Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

21. Установчі документи суб'єктів підприємництва


Виникнення і діяльність юридичних осіб - суб'єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми неможливі без установчих документів.
Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, таким рішенням є установчий договір).
Установчі документи - статут та / або засновницький договір, необхідні для регулювання порядку, умов узгодженої діяльності засновників, а також визначення правового статусу створюваного суб'єкта підприємництва - юридичної особи.
Зміст статуту підприємства визначається ст. 9 Закону "Про підприємства в Україні". У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція і повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня тощо), вид (сімейне, приватне, колективне, державне) та ін У статут можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про товарний знак і т.п. У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо).
Спеціальні вимоги до установчих документів господарських товариств містяться в ст. 4 Закону України "Про господарські товариства". Установчі документи господарських товариств повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу доходів і збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
Одні юридичні особи діють лише на підставі статуту (наприклад, приватне підприємство, створене одним засновником). Для інших юридичних осіб необхідні як статут, так і установчий договір (наприклад, акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою і додатковою відповідальністю). Третім - достатньо одного установчого договору (наприклад, повним і командитним товариствам).
Установчий договір - договір, опосредствующий діяльність двох і більше фізичних та / або юридичних осіб, спрямовану на спеціальну мету - створення нового суб'єкта підприємництва - юридичної особи.
Цей договір використовується тоді, коли діяльність двох і більше фізичних та / або юридичних осіб спрямована на спеціальну мету - створення нової юридичної особи, як правило, суб'єкта підприємницької діяльності.
Установчий договір названий в якості необхідного установчого документа при створенні господарських товариств Законом України "Про господарські товариства".
Він служить для визначення порядку й умов погодженої діяльності засновників.
Слід відрізняти установчий договір від звичайних цивільно-правових договорів, безліч яких укладають суб'єктами підприємницької діяльності. Основна відмінність установчого договору від цивільно-правових договорів, що діють у сфері підприємництва, полягає в тому, що установчий договір укладається з метою об'єднання його сторін (засновників) у певну організаційно-правову форму суб'єкта підприємництва, в той час як цивільно-правові договори спрямовані на опосередкування ані організації, а реалізації підприємницької діяльності.
Установчий договір - це засіб організації суб'єктами своєї підприємницької діяльності за допомогою угоди про узгоджені і взаємних діях в управлінській та майнової сферах. Особливість установчого договору полягає в тому, що його регулятивні можливості виявляються як у процесі формування юридичної особи (до його державної реєстрації), так і після набуття ним статусу суб'єкта права в процесі його функціонування. Він служить як підставою виникнення, так і регулятором взаимосогласованной і координаційної діяльності суб'єктів.
Часові межі дії установчого договору визначаються таким чином. Установчий договір починає діяти до реєстрації створюваного засновниками юридичної особи. Оскільки установчий договір укладається його учасниками, то він набирає чинності з моменту підписання засновниками. Тому учасники договору можуть бути пов'язані певними обов'язками ще до моменту реєстрації юридичної особи.
Установчий договір не припиняється з державною реєстрацією юридичної особи, він зберігає свою дію на весь період діяльності створеної юридичної особи, оскільки є одним з установчих документів і визначає правове становище суб'єкта підприємницької діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва "
 1. Зміст
  документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва 25. Господарські об'єднання 26. Холдингові компанії 27. Товарні біржі 28. Торгово-промислові палати 29. Учасники ринку цінних паперів 30. Промислово-фінансові групи 31. Призупинення та припинення діяльності
 2. 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
  установчих документів з відміткою органу державної реєстрації. Таким чином, державна реєстрація суб'єктів підприємництва - обов'язкова умова здійснення всіх видів підприємницької діяльності кожним суб'єктом підприємництва, що означає необхідність проходження ним певної процедури і засвідчується свідоцтвом про реєстрацію. У разі зміни
 3. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
  установчих документів; здійснення діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству; несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційно-правової форми, форми власності та місцезнаходження; визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством);
 4. 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
  установчими документами створила їх юридична особа. Наприклад, філія банку має право здійснювати банківські операції в межах, зазначених у Положенні про філію. Перелік таких дій визначається в Положенні про філію, але їх коло не може бути ширшим тих, що вказані в предметі діяльності самої юридичної особи, тобто в межах його спеціальної правоздатності. На відміну Від філій,
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  установчі збори упустило свій історичний шанс. В історії європейських революцій лише ті Установчі збори виконали свою історичну роль, які були скликані по завершенні революційного періоду та інституції-рова ту владу, яка вже спиралася на реально сформоване співвідношення сил у суспільстві (В.І. Міллер, П.В. Волобуєв) . І нарешті, проблема наслідків Жовтневої революції
 6. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  установчими документами (орган юридичної особи), а також трудовим договором (штатний працівник організації). Інтереси недієздатних громадян захищають їх законні представники - батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники. Необхідно відзначити, що різні вчені-процесуалісти по-різному визначають саму можливість стати учасником арбітражного процесу. Для одних це явище охоплюється
 7. Поняття судового представництва
  установчих документів та трудового договору, укладеного З ним. Арбітражне процесуальне законодавство не містить обмежень по числу представників кожного з осіб, що беруть участь в
 8. Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
  установчим договором повного товариства не передбачено ведення справ спільно всіма його учасниками або ведення справ доручено окремим учасникам). Штатний співробітник юридичної особи, (не обов'язково юрист), що володіє інформацією по справі, що розглядається в арбітражному суді. Для підтвердження становища особи в якості співробітника організації, арбітражний суд має право зажадати виписку з
 9. Оформлення, підтвердження і перевірка повноважень представника
  установчими та іншими документами. При цьому керівники діють в арбітражному суді в межах повноважень, наданих їм федеральним законом, іншим нормативно-правовим актом або установчими документами. Перевіряти обсяг повноважень керівника особливо необхідно в тих випадках, коли ними вчиняються процесуальні дії (укладення мирової угоди тощо), що тягнуть за собою,
 10. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  установчого документу, ім'ям, по батькові або прізвищем індивідуального підприємця за її паспортом або свідоцтвом про народження; інших фактів , що породжують юридичні наслідки у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Крім вищеназваних категорій справ, розділ IV АПК виділяє і деякі інші, зокрема, справи про неспроможність (банкрутство) - гол. 28 АПК. Для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua