Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва


У ст. 8 Закону України "Про підприємництво"
в якості необхідної умови здійснення підприємницької діяльності названа державна реєстрація підприємництва. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Отже, реєстрація має конструктивне значення як юридичний факт, з яким пов'язується створення підприємства.
Детально процедура реєстрації регламентується Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. № 740 (далі - Положення).
Законодавством України передбачена єдина система державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності - всі суб'єкти підлягають державній реєстрації у відповідних органах в однаковому порядку. Виняток становлять лише окремі суб'єкти підприємництва (наприклад, банки), специфіка діяльності яких вимагає спеціального порядку їх легітимації.
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємництво" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом.
Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації зазначені в Положенні документи.
Відповідно до ст. 8 Закону "Про підприємництво" органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності додаткові документи, не передбачені Законом.
За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.
За наявності всіх документів, зазначених у Положенні, орган державної реєстрації зобов'язаний протягом не більше п'яти робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності (автоматизованої системи збору, накопичення, обробки і оперативного надання інформації про суб'єктів підприємницької діяльності) та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи, який надається органу державної реєстрації органом державної статистики, або з ідентифікаційним номером фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів (додаток 4 до Положення).
Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.
Таким чином, державна реєстрація суб'єктів підприємництва - обов'язкова умова здійснення всіх видів підприємницької діяльності кожним суб'єктом підприємництва, що означає необхідність проходження ним певної процедури і засвідчується свідоцтвом про реєстрацію.
У разі зміни найменування, організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності суб'єкт підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов'язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни в друкованих засобах масової інформації.
Перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для їх державної реєстрації.
Перереєстрація - необхідна умова продовження здійснення підприємницької діяльності у разі зміни найменування, організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності, а також форми власності, яка здійснюється в порядку, встановленому для державної реєстрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва "
 1. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
  державну реєстрацію (для заняття видами діяльності, які не потребують ліцензування або па-фургон-); два елементи - державну реєстрацію і ліцензування (для заняття видами діяльності, які потребують ліцензування); три елементи - державну реєстрацію, ліцензування і патен-тованих (для заняття видами діяльності, що потребують ліцензування та патентування). Для
 2. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
  державну реєстрацію суб'єкта підприємництва - це визнання державної реєстрації не діючої, що можливо як у добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта), так і в примусовому (судовому) порядку на підставах, передбаченим законодавством. Вона є підставою для виключення суб'єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного державного
 3. 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
  державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення; методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням підприємницької діяльності та державною реєстрацією суб'єктів підприємництва; координація роботи органів, які здійснюють ліцензування підприємницької діяльності і реєстрацію суб'єктів
 4. Зміст
  державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний
 6. 92. Поняття інтелектуальної власності.
  Державним органом. Авторам результатів інтелектуальної діяльності належать щодо цих результатів особисті немайнові та майнові права. Особисті немайнові права належать автору незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним у випадках переходу його майнових прав на результати інтелектуальної діяльності до іншої особи. Власникам права на засоби
 7. 5. Види норм підприємницького права
  державної реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності. За методом правового регулювання можна виділити в законодавстві про підприємництво імперативні, диспозитивні і заохочувальні норми. Значна кількість норм підприємницького права є імперативними. Це виправдано в тих сферах підприємницького права, де переважає адміністративно-правовий метод
 8. 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців
  державної податкової служби та органами контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень. Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися і на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності: а) органи
 9. 15. Анулювання ліцензії
  державну реєстрацію суб'єкта господарювання; нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для проведення
 10. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  державне) та ін У статут можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про товарному знаку і т.п. У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада
© 2014-2022  ibib.ltd.ua