Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності


У деяких випадках, передбачених Законом, сам по собі факт державної реєстрації недостатній для заняття окремими видами діяльності, потрібно також одержання ліцензії.
Перелік 60 видів діяльності, які не можуть здійснюватися без ліцензії, визначений у Законі "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" від 01.06.2000 р. (далі - Закон), який є основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензування.
У цій сфері основними є поняття "ліцензія" і ліцензування ", які визначені в Законі.
Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про ліквідацію порушень законодавства у сфері ліцензування.
Суб'єктами відносин, що виникають у зв'язку з ли--цензурування, є, з одного боку, суб'єкт господарювання, а з іншого - орган ліцензування.
Суб'єкт господарювання, який має намір проводити певний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, які додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини в певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
Термін дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути менше трьох років.
Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
За видачу ліцензій справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за ліцензію - це разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії.
Плата за видачу ліцензій вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.
Підставами для переоформлення ліцензії є:
зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
зміни, пов'язані з проведенням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в ст. 9 Закону.
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни .
Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.
Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата ліцензії та пошкодження ліцензії.
Поряд із загальними правилами ліцензування, передбаченими в Законі, щодо деяких видів діяльності встановлено спеціальні правила, які передбачають певні особливості. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 р. № 753 затверджено Положення про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
Таким чином, ліцензування - необхідна умова здійснення певних видів підприємницької діяльності, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", що означає необхідність отримання ліцензії у встановленому законодавством порядку.
З моменту отримання ліцензії виникає право підприємця здійснювати відповідний вид діяльності, яке він може реалізовувати протягом терміну дії ліцензії, після закінчення якого це право припиняється (у деяких випадках, визначених законодавством, можливе припинення такого права раніше закінчення терміну дії ліцензії, наприклад, при анулюванні ліцензії).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 3. 5. Види норм підприємницького права
  Класифікація правових норм підприємницького права може бути здійснена за різними підставами. За функціональної ролі в механізмі правового регулювання розрізняють первинні правові норми і норми-правила поведінки. До вихідним (відправним, первинним) правовим нормам можна віднести норми підприємницького права, що мають найбільш загальний характер, що відрізняються високою формою абстрагування,
 4. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
  Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності - підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва у відносини у сфері підприємництва. Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україні може включати: один елемент - державну реєстрацію (для заняття видами діяльності, які не потребують ліцензування або па-фургон-); два
 5. 15. Анулювання ліцензії
  Анулювання ліцензії визначено в Законі як позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності. Анулювання ліцензії є однією з поширених санкцій, застосовуваних Ліцензійною палатою України (зараз - Департамент ліцензування та реєстрації Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва).
 6. 55. Інвестування за кордон
  Інвестиції можуть здійснюватися у вигляді майна або у вигляді валютних коштів. Якщо інвестиції виражені у вигляді майнових цінностей, то порядок їх здійснення регулюється Указом Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13.09.95 р. № 839/95., Згідно з цим Указом резиденти України мають право інвестувати майнові цінності за
 7. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  Диференційований підхід до об'єктів демонополізації з урахуванням їх економічного становища, ролі в народному господарстві, національних інтересів України був спочатку закладений Постановою Верховної Ради України "Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції "від 21.12.93 р. При цьому передбачалося, що перелік об'єктів антимонопольного регулювання буде
 8. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  Облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів, здійснювався відповідно до Указу Президента України " Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. Для реєстрації
 9. Прийняті скорочення
  1. Нормативно-правові акти, ЦК - Цивільний кодекс України; КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення; КК - Кримінальний кодекс України; Закон "Про ліцензування ..." - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; Закон "Про патентування. .. "- Закон України" Про патенто-вання деяких видів підприємницької діяльності "; Закон" Про обмеження
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж» , «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ . На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua