Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва


Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва - це визнання державної реєстрації не діючої, що можливо як у добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта), так і в примусовому (судовому) порядку на підставах , передбаченим законодавством. Вона є підставою для виключення суб'єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та фізичної особи з Єдиного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.
Підстави скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності різні залежно від того, є ним фізична або юридична особа.
Якщо суб'єктом підприємницької діяльності є юридична особа, то скасування його державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу, а також на підставі рішення арбітражного суду у разі:
визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству установчих документів;
здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;
несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміні його найменування, організаційно-правової форми, форми власності та місцезнаходження;
визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);
неподання протягом року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно з законодавством.
Зазначений перелік підстав скасування державної реєстрації має вичерпний характер і не підлягає розширеному тлумаченню.
Якщо суб'єктом підприємництва є фізична особа, то скасування його державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації за заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду) в разі:
здійснення діяльності, що суперечить законо дательству;
несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного або тимчасового місця проживання;
неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно з законодавством.
Законодавством передбачено судовий порядок скасування державної реєстрації за порушення законодавства. Значить, орган, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, не має права скасовувати власне рішення про державну реєстрацію.
Правові наслідки скасування державної реєстрації в судовому порядку: суб'єкт підприємницької діяльності позбавляється статусу юридичної особи, що є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності після здійснення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації певних документів.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи здійснюється шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний
 2. 92. Поняття інтелектуальної власності.
  Державним органом. Авторам результатів інтелектуальної діяльності належать щодо цих результатів особисті немайнові та майнові права. Особисті немайнові права належать автору незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним у випадках переходу його майнових прав на результати інтелектуальної діяльності до іншої особи. Власникам права на засоби
 3. 5. Види норм підприємницького права
  державної реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності. За методом правового регулювання можна виділити в законодавстві про підприємництво імперативні, диспозитивні і заохочувальні норми. Значна кількість норм підприємницького права є імперативними. Це виправдано в тих сферах підприємницького права, де переважає адміністративно-правовий метод
 4. 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців
  державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності: а) органи
 5. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
  державну реєстрацію (для заняття видами діяльності, які не потребують ліцензування або па-фургон-); два елементи - державну реєстрацію і ліцензування (для заняття видами діяльності, які потребують ліцензування); три елементи - державну реєстрацію, ліцензування і патен-тованих (для заняття видами діяльності, що потребують ліцензування та патентування). Для
 6. 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
  державна реєстрація підприємництва. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Отже, реєстрація має конструктивне значення як юридичний факт, з яким пов'язується створення підприємства. Детально процедура реєстрації регламентується
 7. 15. Анулювання ліцензії
  державну реєстрацію суб'єкта господарювання; нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для проведення
 8. 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
  державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення; методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням підприємницької діяльності та державною реєстрацією суб'єктів підприємництва; координація роботи органів, які здійснюють ліцензування підприємницької діяльності і реєстрацію суб'єктів
 9. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  державне) та ін У статут можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про товарному знаку і т.п. У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада
 10. 35. Тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва
  державної податкової служби в проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для огляду приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua