Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 с., 1995 - перейти до змісту підручника

? 5. Юридична служба на підприємстві

На багатьох підприємствах створюється юридична служба (юрис-

консульт, заступник з правових питань, юридична група,

юридичний відділ). Вона організовує спільно з іншими подрузі-

поділами роботу з укладання договорів, бере участь у їх підго-

товке, візує договори , здійснює при цьому методичне та

організаційне керівництво договірною роботою, але безпосередній-

але оформленням конкретних договорів, їх реєстрацією та обліком,

як правило, не займається.

(** 1) Див: хохма С.А. Договірна робота, С. 75.

!! 333

Завдання юридичної служби по участі в договірній роботі

на підприємстві, закріплені в Положенні про неї, складаються в на-

дующем.

1. Зміцнення договірної дисципліни. Для цієї мети юристи

на підприємстві проводять роботу щодо запобігання, виявлення і

усунення причин невиконання або неналежного виконання

договорів. Вони стежать за тим, щоб у договір включалися тільки

реальні зобов'язання і були виключені з нього всі умови,

суперечать чинному законодавству. Важливо налагодити

ефективний контроль за виконанням як власних зобов'язань

підприємства, так і зобов'язань його контрагентів. Не можна залишати

без уваги конкретні проступки структурних підрозділів та

їх працівників, з вини яких були допущені зриви в испол-

нении договорів. Важлива і своєчасна постановка питання про

притягнення їх до відповідальності. Але не можна забувати при цьому і

питання стимулювання підрозділів і заохочення працівників за

належне виконання договорів.

2. Підготовка корпоративних актів. Ці акти вельми різно-

образні. Найбільш важливими з них є: Статут, Колективний

договір. Правила внутрішнього трудового розпорядку, Інструкції про

веденні договірної, претензійної та позовної роботи та ін У цих

актах повинна знаходити відображення специфіка підприємства. Так, в

Інструкції про ведення договірної роботи визначаються підрозділ-

лення, що займаються оформленням, виконанням і обліком конкурують-

них видів договорів, встановлюється порядок їх взаємовідносин

з іншими відділами та службами, можуть регламентуватися окремих на

ві ділянки договірної роботи та ін У цей корпоративний акт не

повинні включатися норми, які регулюють взаємовідносини з кон-

трагентамі, оскільки це є предметом договірного регу-

лирования. До роботи з підготовки корпоративних актів належить

також складання бланків та форм різних договірних документів.

3. Юридичне консультування і проведення правової

експертизи різних документів, що складаються на підприємстві.

Юридична служба підприємства візує всі договори з контра-

Гент, накази з кадрових питань, оскільки саме там

знаходить відображення інформація про укладення, зміну та припинена

щении трудових договорів. Велике значення має правова ін-

формація і правове виховання, яке також покладається на

юридичні служби. Юристи, проводячи цю роботу , повинні стре-

митися до зміцнення авторитету договору як документа, від кото-

рого залежить ефективність діяльності всього підприємства і

благополуччя кожного працівника.

!! 334

4. Представлення інтересів корпорації в судових та інших

органах. Це один з найскладніших видів юридичної діяч-

ності. У даних випадках юрист виступає захисником свого перед-

ємства. Успішному його виступу передує, як правило,

тривала і серйозна підготовка, напружена робота з законодав-

тельством та доказами своїх вимог в арбітражному суді.

Згодом же юридична служба проводить узагальнення та аналіз

результатів розгляду справ у суді і формулює свої пропозиції

жения щодо вдосконалення діяльності корпорації на майбутнє.

5. Організація роботи з систематизації нормативних ак-

тов. Вона є основою для якісного виконання перечис-

лених вище завдань юридичної служби. Систематизації повинні

піддаватися не лише законодавчі акти , а й корпоративні.

Крім цього на юристів підприємства покладається обов'язок

поширювати інформацію про чинне законодавство і кор-

корпоративної актах.

Як бачимо, юридична служба на підприємстві виконує

важливі завдання, якість виконання яких зачіпає інтереси

всіх працівників.

!! 335

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 5. Юридична служба на підприємстві"
 1. Зміст
  служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис фірми 57 Товари та послуги 58 Приміщення та обладнання 60 Маркетинг 60 План виробництва 70 Організаційний план 79 Фінансовий план 83 Висновок 90 Список літератури 91
 2. 1. Під державною службою розуміється
  служба здійснюється тільки в державних органах. У державних установах і на підприємствах немає дер-жавної служби. Державна служба включає в себе: 1. Федеральну державну службу 2. Держ. службу суб'єктів РФ + Принципи державної. служби: 1. Верховенство КРФ і ФЗ над іншими н.а., посадовими инструк-ціями. 2. Пріоритет прав і свобод ч. і р., їх безпосередньої дії
 3. 21. Лист Державної податкової служби РФ І МІНФІНУ РФ від 16 березня 1993 № № ВГ-4-01/ЗЗ н, 04-01-01 «ПРО ОПОДАТКУВАННЯ колегія адвокатів»
  юридичні консультації від громадян і організацій за надання їм юридичної допомоги, направляються на оплату праці адвокатів, зміст юридичних консультацій, а також на відрахування колегіям адвокатів. Надходження зазначених коштів не утворює прибутку і тому податком на прибуток не обкладається. Водночас сума перевищення доходів над витратами при здійсненні колегіями діяльності,
 4. 12 . Спільне підприємство. Підприємство, що повністю належить одному інвестору
  юридичної особи-інвестора), розрізняються підприємства з більш ніж одним інвестором (наприклад, з декількома інвесторами з різних країн або з однієї країни, з участю або без участі інвесторів українських). У деяких законах (наприклад, від 16.04.91г. "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст.1) фігурує поняття спільного підприємства. У Законі від 19.03.96 р. (ст.З) виділяється підприємство,
 5. Полягають чи колективні договори в об'єднаннях підприємств?
  юридичною особою і може мати відокремлений апарат (колектив найманих працівників). У таких об'єднаннях заклю-"чается колективний договір, який регулює соціально- економічні та трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцем. В об'єднанні. Генеральним директором якого є директор головного підприємства, немає необхідності укладати колективний договір
 6. 85. Державна служба. Проходження державної служби.
  юридичної
 7. § 2. Приватні детективні та охоронні підприємства
  юридичною підставою для державної реєстрації відповідного підприємства місцевим органом виконавчої влади. Підприємство вважається заснованим і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Діяльність незареєстрованих підприємств заборонена. Нині передбачено створення та діяльність таких видів детективних і охоронних
 8. 22. Поняття і види підприємств
  юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу) (ст. 1 Закону "Про підприємства в Україні"). Класифікувати підприємства можна за різними критеріями. Так, за економічними показниками та чисельності працюючих підприємства можна поділити на малі , середні і великі. За сферою діяльності
 9. Особливості здійснення місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях
  служб при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій; 2) розробляють схеми оповіщення та евакуації населення у випадках аварій на підприємствах і (або) об'єкти або при їх загрозу; 3) беруть участь спільно з керівниками підприємств та (або) об'єктів, та органами федеральної служби безпеки у визначенні пропускного режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні, 4) за погодженням
 10. 29. Види юридичних осіб.
  юридичних осіб: У зв'язку з участю в освіті майна юридичної особи його засновники (учасники) можуть мати зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи або речові права на його майно. Юридичні особи, щодо яких їх учасники мають зобов'язальні права (господарські товариства суспільства, виробничі та споживчі кооперативи). Юридичні
 11. Глава 14. Основи організації та діяльності військових судів, військової прокуратури та юридичної служби
  юридичної
 12. 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи
  юридичної особи. Слід розрізняти представництво як відокремлений підрозділ юридичної особи та представництво як поняття, що використовується податковим законодавством для диференціації оподаткування доходів так званих "нерезидентів". В останньому випадку в якості представництв можуть виступати не лише структурні підрозділи юридичної особи-нерезидента, а й
 13. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
  юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та фізичної особи з Єдиного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Підстави скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності різні залежно від того , є ним фізична або юридична особа. Якщо суб'єктом підприємницької діяльності є
 14. 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні».
  юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Ознаками підприємства є те , що воно: 1) є юридичною особою;
 15. Права державного службовця
  служби, критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також на організаційно-технічні умови , необхідні для виконання ним посадових обов'язків; 2) на одержання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків; 3) на відвідування у встановленому порядку для виконання посадових обов'язків
 16. § 2. Функції та компетенція Державної протипожежної служби МВС Росії
  юридичних осіб і громадян документи про стан пожежної безпеки, а також дані про пожежі та наслідки від них; - інформувати ліцензійні підрозділи про недотримання здобувачами ліцензійних умов у частині вимог пожежної безпеки; - проводити вилучення, призупинення дії ліцензії; - безперешкодно входити у всі приміщення підприємств, установ і організацій з
 17. Основи правової підготовки
  юридичних знань, що дозволяють ефективно виконувати обов'язки приватного детектива або охоронця, діяти юридично грамотно, не порушуючи прав і законних інтересів громадян. У програму такого курсу доцільно включати вивчення норм, що визначають правову основу діяльності співробітників приватних детективних і охоронних підприємств: Конституцію Російської Федерації, Кримінальний кодекс РФ, Закон
 18.  § 1. Поняття, завдання і зміст діяльності приватних охоронних і детективних підприємств
    юридичним особам підприємствами, що мають спеціальну ліцензію, послуг щодо захисту життя і здоров'я громадян, охорони майна власників, пошуку безвісти зниклих осіб та ін Ця діяльність спрямована на захист законних прав та інтересів громадян і організацій, в чому проявляється її схожість з правоохоронною діяльністю. Відмінність же полягає в тому, що приватна детективна і охоронна