції опинилася в далекому «запаснику».
 Але хіба взагалі немає обмежень у прямому застосуванні конституційних норм? - Запитає і зараз інший скептик.
 Винятки з прямої дії Конституції дійсно є, але вони встановлюються самою Конституцією. Наприклад, у статті 49, в якій визначена презумпція невинності: кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду. Значить, встановлення винуватості може бути здійснено тільки в порядку, визначеному федеральним законом.
 Взагалі, деяке число обмежень, установлених самою Конституцією, стосується саме процедур реалізації права, насамперед кримінального. Конституція закріплює зв'язок між процесуальним і матеріальним правом, особливо у сфері особистої безпеки, свободи, власності. Якщо ж про федеральному законі, що встановлює конкретну процедуру в Конституції не говориться, то залежно від конкретних обставин справи можна при застосуванні Конституції використовувати існуючі процедури (цивільне, кримінальне, адміні-стративно, конституційне судочинство).
 У деяких випадках Конституція сама ука-показують на конституційний федеральний закон або федеральний закон, який повинен розвивати її положення, конкретизувавши їх, але це зовсім не означає, що без цього федерального закону норми Конституції не діють.
 І знову ж таки в цій області слід враховувати юридичний досвід ін-ших країн, де існує приблизно таке ж положення. Так, багато норм Конституції США - це норми прямої дії, але в ряді статей вказується, що Конгрес має право виконувати їх шляхом прийняття відповідного законодавства. Це, зокрема, стосується деяких питань избира-тельного права, але не тільки.
 Обмеження безпосереднього застосування Конституції можуть встановлюватися в Росії також в умовах надзвичайного стану. Однак деякі права і сво-боди не можуть бути обмежені навіть і цих умовах.
 За винятком зазначених обмежень, Конституція може застосовуватися безпосередньо - перед нею широке простір життєдіяльності сти російського суспільства, особливо в сфері прав і свобод.
 Ключовим є і питання про форми і способи застосування Конституції, особливо для судових органів. З урахуванням минулого досвіду, нинішнього соціального прозріння чітко видно дві основні форми прямого застосування Конституції: Конституційним Судом, мають для цього відповідну процедуру, та іншими правозастосувальними органами, в тому числі звичайними судами.
 Якщо в діяльності Конституційного Суду Конституція виступає як об'єкт тлумачення, роз'яснення, як образна для зіставлення із звичайним законом, іншим правовим актом, словом, для пояснення права, то в другому випадку Конституція - це основа вирішення конкретного спору.
 Дійсно, безпосереднє застосування конституційних норм у галузі прав і свобод громадян почав забезпечувати Конституційний суд. В одному з останніх його постанов (у справі про перевірку конституційності ч. 1 і 2 статті 54 Житлового кодексу РРФСР у зв'язку зі скаргою гр. Л.Н. Сіталовой від 25 квітня 1995 роки) говориться: «права і свободи людини і громадянина є непо -безпосередніх діючими і визначають сенс, зміст і застосування законів та статті 27 (ч. 1) Конституції Російської Федерації, яка закріплює право вільно вибирати місце перебування і проживання ».
 Цією постановою спростовується склалося в практиці розуміння «встановленого порядку» для вселення в житлове приміщення як вимога дотримуватися положення про прописку. Реєстрація, що замінила інститут прописки, або відсутність такої не можуть служити підставою обмеження або умовою реалізації прав і свобод громадян, у тому числі права на житло.
 Таким чином, складається десятиліттями в психології громадян, у суспільній свідомості зв'язок між пропискою і правом на житлове приміщення, на проживання у ньому починає руйнуватися під потужним впливом прямої дії Конституції. Так ще один правовий і психологічний релікт попередньої соціальної та правової системи (розподіл житла, прописка як організаційно-правова форма цього розподілу, контролю за ним) йде у небуття. І хто знає, чи не є це зміна в самій основі людського існування - а локалізоване житло зародилося разом з людством - не менш важливою зміною, ніж зміни в російській економіці. І як видно, ця зміна також не проходить без соціальних сутичок, якщо для її роз'яснення потрібні багатосторінкові постанови Конституційного Суду.
 Але, зрозуміло, і тут не слід переоцінювати вплив права на зрушення в суспільній свідомості, в соціальній практиці. Ще й зараз без прописки не видадуть права на водіння автомобіл-ля, без прописки часом і довідки потрібної не одержати. Але захід соціалістичного «міського кріпосного права» - одного з правових фундаментів соціалістичної системи життєдіяльності (а на зміну йому йде розвиток цивілізованих правових відносин у житловій сфері) - це знамення відродження та модернізації Росії.
 Пряма дія Конституції переводить систему суспільних відносин зі стану невизначеності, хаотичності, свавілля в систему стійкої рівноваги. Ухвала Конституційного Суду про прописку в цьому відношенні дуже знаменно. Воно свідчить: «Положення ч. 1 статті 54 Житлового кодексу РРФСР про право наймача на вселення інших громадян в займане ним жиле« приміщення »в установленому порядку носить бланкетний характер. Невизначеність його юридичного змісту не дозволяє відповісти на питання, який орган і яким актом повинен встановлювати цей порядок, і породжує довільне розуміння того, що він означає по суті ».
 Так з'являється нове соціальне призначення прямої дії Конституції - усувати невизначеність у суспільних відносинах під цілком синергетическим впливом права.
 Звичайні судові органи можуть застосовувати безпосередньо Конституцію трьома способами: по-перше, відокремлено від інших нормативних актів, з посиланням на статті Конституції, по-друге, спільно з іншими нормами інших нормативних актів; нарешті, по-третє, для мотивування своїх рішень, вироків , коли їм треба надати важливе соціальне звучання, пояснити мету своїх конкретних актів правозастосування. Вище вже наводилися приклади відокремленого прямого застосування конституційних норм.
 Спільне застосування норм Конституції та інших нормативних актів може мати місце то-гда, коли необхідно посилити підстави того чи іншого рішення конкретного спору. Зокрема, в практиці Судової палати з інформаційних спорів при Президенті Російської Федерації, коли виявлялися факти зловживання свободою масової інформації, рішення неодноразово обгрунтовувалися посиланням на статтю 29 Конституції та статтю 4 Закону про засоби масової інформації.
 Зрозуміло, практика прямого застосування Конституції розвивається, і вельми добре, що в 1995 році Пленум Верховного Суду Російської Федерації дав роз'яснення з цього крупному соціального питання.
 Норми права взагалі і можливість їх застосування зокрема мають велику соціальну цінність. Нормативність, тобто впорядкованість, стійкість суспільного життя, переводить будь-яке суспільство в русло нормального цивілізованого існування, чи стосується це міжнародних або внутрішніх аспектів. Нормативність Конституції та її безпосередній вплив на життєдіяльність - подальший етап у цивілізаційному розвитку суспільства на засадах конституціоналізму. Для Росії нормативне, конституційне, правове розвиток - це один з напрямків її Возрожде ня, модернізації, створення умов для добробуту і процвітання.
 Таким чином, поняття дії права, розглянуте ні прикладі прямої дії Конституції, розкривається як самостійна соціальна форма реалізації права, що охоплює всі інші форми, як узагальнена характеристика втілення права в життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА"
 1. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    глава так і називається «Чому революція була неминуча?» Спроба перегляду цього давно доведеного історичною наукою основного положення навряд чи коли-небудь вдасться. Російська та інші народи Росії занадто довго жили в умовах несвободи. Це перешкодило розвитку почуття громадянської відповідальності, яке могло б утримати робітників і селян від спокуси «зруйнувати весь світ насильства», а
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    сімнадцятого року. Сімнадцятий рік. У 3-х тт. - М., 1991. Щетиніна Г.І. Ідейна боротьба російської інтелігенції. Кінець XIX-нача-ло XX в. - М.: Наука,
 3. ЗМІСТ
    реалізації
 4. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
    глава, присвячена регламентації правового становища громадянина. У конституції Іспанії - це глава II «Права і свободи», в констатує-ції Італійської Республіки - ч. 1 «Права та обов'язки
 5. Поняття вікової неосудності.
    реалізації принципу вини (ст. 5 КК РФ), а, стало бути, і захисту від несправедливого об'єктивного зобов'язання. У нашій країні, як відомо, нижня вікова межа кримінальної відповідальності стосовно до всіх злочинів позначена в 16 років, а щодо 16 в основному 2 найбільш тяжких злочинних діянь у 14 років (ст. 20 ч. I і II КК РФ). Основна передумова для визнання законодавцем
 6. ЗМІСТ
    реалізації принципу невідворотності покарання 38 § 3. Методологічне значення встановлення кри теріев кримінальної караності для правотворчу ської діяльності 45 § 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності. . 48 Глава 111. Проблема підстави кримінальної відповідальності в радянському кримінальному праві 54 § 1. Загальні зауваження 54 § 2. Короткий нарис
 7. ЗМІСТ
    реалізації кримінальної відповідальності і покарання 412Глава 14. Покарання: поняття, мети, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних
 8. § 2. Цілі покарання
    реалізація права держави, яким останнє має користуватися за розумними підставами. Відповідно до з цим і концепції про зміст і цілі каральної діяльності зводяться до двох основних групах: теоріям, зверненим до минулого і бачать в покаранні виключно відплату за вчинене посягання на правопорядок, за вчинене злочинцем зло (теорія відплати), і теоріям, зверненим до
 9. 2.1. Загальні повноваження.
    реалізації (основні гарантії депутатської діяльності (Глава IV Закону). Як вважає Кузнєцова В.Ф., після введення змішаної системи виборів доцільніше другу групу назвати - "права і обов'язки народного депутата, які забезпечують його діяльність серед виборців". Повноваження парламентарія конкретизуються в Регламенті Верховної Ради України, Законі "Про постійні комітетах
 10. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
    глава 12 КпАП "Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів") і аналіз її диспозиции.свидетельствуют про те, що, вводячи дану статтю, законодавець насамперед мав на меті поставити заслін незаконному обігу контрафактної продукції. Це випливає хоча б з того, що протиправними вважаються передусім продаж і здача в прокат матеріальних носіїв творів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua